Handelsbanken Monthly Macro -suhdanneraportti: Suomen talous vahvassa vedossa – nostamme BKT-ennustetta


  • Suomen talousnäkymät ovat voimistuneet vahvan alkuvuoden ansiosta, ja siksi nostamme Suomen BKT:n ennusteita vuosien 2017 ja 2018 osalta. Tänä vuonna BKT kasvaa 2,7 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Suomen BKT:n kasvu on 2017–18 euroaluetta nopeampaa.
  • Globaali kasvu on alkuvuonna pysynyt vahvana, eikä lähietäisyydellä näy äkillistä muutosta heikompaan suuntaan. Näemme kuitenkin keskeisissä talouksissa jo merkkejä siitä, että noususuhdanne on kypsymässä. Pitäydymme ennusteessamme, jossa Yhdysvallat on uudessa taantumassa vuonna 2019.

Suomen talouden kasvu on laajapohjaista  

Kansantalouden tämän vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tilinpitotiedot vahvistivat odotukset siitä, että Suomen talouden elpyminen on voimistunut.

”BKT:n kasvun kiihtyminen alkoi edellisvuoden loppupuoliskolla ja vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen yli prosentin kasvu edellisestä neljänneksestä viittaa vahvasti siihen, että taloudessamme on tällä hetkellä enemmän voimaa kuin vielä keväällä ennustimme”, kertoo Handelsbankenin pääekonomisti Tiina Helenius.

Kasvu on laajapohjaista, kun sekä kotimainen loppukysyntä ja ulkomaankauppa vievät nyt noususuhdannetta eteenpäin. Arvioimme, että Suomen bruttokansantuote kasvaa vuosina 2017–18 aikaisempaa ennustetta nopeammin: tänä vuonna 2,7 prosenttia (huhtikuun 2017 ennuste 1,8 %) ja ensi vuonna 1,5 prosenttia (1,3 %). Kotimaista kulutusta tukee työllisyyden kasvu ja velanotto. Investointien kasvussa rakentamisella on edelleen keskeinen rooli, mutta viennin vauhdittumisen rinnalla yritysten kone- ja laiteinvestoinnit ovat elpyneet vahvasti.

”Vuoden 2019 kasvuennusteen pidämme ennallaan 0,9 prosentissa. Globaali suhdanne alkaa siinä vaiheessa taittua, ja tämä heijastuu luonnollisesti vientimme kasvuun. Uskomme, että myös kulutuksen ja investointien patoutunut kysyntä on tuolloin pääosin purkaantunut”, ennustaa Helenius.

”Kaiken kaikkiaan taloutemme on kipeästi kaivannut voimistuvaa suhdannetta, sillä BKT-tasomme on edelleen noin 4 prosenttia vuoden 2007 lopun edellisen huipun alapuolella. Toteutuessaan nykyiset kasvuennusteemme saisivat tuon kuilun kurottua”, arvioi Tiina Helenius.

Globaalissa taloudessa yhä merkkejä suhdanteen kypsymisestä 

Globaali kasvu on alkuvuonna pysynyt vahvana, eikä lähietäisyydellä näy äkillistä muutosta heikompaan suuntaan. Silti keskeisissä talouksissa näkyy jo merkkejä siitä, että noususuhdanne on kypsymässä.

Emme usko USA:n pystyvän nauttimaan loputtoman kauan vakaasta noin 2 prosentin kasvusta ja laskevasta työttömyysasteesta ilman kasvavia kustannuspaineita, jotka kutistavat yritysvoittoja ja kiristävät yritysten rahoitusolosuhteita lainojen riskilisien kasvun kautta. Suhdannekäänteen ajoitukseen liittyy myös aina epävarmuutta, mutta työmarkkinoiden kiristyminen täystyöllisyyden vallitessa on menneisyydessä kasvattanut taantuman riskiä, ja polulla taantumaan yritysten kannattavuus on aina heikentynyt. Pitäydymme ennusteessamme, jossa Yhdysvallat on uudessa taantumassa vuonna 2019 ja keskuspankki Fed laskee tuolloin ohjauskorkoaan.

Euroalueella kasvu on ollut vakaata, vaikkakin maltillista parin viimeisen vuoden aikana. Vahvan alkuvuoden takia nostamme hieman vuoden 2017 kasvuennustettaan, mutta vuosien 2018–19 BKT-ennuste pysyy ennallaan, ja tuolloin odotamme talouskasvun hidastuvan lähemmäs yhden prosentin vauhtia.

Työttömyysaste jämähtää vuonna 2019 hieman alle 9 prosenttiin, eikä Euroopan keskuspankilla siten ole riittämättömien inflaatiopaineiden takia mahdollisuutta kunnolliseen rahapolitiikan kiristämiseen. EKP lopettanee obligaatioiden osto-ohjelmansa ensi vuoden puolivälissä ja nostaa sen jälkeen hienoisesti talletuskorkoa, joko pysynee kuitenkin edelleen negatiivisena. Lyhyet markkinakorot eivät siten kohoa juurikaan nollan yläpuolelle.

Kiinassa kasvunäkymät heikentyivät loppukeväällä, kun keskeiset teollisuusbarometrit putosit selvästi ja luotonannon kasvuvauhti hidastui. Kasvun hiipumisen taustalla on kiristynyt rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyn lisääntyminen. Kiina haluaa näillä toimilla hillitä kiinteistömarkkinoiden ylikuumenemista ja ylläpitää rahoitusmarkkinoiden vakautta. Rajua kasvupudotusta Kiinassa ei nähdä. Kiristystoimien tarkoitus on hillitä ylilyöntejä eikä vahingoittaa reaalitaloutta.

Monthly Macro Update June 2017 on luettavissa kokonaisuudessaan liitteessä.

Katso myös raportin julkaisuun liittyvä Handelsbanken Suomen ekonomistien Periscope-lähetys tänään 14.6. klo 9.30 alkaen Twitterissä (@HandelsbankenFi).

Lisätiedot:

Tiina Helenius, pääekonomisti, Handelsbanken Suomi, puh. 010 444 2404
Janne Ronkanen, ekonomisti, puh. 010 444 2403

s-postit muotoa: etunimi.sukunimi@handelsbanken.fi 

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa yli 20 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Suomessa Handelsbankenilla on 45 asiakaskonttoria. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.