Handelsbanken Suomi: Tammi–kesäkuun 2020 osavuosikatsaus

Report this content

Handelsbanken Suomen johtaja Hanne Katrama: Liiketoiminnan volyymit kasvussa – yhä useampi luottaa varallisuutensa Handelsbankenin hoitoon

Handelsbanken Suomen liiketoiminnan volyymit kasvoivat voimakkaasti tammi-kesäkuun aikana edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Erityisesti  antolainaus yrityksille kasvoi, samoin ottolainaus yrityksiltä ja kotitalouksilta.

Handelsbanken Suomen maajohtaja Hanne Katraman mukaan talletusten määrän kasvu heijastaa asiakkaiden luottamusta pankkiin vaikeassa taloustilanteessa. Myös asiantuntevan sijoitusneuvonnan tarve kasvaa haastavissa olosuhteissa.

”Varainhoitopalveluidemme kysyntä kasvoi pandemiasta huolimatta. Saimme ennätyksellisen paljon uusia Private Banking -varainhoitoasiakkaita kevään aikana. Uskon, että asiantunteva neuvonta ja asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin keskittyvä palvelutapamme on menestyksemme ytimessä”, Katrama kertoo.

Asuntolainahakemukset ovat hyvä mittari arvioitaessa kuluttajien luottamuksen palautumista.

”Saimme touko–kesäkuun aikana reilusti enemmän asuntolainahakemuksia kuin alkukeväästä, jolloin pandemia vaikutti kuluttajakäyttäytymiseen voimakkaasti. Kevään aikana patoutunut kysyntä on alkanut purkautua, mutta näemme silti varovaisuutta asuntokaupoissa”, Katrama summaa.

Asuntolainaa haetaan useammin verkossa, ja kiinnostus digitaaliseen asuntokauppaan on kasvanut selvästi. Merkittävä osa pankkiasioista hoidetaan digitaalisesti, ja Handelsbanken kehittää aktiivisesti digitaalisia kanaviaan. Pankin toimintatavan ydin on henkilökohtainen palvelu, joka yhdistettynä laadukkaisiin digitaalisiin kohtaamisiin on tuonut pankille korkean asiakastyytyväisyyden jo vuosien ajan.

”Haemme entistä vahvempaa kasvua varainhoidosta ja uusista yksityis- ja  yritysasiakkaista Suomen kasvukeskuksissa. Olemme kevään aikana rekrytoineet kymmeniä asiantuntijoita konttoriverkostoomme. Tämä vahvistaa konttoreiden kehitystä perinteisistä pankkikonttoreista asiantunteviksi neuvontayksiköiksi”, Katrama toteaa.

Handelsbankenin liiketulos vuoden toisella neljänneksellä parani 79 prosenttia ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Positiiviseen tuloskehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea luottotappioiden palautukset. Oman pääoman tuotto vuoden toisella neljänneksellä oli 10,3 prosenttia.

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi–kesäkuussa 2020

Konttoriliiketoimintameur Q22020 Q12020 Muutos Q1-Q22020 Q1-Q22019 Muutos
Tuotot
Korkokate 32,4 32,9 -2 % 65,3 63,6 3 %
Palkkiotuotot 15,2 17,2 -12 % 32,4 34,2 -5 %
Tuotot yhteensä 49,0 51,7 -5 % 100,7 101,4 -1 %
Kulut yhteensä -30,4 -28,2 8 % -58,6 -53,2 10 %
Liiketulos ennen luottot. 18,6 23,5 -21 % 42,1 48,2 -13 %
Luottotappiot 6,8 -9,6 -2,8 4,9
Tuloksenjako 0,7 0,7 0 % 1,4 1,6 -13 %
Liiketulos 26,1 14,6 79 % 40,7 54,7 -26 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 61,3 53,7 57,4 51,5
Oman pääoman tuotto, % 10,3 6,4 8,5 13,4

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 40,7 miljoonaa euroa heikkeni 26 prosenttia vuoden 2019 tammi–kesäkuuhun verrattuna (54,7). Luottotappiot olivat 2,8 miljoonaa euroa. Luottotappiotaso oli 0,04 prosenttia (-0,05). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 57,4 (51,5). Oman pääoman tuotto oli 8,5 prosenttia (13,4).

Tuotot pienenivät prosentin 100,7 miljoonaan euroon (101,4). Palkkiotuotot heikkenivät viisi prosenttia 32,4 miljoonaan euroon (34,2). Korkokate 65,3 miljoonaa euroa parani kolme prosenttia edellisvuodesta (63,6).

Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–kesäkuussa yhteensä 4,0 miljoonaa euroa (5,1). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Kokonaiskustannukset nousivat kymmenen prosenttia 58,6 miljoonaan euroon (53,2). Nousun syynä on peruspankkijärjestelmän uudistus. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 499 henkilöä (505).

Anto- ja ottolainaus

Keskivolyymitmeur Q22020 Q12020 Muutos Q1-Q22020 Q1-Q22019 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 310 4 343 -1 % 4 327 4 319 0 %
Yritykset 9 917 9 670 3 % 9 794 9 452 4 %
Yhteensä 14 227 14 013 2 % 14 121 13 771 3 %
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 883 1 759 7 % 1 821 1 677 9 %
Yritykset 3 583 3 159 13 % 3 371 2 654 27 %
Yhteensä 5 466 4 918 11 % 5 192 4 331 20 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi kolme prosenttia vuoden 2019 tammi–kesäkuuhun verrattuna.  Kotitalouksien talletukset kasvoivat yhdeksän prosenttia ja yritysten 27 prosenttia.

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoimintaan kuuluu 32 pankkikonttoria, pääkonttoritoiminnot, varainhoitopalvelut ja Handelsbanken Rahoitus Oyj. Suomen Handelsbankenilla on lisäksi investointipankki Handelsbanken Capital Markets, johon kuuluvat henkivakuutusyhtiö Handelsbanken Liv sekä riskinhallinta-, arvopaperikauppa- ja pääomamarkkinatoiminnot. Arvopapereiden säilytyksestä vastaa Handelsbanken Securities Services. Handelsbanken työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkilöä.

Lisätietoja:

Hanne Katrama, maajohtaja,  Handelsbanken Suomi
Puh. 010 444 2791

Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2271

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2787

 

Handelsbanken-konsernin tilinpäätös

Handelsbanken-konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.com/ir. Osoitteessa www.handelsbanken.com/ir voit myös seurata konsernin lehdistötilaisuutta, joka alkaa klo 9.30.

Handelsbankenilla on kuusi kotimarkkinaa: Ruotsi, Suomi, Tanska, Norja, Hollanti ja Iso-Britannia. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871, ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.