Handelsbanken Suomi: Tammi–kesäkuun 2014 osavuosikatsaus

Aluepankin johtaja Nina Arkilahti: Kehitämme konttoriverkostoamme voidaksemme tarjota hyvää ja joustavaa palvelua lähellä asiakkaitamme

”Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tulos Suomessa jatkaa hyvää kehitystään ja mahdollistaa toimintamme kehittämisen. Olemme avanneet uuden konttorin Helsingin Ruoholahteen sekä uuden palvelupisteen Ahvenanmaalle. Osa konttoreistamme pääkaupunkiseudulla on muuttanut uusiin tiloihin, jotka sekä sijainniltaan että toiminnallisuudeltaan auttavat meitä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Paikallisuus tarkoittaa parempia ja nopeampia päätöksiä asiakkaiden pankkiasioissa. Jatkamme myös palveluiden kehittämistä digitaalisissa kanavissa”, Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti kertoo. 

Konttoriliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä tammi–kesäkuussa 2014

Konttoriliiketoimintameur 1-6/2014 1-6/2013 Muutos 4-6/2014 4-6/2013 Muutos 1-3/2014
Tuotot
Korkokate 76,5 66,5 15 % 37,6 34,3 10 % 38,9
Provisionetto 24,1 23,4 3 % 11,9 11,8 1 % 12,2
Muut tuotot 8,9 6,0 48 % 5,4 3,4 59 % 3,5
Tuotot yhteensä 109,5 95,9 14 % 54,9 49,5 11 % 54,6
Kulut -40,8 -42,7 -4 % -20,1 -21,6 -7 % -20,7
Tulos ennen luottot. 68,7 53,2 29 % 34,8 27,9 25 % 33,9
Luottotappiot -17,2 -8,3 -11,7 -4,1 -5,5
Liiketulos 51,5 44,9 15 % 23,1 23,8 -3 % 28,4
 
Kulu/tuotto-suhde, % 37,3 44,7 36,6 44,0 37,9
Kannattavuus, % 12,1 10,6 11,4 11,8 12,7

Tuottojen vakaa kasvu ja jatkuva kulukuri mahdollistivat Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketuloksen hyvän kasvun tammi–kesäkuussa 2014. Konttoriliiketoiminnan tulos kasvoi vuoden takaisesta ajanjaksosta 6,6 miljoonalla eurolla 51,5 miljoonaan euroon (44,9). Tulos ennen luottotappioita vahvistui vastaavalla ajanjaksolla 29 prosenttia 68,7 miljoonaan euroon (53,2).

Tuotot kasvoivat viime vuodesta 14 prosenttia 109,5 miljoonaan euroon (95,9). Korkokate kasvoi 15 prosenttia 76,5 miljoonaan euroon (66,5). Korkokatetta vahvistivat sekä liiketoiminnan volyymien kasvu että korkeammat marginaalit sekä luotonannossa että talletuksissa. Kohonneet sijoitusprovisiot kasvattivat puolestaan palkkionettoa vuoden takaisesta 3 prosenttia 24,1 miljoonaan euroon (23,4).

Kustannukset laskivat 4 prosenttia 40,8 miljoonaan euroon (42,7) vaikka konttoriliiketoiminnan keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi vuoden takaisesta 6 hengellä.

Luottotappiot kasvoivat edellisvuoden tasosta 17,2 miljoonaan euroon (8,3) pääasiassa yhden asiakkuuden luottotappiovarauksen seurauksena. Luottotappiotaso oli 0,30 prosenttia (0,16). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita parani ja oli 37,3 (44,7). Oman pääoman tuotto nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 12,1 prosenttiin (10,6).

Yritys- ja yksityisrahoituksen kysyntä edelleen vahvaa

Liiketoiminnan volyymit 4-6/2014 4-6/2013 Muutos 1-6/2014 1-6/2013 Muutos
keskivolyymit, meur
Luotonanto yleisölle 12 180 11 622 5 % 12 087 11 513 5%
josta henkilöasiakkaille 3 811 3 667 4 % 3 799 3 632 5%
josta yrityksille 8 369 7 955 5 % 8 288 7 881 5%
Talletukset yleisöltä 4 354 2 713 60 % 4 323 2 766 56%
josta henkilöasiakkailta 1 235 1 256 -2 % 1 242 1 264 -2%
josta yrityksiltä 3 119 1 457 114 % 3 081 1 502 105%

Handelsbanken Suomen luotonannon sekä talletusten keskivolyymit kasvoivat tammi-kesäkuussa 2014 viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Handelsbankenin yksityisasiakkaille myöntämät luotot ovat kasvaneet Suomessa muuta markkinaa nopeammin. Luotonanto yrityksille kasvoi viime vuoden tammi–kesäkuusta 5 prosenttia ja luotonanto yksityisasiakkaille myös 5 prosenttia.  

Antolainausvolyymien perusteella lasketaan vakausrahastomaksu, joka kuormittaa pankkia samaan tapaan kuin suomalaisten pankkien maksama pankkivero. Vakausrahastomaksut rasittivat korkokatetta 2,2 miljoonalla eurolla tammi–kesäkuussa 2014 (1,9). Maksua on peritty Ruotsissa vuodesta 2009 alkaen.

Ottolainauksen keskivolyymi kasvoi tammi-kesäkuussa 56 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kotitalouksien tilivarat ja talletukset vähenivät 2 prosenttia samaan aikaan kun yritysten talletukset kasvoivat 105 prosenttia viime vuodesta.

Konsernin tulos edelleen vakaa

Handelsbanken-konsernin avainlukuja tammi–kesäkuussa 2014:

- Vuosineljänneksen tulos verojen jälkeen kasvoi 11% ja oli 7 943 milj. kruunua (7 161)

- Osakekohtainen tulos nousi 12,50 kruunuun (11,29)

- Liiketulos kasvoi 10 % 9 997 milj. kruunuun (9 059). Tulos kasvoi Ruotsin ulkopuolisilla kotimarkkinoilla 17 %.

- Oman pääoman tuotto oli 14,3 % (14,2)

- Tuotot kasvoivat 6 % ja olivat 19 128 milj. kruunua (18 040)

- Korkokate kasvoi 1 % ja oli 13 357 milj. kruunua (13 214). Ruotsin ulkopuolisilla markkinoilla korkokate kasvoi ja oli 12 %

- Kulu/tuotto-suhde parani ja oli 44,7 % (46,5)

- Luottotappiotaso oli 0,07 % (0,07)

- CRD IV:n mukainen ydinvakavaraisuussuhde nousi 20,1 %:iin (17,8) ja varaisuussuhde kokonaisuudessaan oli 25,0% (21,1)

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, Handelsbanken Suomen johtaja
puh. +358 50 3230056

Anders Norrena, talous- ja hallintojohtaja, Handelsbanken Suomi

puh. + 358 50 5678243

Camilla Sågbom, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
puh. +358 40 5408450

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa kaikkiaan 24 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbankenilla on Suomessa 46 asiakaskonttoria eri puolilla maata, pääkonttoritoiminnot Helsingissä sekä pankin rahoitus-, rahasto- ja henkivakuutusyhtiöt, Capital Markets -toiminnot, Handelsbanken Varainhoito ja Private Banking sekä arvopapereiden säilytyksestä vastaava Handelsbanken Custody. Näissä toiminnoissa työskenteli vuoden 2013 lopussa 606 henkilöä.Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa kaikkiaan 24 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbankenilla on Suomessa 45 asiakaskonttoria eri puolilla maata, pääkonttoritoiminnot Helsingissä sekä pankin rahoitus-, rahasto- ja henkivakuutusyhtiöt, Capital Markets -toiminnot, Handelsbanken Varainhoito ja Private Banking sekä arvopapereiden säilytyksestä vastaava Handelsbanken Custody. Näissä toiminnoissa työskenteli vuoden 2013 lopussa 606 henkilöä.