Handelsbanken Suomi: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022

Report this content

Maajohtaja Hanne Katrama: Yrityslainoissa positiivinen kehitys – asiakastyytyväisyys yli toimialan keskiarvon – kasvua Private Banking -asiakkaiden nettosijoituksissa

Handelsbanken Suomen kolmen ensimmäisen kvartaalin yhteenlaskettu liiketulos oli 67,0 miljoonaa euroa eli lähes ennallaan viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Oman pääoman tuotto parani 9,6 prosenttiin.

Handelsbanken Suomen maajohtaja Hanne Katrama on tulokseen tyytyväinen.

”Olemme onnistuneet parantamaan oman pääoman tuottoa, ja muutokset taseessa ovat markkinatilanteeseen nähden pieniä”, Katrama kertoo.

Handelsbanken Suomen luottosalkku on erittäin vahva. Katsauskauden aikana aiemmista luottotappiovarauksista kirjattiin luottotappiopalautuksia 4,3 miljoonaa euroa.

Asiantuntevalle varainhoidolle on kysyntää

Markkinaturbulenssista huolimatta Handelsbankenin rahastoihin on virrannut uusia sijoituksia. Myös Private Banking -asiakkaiden nettosijoitukset ovat kasvussa.

Katraman mukaan asiantuntevan neuvonnan merkitys korostuu epävarmassa markkinatilanteessa.

Uskon, että onnistumisemme on asiantuntevan neuvonnan ja yksilöllisiin tarpeisiin keskittyvän palvelutapamme ansiota. Etenkin epävarmassa markkinatilanteessa asiakkaat arvostavat laadukasta ja proaktiivista neuvontaa.”

Asiakastyytyväisyys toimialan keskiarvoa parempi

Handelsbanken Suomi jo on vuosia ollut EPSI Ratingin* asiakastyytyväisyysmittausten kärjessä. Tänä vuonna Handelsbankenin tasaisen vahvat tulokset sekä yksityis- että yritysasiakkaissa nostavat pankin toimialan keskiarvon yläpuolelle.

”Henkilökohtaisella ja yksilöllisellä palvelulla on edelleen asiakastyytyväisyyden kannalta iso merkitys”, Katrama toteaa.

Handelsbanken-konserni ilmoitti 19.10.2021 etsivänsä Suomen-liiketoiminnoille uutta omistajaa. Konsernin johtama myyntihanke jatkuu.

Osaava ja sitoutunut henkilöstömme on tehnyt tässä poikkeuksellisessa tilanteessa erinomaista työtä. Kiitos vahvasta asiakastyytyväisyydestä sekä hyvästä tuloksesta kuuluu ennen kaikkea työntekijöillemme”, Katrama sanoo.

* EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2022 -tutkimus toteutettiin heinä–elokuussa 2022. Tutkimukseen haastateltiin noin 1 500 yksityisasiakasta ja noin 1 300 yritysasiakasta.  

Handelsbankenin liiketoiminnan tuloskehitys tammi–syyskuussa 2022

meur Q32022 Q22022 Muutos Q1-Q32022 Q1-Q32021 Muutos
Tuotot
Korkokate 33,6 34,7 -3 % 103,3 108,9 -5 %
Palkkiotuotot 15,7 17,2 -9 % 50,2 53,1 -5 %
Tuotot yhteensä 50,3 53,6 -6 % 157,4 168,6 -7 %
Kulut yhteensä -28,5 -31,8 -10 % -90,4 -100,8 -10 %
Liiketulos ennen luottotappiota, pankkiveroa ja resoluutiomaksuja 21,8 21,8 0 % 67,0 67,6 -1 %
Luottotappiot 0,1 0,1 4,3 -0,6
Pankkivero ja resoluutiomaksut -3,5 -2,5 40 % -11,2 -5,4 107 %
Liiketulos 18,4 19,4 -5 % 60,1 61,6 -2 %
Kulu/tuotto-suhde, % 57 59 57 60
Oman pääoman tuotto, % 9,0 9,4 9,6 8,8

Handelsbanken Suomen kolmen ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli 67,0 miljoonaa euroa eli lähes ennallaan viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Luottotappiopalautukset olivat 4,3 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset laskivat 10 prosenttia 90,4 miljoonaan euroon (100,8).

Tuotot laskivat seitsemän prosenttia 157,4 miljoonaan euroon (168,6). Kulu/tuotto-suhde oli 57 (60). Oman pääoman tuotto parani 9,6 prosenttiin (8,8).

Handelsbanken Suomi maksoi tammi–syyskuussa 2022 Ruotsin valtiolle yhteensä 11,2 miljoonaa euroa pankkiveroa ja resoluutiomaksuja. Vertailukelpoinen liiketulos tammi–syyskuussa 2022 ilman pankkiveroa oli 66,2 miljoonaa euroa (61,6) ja oman pääoman tuotto 10,6 % (8,8 %).

Anto- ja ottolainaus

Keskivolyymitmeur Q32022 Q22022 Muutos Q1-Q32022 Q1-Q32021 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 235 4 299 -1 % 4 308 4 413 -2 %
Yritykset 9 842 9 732 1 % 9 751 9 694 1 %
Yhteensä 14 077 14 032 0 % 14 059 14 107 0 %
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 939 1 961 -1 % 1 942 1 934 0 %
Yritykset 2 901 3 087 -6 % 3 325 3 507 -5 %
Yhteensä 4 840 5 047 -4 % 5 267 5 441 -3 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi säilyi tammi–syyskuussa 2022 ennallaan viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Talletusten määrässä on kolmen prosentin lasku viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Lisätietoja:

Hanne Katrama, maajohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 010 444 2791

Tero Meriluoto, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 050 572 0933

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 040 750 0093

Handelsbanken tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871, ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoimintaan kuuluu 27 pankkikonttoria, pääkonttoritoiminnot, varainhoitopalvelut ja Handelsbanken Rahoitus Oyj. Suomen Handelsbankenilla on lisäksi investointipankki Handelsbanken Capital Markets, johon kuuluvat henkivakuutusyhtiö Handelsbanken Liv sekä riskinhallinta-, arvopaperikauppa- ja pääomamarkkinatoiminnot. Arvopapereiden säilytyksestä vastaa Handelsbanken Capital Markets Operations. Handelsbanken työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkilöä. Handelsbanken-konserni ilmoitti 19.10.2021 myyvänsä Handelsbanken Suomen liiketoiminnot.

Avainsanat: