Yritysten suhdannenäkymät hiipuvat Hämeessä

Hämeen teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne laski lokakuussa selvästi normaalia heikommaksi, selviää EK:n lokakuussa tekemästä suhdannebarometrista. ”Loppuvuotta koskevat suhdannenäkymät ovat hiipuneet teollisuudessa ja rakentamisessa, kuten myös palvelualalla alkusyksyn aikana”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. 

”Heinäkuussa tehdyssä kyselyssä teollisuus- ja rakennusalan yritysten odotukset olivat vielä koko maata paremmat”, Aaltio sanoo. ”Saldoluku oli silloin 4, kun nyt lokakuussa luku oli -35. Palveluiden saldoluku on myös laskenut hieman ja on -13 (heinäkuussa -5).”

Hämeen teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdanneodotukset ovat koko maan keskiarvoa matalammissa lukemissa. Vastaajista 46 % ennakoi suhdanteiden heikkenevän ja 73 % kertoi kysynnän olevan heikkoa.

Raute Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Kiiski pitää Suomen talous- ja kilpailukykytilannetta vielä huonompana kuin yleisesti ajatellaan. ”Saamme vetoapua Pohjois-Amerikasta, itäisestä Keski-Euroopasta, Baltiasta sekä muutamista Aasian maista. Venäjän epävarmuus, itse asiassa heikkous, on kuitenkin lisääntynyt ja tilanteen ennakointi on muuttunut jokseenkin mahdottomaksi”, Kiiski toteaa. ”Tämä on monille suomalaisille yrityksille ja toimialoille erittäin valitettava asia. Jämäköitä päätöksiä ja niiden nöyrää toimeenpanoa tarvitaan nyt kaikilta”, vaatii Kiiski.

Teollisuus- ja rakennusalan yritysten tuotantomäärät vähenivät kesän lopulla ja syksyn alussa. Tuotanto vähentynee edelleen vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa. Lokakuussa 36 % alasta totesi kapasiteetin olevan kokonaan hyödynnettynä, kun heinäkuussa osuus oli 79 %. Tilauskannat ovat laskeneet alle tavanomaisten lukemien.

Henkilökunnan määrä on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa sekä palvelualalla laskusuunnassa syksyn aikana ja työvoimaa supistetaan edelleen lähikuukausinakin.

Suhdanneodotukset palvelualalla hieman suotuisammat

Yksityisten palvelualan yritysten suhdanteet ovat Hämeessä hieman koko maan keskiarvoa suotuisammat.

Myyntikehitys on ollut kesän jälkeen tasaista. Toteutunut myynti on ollut viime kuukausina likimain ennallaan ja myynnin arvioidaan pysyvän keskimäärin nykylukemissa myös loppuvuoden ajan.

”Kaupan alan näkymissä ei ole isompia muutoksia odotettavissa. Etenemme varovaisissa tunnelmissa. Joulukaupan osalta odotuksemme ovat positiivisia”, kertoo Kesko Oyj:n Kaakkois-Suomen aluejohtaja Timo Heikkilä.

Lisätietoja:      
Raute Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Kiiski, p. 0400 814 148
Keskon Kaakkois-Suomen aluejohtaja Timo Heikkilä, p. 0500 496 170 (tavoitettavissa klo 11.00)
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013
EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila, p. 040 570 7860

Barometrijulkaisu on luettavissa EK:n verkkosivuilla osoitteessa www.ek.fi

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Lokakuussa 2014 tehtyyn tiedusteluun vastasi Hämeessä 79 yritystä, jotka työllistävät reilut 13 000 henkilöä.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: