Usko parempaan ylläpitää yritystoimintaa Hämeessä

Hämeen kauppakamarin huhtikuussa tekemään barometrikyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 40 % arvioi liikevaihtonsa olevan tänä vuonna suurempi verrattuna viime vuoteen.
 ”Yritysten arviot liikevaihdon paranemisesta ovat vain hieman positiivisemmat kuin syksyllä. Saldoluku oli viime syksynä +17 ja nyt huhtikuussa +19”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio.

Vastanneet yritykset luottavat liikevaihdon nousuun seuraavien kuuden kuukauden aikana enemmän kuin syksyllä. Saldoluku oli syksyllä +12 ja huhtikuussa +18.

Yritysten henkilöstömäärät ovat nyt hieman pienemmät verrattuna vuoteen 2014. Yrityksistä 72 % kertoo henkilöstömääränsä olevan yhtä suuri tai suurempi verrattuna viime vuoteen. Seuraavien kuuden kuukauden aikana 58 % arvioi työntekijämäärän pysyvän samana ja melkein neljännes hieman kasvavan.

Yritysten investointihalukkuus on laskenut marraskuulta, jolloin saldoluku oli +5 ja huhtikuussa -3.

Yritysten vientinäkymissä ja tilauskannoissa ei ole näkyvissä erityistä kasvua verrattuna vuodentakaiseen.  Viennin saldoluku on +5 ja tilauskannan saldoluku +4. Vastanneista 37 % uskoo tilauskannan pysyvän samana ja neljännes kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Yritykset tarvitsevat positiivisia signaaleja

Viidennes vastanneista pitää toimialansa yleistä tunnelmaa optimistisena, vaikka markkinoiden yleistä tunnelmaa leimaa pessimismi.

”Verotus, työvoimakustannukset sekä sähkö- ja lämmityskulut on saatava kuriin yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi”, korostaa Forssan Suojapeite Oy:n toimitusjohtaja Olli Mäenpää. ”Nykyisessä taloustilanteessa yritys ei voi lisätä kaikkia kuluja myyntihintoihin, jolloin kannattavuus kärsii.”

”Vuonna 2014 alkanut vastaanotettujen jätteiden määrän vähentyminen on jatkunut vuoden 2015 alkupuolella ja se synkistää jätehuollon näkymiä”, kertoo Kiertokapula Oy:n toimitusjohtaja Kari Mäkinen. ”Varsinkin rakennusjätteiden määrä on vähentynyt selvästi ja sen suhteen ei ole nähtävissä paranemista.”

Hämeen korkeista työttömyysluvuista huolimatta lähes viidenneksellä yrityksistä on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Lisäksi yritysten toimintaa rajoittavat yleinen epävarmuus ja talouden hidas kasvu, riittämätön kysyntä sekä byrokratia ja lupa-asiat.

”Yrityksemme henkilöstömäärä ei tule kasvamaan liikevaihdon suhteessa. Palveluliiketoiminta on kuormitukseltaan vaihtelevaa ja projektiluonteista, jossa koulutetuilla ja sertifioiduilla yhteistyökumppaneilla on merkittävä rooli”, kertoo Heatmasters Group Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Mujunen. ”Henkilöstön lisätarpeen ja ikääntymisen vuoksi olemme käynnistäneet Koulutuskeskus Salpauksen kanssa työssäoppimisohjelman. ”

Lisätietoja:   
Heatmasters Group Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Mujunen, p. 040 871 0987
Forssan Suojapeite Oy:n toimitusjohtaja Olli Mäenpää, p. 040 545 3620
Kiertokapula Oy:n toimitusjohtaja Kari Mäkinen, p. 050 404 9370
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013

Huhtikuussa (7.-16.4.2015) tehtyyn kyselyyn vastasi 158 Hämeen kauppakamarin jäsenyritystä ja vastausprosentti on 21 %.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: