Yritys- ja oppilaitosmaailma tähtäävät yhteistuumin Hämeen kasvuun ja kansainvälistymiseen

Kantahämäläiset yritys- ja oppilaitosmaailman toimijat päättivät hyvien kokemusten myötä järjestää toistamiseen Kasva ja kansainvälisty –tapahtuman 31.3. Hämeenlinnan Verkatehtaalla. ”Haluamme yhteisvoimin rohkaista yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio.

Tilaisuudessa on tarjolla ajankohtaista tietoa, mitä kansainvälisillä markkinoilla tapahtuu. Ratkaisutorilla kansainvälistymiseen liittyviin kysymyksiin on vastaamassa 17 eri tahojen asiantuntijaa. ”Tapahtumaan on tulijoita enemmän kuin tilaan mahtuu. On hienoa, että kasvu ja kansainvälisyys kiinnostavat”, toteaa Hämeen kauppakamarin kehityspäällikkö Mirja Ojantausta.

Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka näkee tärkeänä Team Finland –konseptin kehittämisen. ”Huomionarvoista on, että maakunnan kaikki kehittämisorganisaatiot ja oppilaitokset ovat ottaneet konseptin vastaan myönteisesti”, Haukka painottaa. ”Maakuntamme yritysten kasvupotentiaali löytyy Suomen rajojen ulkopuolelta.”

”Olemme yritysten kannalta tyytyväisiä, että Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat ovat päättäneet lähivuosina panostaa muun muassa Venäjälle suuntautuvan liiketoimintaosaamisen kehittämiseen”, sanoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. ”Meidän tehtävämme on tukea maakuntien kansainvälistymistä ja rohkaistaksemme yrityksiä kasvun tielle perustimme Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan sekä Matkailuvaliokunnan”, Aaltio jatkaa.

Kehittämiskeskus Oy Häme on auttanut hämäläisiä yrityksiä Venäjän markkinoille jo vuodesta 2008. Vuonna 2013 Venäjä-palvelujen piirissä oli noin 150 yritystä eri toimialoilta. Kehittämiskeskus Oy Hämeen koordinoiman Hämeestä itään -hankkeen kautta yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää Pietarin edustajan palveluja ja saada räätälöityjä palveluja Pietarin päässä. ”Hämäläiset yritykset ovat olleet aktiivisia ja hakeneet tietoa Venäjän markkinoista ja liiketoimintakulttuurista järjestämiltämme matkoilta ja valmennuksista. Erityisesti kansainvälinen verkkokauppa kiinnostaa yrityksiä. Järjestämmekin aiheeseen liittyvän seminaarin ja klinikan keväällä,” kertoo Hämeestä itään -hankkeen projektipäällikkö Anastasia Kanervisto.  

Koulutusorganisaatiot apuna yritysten kansainvälistymisessä

Suomen Yrittäjäopiston kansainvälisessä toiminnassa ovat keskipisteenä pk-yritysten kansainvälistyminen ja elinkeinoelämälle valtakunnallisesti merkittävät maahanmuuttajien yrittäjäkoulutukset. ”Kansainväliset yhteydet ovat laajentuneet ja yritykset saaneet kansainvälistä työvoimaa. Tämä on auttanut muihin koulutuksiin osallistuneita ja poikinut konkreettisia tuloksia esimerkiksi Saksaan suuntautuneella opintomatkalla,” toteaa Suomen Yrittäjäopiston kotimaisista ja kansainvälisistä hankkeista vastaava vararehtori Kaisu Aro.

HAMKin kansainvälisistä toiminnoista vieraskielinen koulutus on hyödynnettävissä alueen yrityksissä. Englanninkielisiä koulutusohjelmia on markkinoitu elinkeinoelämän toivomiin kohdemaihin, ja tuloksena tästä hakijoita on tänä vuonna eniten Venäjältä, joka on hämäläisten yritysten tärkeimpiä vientikohteita. HAMKin ulkomaalaiset opiskelijat ovat tehneet yritysten kansainvälistymistä tukevia projekteja, mm. markkina-analyysejä. ”Opiskelijoiden kansainvälisen osaamisen hyödyntämisessä on paljon potentiaalia,” korostaa HAMKin Pajatso-hankkeen projektipäällikkö Salla Niittymäki.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian opiskelijoilla, niin ammattiopistossa kuin lukioissakin, on mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon tai suorittaa osa työssäoppimisesta ulkomailla. Viime vuonna Tavastiasta kävi ulkomaanjaksoilla 300 ja tuli 65 ulkomaista opettajaa ja opiskelijaa, joista osa työskenteli alueen yrityksissä. Ammattiopisto Tavastiassa opiskelee vuositasolla noin 330 muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvaa opiskelijaa. ”Ammattiopiston aikuiskoulutusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän tarpeiden mukaisesti. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyen olemme aktiivisesti mukana alueen yritysten kansainvälistymisen edistämisessä”, kertoo Koulutuskuntayhtymä Tavastian kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen.

Lisätietoja:      
Kehittämiskeskus Oy Hämeen projektipäällikkö Anastasia Kanervisto, p. 050 440 0306
Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka, p. 050 433 0134
Hämeen kauppakamarin kehityspäällikkö Mirja Ojantausta, p. 044 329 6654
Hämeen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Salla Niittymäki, p. (03) 646 6313
Koulutuskuntayhtymä Tavastian kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen, p. 0400 505 388
Suomen Yrittäjäopiston vararehtori Kaisu Aro, p. 050 313 1912

Kasva ja kansainvälisty –tapahtuman järjestävät Hämeen kauppakamari, Hämeen Yrittäjät, Kehittämiskeskus Oy Häme, Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy, Hämeen ELY-keskus, Innopark Programmes Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Suomen Yrittäjäopisto.

Kasva ja kansainvälisty –tapahtuman ohjelma

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: