Päijäthämäläisistä yrityksistä enemmistö kannattaa kuntaliitoksia

Report this content

Kuntajakoselvittäjien ehdottamalla kuntaliitosalueella toimivista yrityksistä 73 % pitää hyödyllisenä yhdistää kuntia suuremmiksi kokonaisuuksiksi, tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja Päijät-Hämeen Yrittäjien yhteistyössä tekemästä kyselystä. ”Vastanneista yrityksistä lähes joka toinen kannattaa Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkölän, Lahden ja Nastolan yhdistämistä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio.

Vastanneet yritykset toimivat pääsiallisesti paikallisesti tai kotimaassa. ”Enemmistö yrityksistä arvioi alueen painoarvon ja mahdollisuuden vaikuttaa kehittyvän positiiviseen suuntaan mahdollisen kuntaliitoksen toteuduttua”, toteaa Aaltio.

Myös aluetunnettuuden ja imagon, sähköisten palvelujen, liikenneyhteyksien kehittämisen ja kunnossapidon sekä kaavoituksen ja maankäytön uskotaan kehittyvän positiivisesti. Lisäksi avoimissa vastauksissa uskotaan byrokratian vähenevän ja ympäristölupien yhtenäistyvän.

Negatiivisimmin yritykset arvioivat veroasteen sekä asuin- ja elinympäristön laadun kehittymisen mahdollisessa kuntaliitoksessa. Avoimissa vastauksissa nousee esille pelko muun muassa julkisten palvelujen, erityisesti terveydenhoitopalveluiden keskittymisestä kaupunkikeskukseen, taajamien taantumisesta sekä syrjäytymisestä.

”Selvästi nousee esille epäusko julkisen sektorin kulujen vähenemiseen sekä palvelujen tason säilymiseen kuntaliitoksen myötä”, Aaltio kertoo.

Eräs vastaajista toteaa, että ”nyt on kyse Päijät-Hämeestä, ei Lahdesta eikä muista kunnista, vaan nimenomaan Päijät-Hämeen elinkelpoisuudesta ja selviämisestä rakennemuutoksista, jotka koskevat kaikkea ympärillämme”.

Yritykset uskovat kuntaliitosten toteutuvan kolmen vuoden sisällä

Kuntajakoselvittäjät ehdottavat Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkölän ja Nastolan kuntien sekä Lahden kaupungin yhdistymistä 1.1.2017 alkaen.

”Kyselystämme selviää, että yrityksistä 64 % pitää todennäköisenä kuntaliitosten toteutumista kolmen vuoden sisällä, vaikka liitosten herättämä suuri tunnekuohu tulee selkeästi esille avoimista vastauksista”, Aaltio sanoo.

Lisätietoja:   
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013                    

Hämeen kauppakamari ja Päijät-Hämeen Yrittäjät selvittivät pikakyselyllä 11. - 16.9.2014, mitä mieltä Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkölän, Nastolan kuntien ja Lahden kaupungin alueella toimivat jäsenyritykset ja -yhteisöt ovat kuntajakoselvittäjien ehdottamasta kuntaliitoksesta. Kyselyyn vastasi 2445 yritysjohtajasta 369. 

Kyselyn tulokset

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: