Yritysten pysyttävä ajan hermolla

Sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset, kansainvälistyminen ja markkinahäiriöt ovat helpommin hallittavissa, kun yrityksessä on monipuolisesti kokeneita hallituksen jäseniä. ”Myös liiketoiminnan rahoittajat kiinnittävät huomiota yrityksen toimivaan hallitustyöskentelyyn arvioidessaan yrityksen toimintaedellytyksiä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio.

Yrittäjät, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-alueitaan samalla säilyttäen kannattavuutensa.

”Yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa käymme läpi yrityksen hallitustyöskentelyä”, toteaa Finnvera Oyj:n asiakkuuspäällikkö Anneli Soppi. ”Yrityksen avainhenkilöiden osaamista tukeva ja myös tulevaisuuteen suuntautuva hallitustyöskentely tuo ryhtiä yrityksen toimintaan, mikä rahoittajan näkökulmasta on positiivinen asia”, Soppi jatkaa.

Myöntäessään avustuksia ja tuotekehityslainaa myös TEKES kiinnittää huomioita yrityksen hallitustyöskentelyn kehittämistarpeisiin ja suosittelee, että kaikissa projekteissa kartoitetaan tiimin, hallituksen ja verkoston kehittämistarpeita.

”Jokaisen yhtiön hallitustyöskentelyyn valitun tulisi käydä HHJ-kurssi. Näin yhtiöt saisivat hyvän pohjan tehokkaalle hallitustyöskentelylle ja lisää tietämystä päätöksenteon tueksi”, suosittelee Hämeen kauppakamarin koulutuspäällikkö Paula Ahokanto. ”Seuraavan HHJ-kurssin järjestämme Hämeenlinnassa touko-kesäkuussa”, Ahokanto kertoo. ”Kurssit on suunnattu liiketoimintaosaajille, asiantuntijoille, yrittäjille, yritysjohtajille, omistajille ja kuntien luottamushenkilöille sekä pk-yritysten hallituksissa jo työskenteleville tai hallitustyöstä kiinnostuneille.”

Yritysten näkökulmasta tänä vuonna ajankohtaista on myös kirjanpitolain uudistuminen, joka pohjautuu EU:n tilinpäätösdirektiiviin. Lakia sovelletaan 1.1.2016 alkavaan tilikauteen. Hämeen kauppakamari järjestää aiheesta koulutustilaisuudet Lahdessa 19.5. ja Hämeenlinnassa 9.6.

Koulutuksella ja kouluttajalla on merkitystä

Kauppakamarien vuoden kouluttajaksi on valittu verotuksen ja taloushallinnon asiantuntija
Oy Certima Ab:n KTM Karl-Johan Sigfrids. ”Hän nousi yhdeksi Hämeen kauppakamarin suosituimmaksi kouluttajaksi muiden alansa huippuosaajien keskuudesta jo kaksi vuotta sitten”, toteaa Ahokanto.

Karl-Johan Sigfrids luennoi kauppakamareiden koulutuksissa ympäri Suomea. Hänen palkitsemiseen johti ammattitaidon ja selkeyden lisäksi kyky ujuttaa koulutuksiin mukaan käytännön työhön sovellettavia esimerkkejä sekä hieman huumoria.

”Viime vuonna Sigfrids toimi kouluttajana kuudessa tilaisuudessamme Hämeenlinnassa ja Lahdessa”, kertoo Ahokanto. ”Koulutukset liittyivät uuteen rakentamisen tiedonantovelvollisuuteen ja tilinpäätös- ja veroasioihin. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 189 alueemme yritys- ja kuntaedustajaa.”

Lisätietoja:   
Finnvera Oyj:n asiakkuuspäällikkö Anneli Soppi, p. 0400 332 251
Oy Certima Ab:n KTM Karl-Johan Sigfrids, p. 040 7000 907
Hämeen kauppakamarin koulutuspäällikkö Paula Ahokanto, p. 040 455 5617

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: