Handelsbanken Suomi: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021

Report this content

Maajohtaja Hanne Katrama: Liiketulos parani merkittävästi – asiakastyytyväisyys toimialan kärkeä

Handelsbanken Suomen kolmen ensimmäisen kvartaalin yhteenlaskettu liiketulos parani yli 20 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Sekä korkokate että palkkiotuotot nousivat huomattavasti.

Handelsbanken Suomen maajohtajan Hanne Katraman mukaan oma yhteyshenkilö ja asiantunteva sijoitusneuvonta ovat asiakassuhteen hoidossa ratkaisevan tärkeitä.

”Asiantuntevalle sijoitusneuvonnalle on kysyntää. Asiakkaamme arvostavat salkunhoitajiemme näkemyksiä ja aktiivista otetta asiakassuhteiden hoidossa”, Katrama kertoo.

Hallinnoitavat varat kasvoivat 30 prosenttia

Positiiviset nettomerkinnät ja arvonmuutokset siivittivät hallinnoitavat varat vuoden kolmannen neljänneksen lopussa selvään kasvuun. Hallinnoitavat varat ovat nyt Handelsbanken Suomen historiassa ennätyksellisen korkealla tasolla.

Hallinnoitavat varat kasvoivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 30 prosenttia. Vuoden alusta kasvua kertyi lähes 20 prosenttia.

Asiakastyytyväisyys toimialan kärkeä

Handelsbanken Suomi on vuosia ollut EPSI Ratingin asiakastyytyväisyysmittausten kärjessä. Tänä vuonna Handelsbankenin tasaisen vahvat tulokset sekä yksityis- että yritysasiakaspuolella nostavat pankin koko toimialan kolmen parhaimman joukkoon.

”Asiakaskäyttäytyminen on pandemian seurauksena ottanut digiloikan. Henkilökohtainen ja yksilöllinen palvelu vaikuttavat edelleen erittäin paljon asiakastyytyväisyyden muodostumiseen. Uskon, että erityisesti tässä poikkeuksellisessa tilanteessa proaktiivinen asiantunteva neuvonta ja asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin keskittyvä palvelutapamme ovat menestyksemme ytimessä”, Katrama kertoo.

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi–syyskuussa 2021

Konttoriliiketoimintameur Q32021 Q22021 Muutos Q1–Q32021 Q1–Q32020 Muutos
Tuotot
Korkokate 34,6 35,4 -2 % 103,5 99,2 4 %
Palkkiotuotot 17,7 17,5 1 % 52,7 49,1 7 %
Tuotot yhteensä 54,4 54,7 -1 % 162,2 152,5 6 %
Kulut yhteensä -30,9 -35,5 -13 % -100,6 -87,2 15 %
Liiketulos ennen luottot. 23,5 19,2 22 % 61,6 65,3 -6 %
Luottotappiot 6,3 -5,7 -0,6 -15,8
Tuloksenjako 0,7 0,6 1,9 2,0
Liiketulos 30,5 14,1 116 % 62,9 51,5 22 %
Kulu/tuotto-suhde, % 56,1 64,3 62,0 56,4
Oman pääoman tuotto, % 13,0 6,0 9,0 7,3

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 62,9 miljoonaa euroa parani 22 prosenttia vuoden 2020 tammi–syyskuuhun verrattuna (51,5). Luottotappiot olivat 0,6 miljoonaa euroa. Luottotappiotaso oli 0,00 prosenttia (0,14). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 62,0 (56,4). Oman pääoman tuotto oli 9,0 prosenttia (7,3).

Tuotot kasvoivat kuusi prosenttia 162,2 miljoonaan euroon (152,5). Palkkiotuotot kasvoivat seitsemän prosenttia 52,7 miljoonaan euroon (49,1). Korkokate 103,5 miljoonaa euroa parani neljä prosenttia edellisvuodesta (99,2).

Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–syyskuussa yhteensä 5,7 miljoonaa euroa (6,2). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Kokonaiskustannukset nousivat 15 prosenttia 100,6 miljoonaan euroon (87,2). Nousun syynä on pääasiassa peruspankkijärjestelmän uudistus. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 535 henkilöä (505).

Anto- ja ottolainaus

Keskivolyymitmeur Q32021 Q22021 Muutos Q1–Q32021 Q1–Q32020 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 455 4 430 1 % 4 412 4 323 2 %
Yritykset 9 542 9 768 -2 % 9 695 9 840 -1 %
Yhteensä 13 997 14 198 -1 % 14 107 14 163 0 %
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 993 1 930 3 % 1 934 1 859 4 %
Yritykset 3 498 3 453 1 % 3 507 3 485 1 %
Yhteensä 5 491 5 383 2 % 5 441 5 344 2 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi pysyi samalla tasolla vuoden 2020 tammi–syyskuuhun verrattuna. Talletukset kasvoivat kaksi prosenttia.

Handelsbanken-konsernin osavuosikatsaus

Handelsbanken-konsernin osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.com/ir.

Handelsbanken-konsernin toimitusjohtaja Carina Åkerström esittelee pankin osavuosikatsauksen medialle keskiviikkona 20.10. klo 9.30 Suomen aikaa. Mediatilaisuus striimataan osoitteessa handelsbanken.com/ir. Tilaisuus pidetään ruotsiksi, ja se simultaanitulkataan englanniksi. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt osoitteeseen press@handelsbanken.se.

Lisätietoja:

Hanne Katrama, maajohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 010 444 2791

Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 010 444 2271

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 040 750 0093

Handelsbankenilla on kuusi kotimarkkinaa: Ruotsi, Suomi, Tanska, Norja, Hollanti ja Iso-Britannia. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871, ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoimintaan kuuluu 27 pankkikonttoria, pääkonttoritoiminnot, varainhoitopalvelut ja Handelsbanken Rahoitus Oyj. Suomen Handelsbankenilla on lisäksi investointipankki Handelsbanken Capital Markets, johon kuuluvat henkivakuutusyhtiö Handelsbanken Liv sekä riskinhallinta-, arvopaperikauppa- ja pääomamarkkinatoiminnot. Arvopapereiden säilytyksestä vastaa Handelsbanken Capital Markets Operations. Handelsbanken työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkilöä.

Tilaa