Riittämätön kysyntä yritysten kasvun esteenä Hämeessä

Palvelualojen suhdanteiden ennakoidaan heikkenevän lievästi lähikuukausina Hämeessä, selviää EK:n heinäkuussa tekemästä suhdannebarometrista. ”Vaikka teollisuuden ja rakentamisen osalta tilanne kohentui kesän aika, on tilauksia edelleen tavanomaista vähemmän”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio.

”Kaupan suhdannetilanne Hämeessä on samankaltainen kuin koko Suomessa eli heikko. Syynä tähän ovat työttömyyden kasvu ja verotuksen kiristyminen, jotka yhdessä ovat johtaneet ostovoiman voimakkaaseen ja nopeaan hiipumiseen”, toteaa Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto.

Palvelualan yritysten suhdanteet kirkastuivat lievästi kesän alussa, mutta tilanne on yhä hieman tavanomaista heikompi. Suhdanteiden ennakoidaan pysyvän hienoisesti laskusuunnassa myös lähikuukausien aikana.  Hämeen yritysten suhdannenäkymät ovat kuitenkin lievästi koko maan keskiarvoa valoisammat.

Myyntimäärät sekä henkilökunnan määrä palvelualalla olivat hienoisessa laskussa kesän alussa. Myyntikehitys pysynee lievästi miinuksella syksylläkin. Samoin työvoima vähentynee edelleen jonkin verran lähikuukausina. Kannattavuus on vähän vuoden takaista heikompi.

Teollisuudessa ja rakentamisessa Hämeen yritysten odotukset koko maata paremmat

Hämeen teollisuus- ja rakennusalan yritysten tuotantokapasiteetin käyttöasteet olivat heinäkuussa melko korkealla, ja 79 % vastaajista totesi kapasiteetin olevan kokonaan käytössä.

Ajan Arkkitehdit Oy:n toimitusjohtaja Taina Anttila on tyytyväinen, että alalla yleisesti tunnistetusta epävarmuudesta huolimatta Hämeessä kaavoitetaan ja rakennetaan tulevaisuuteen uskoen. ”Rakentaminen liittyy vahvasti kunnissa harjoitettavaan elinkeinopolitiikkaan. Menestyvät yritykset, asukkaat ja yhteisöt investoivat rakentamiseen. Kun rakennetaan, syntyy työpaikkoja ja kunnille verotuloja”, Anttila jatkaa.

FM-Haus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Sjöman kertoo tilanteen olevan Hämeessä haastava. ”Lounais-Hämeessä toivo on kuitenkin herännyt Turun telakkakaupan johdosta. Kaupan uskotaan tuovan positiivista virettä koko Hämeeseen”, sanoo Sjöman.

Teollisuudessa ja rakentamisessa tuotanto lisääntyi alkukesän aikana, mutta sen ennakoidaan supistuvan lähikuukausina.  Tilaustilanne on vähän tavanomaista heikompi, saldoluku -25. Myös valmistuotevarastot ovat normaalia ohuemmat, saldoluku -21.

Henkilökunta lisääntyi kesän alussa vain kausivaihtelun verran. Työvoimaa vähennettäneen jonkin verran kesän lopulla.

Kannattavuus on heikosta myyntihintakehityksestä huolimatta hieman vuoden takaista parempi.

Lisätietoja:
Ajan Arkkitehdit Oy:n toimitusjohtaja Taina Anttila, p. 050 383 1118
FM-Haus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Sjöman, p. 050 336 9114
Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto, p. 050 358 8336
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013
EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila, p. 040 570 7860

Barometrijulkaisu on luettavissa EK:n verkkosivuilla osoitteessa www.ek.fi

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Heinäkuussa 2014 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 130 yritystä, jotka työllistävät Suomessa vajaat 250 000 henkilöä.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: