Handelsbanken Suomi: Tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsaus

Report this content

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Liiketoimintamme kasvoi edelleen ja tuotot kehittyivät myönteisesti – myös oman pääoman tuotto vahva 

”Vuosi alkoi erinomaisesti, ja paransimme liiketulostamme reippaasti. Kasvatimme sekä yritys- että yksityisasiakkaiden antolainausta. Samalla korkokate kehittyi positiivisesti. Olen myös erittäin tyytyväinen 12,8 prosentin oman pääoman tuottoon”, Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti sanoo.  

”Handelsbankeniin luotetaan myös sijoitusvarallisuuden hoitajana, ja yhä useampi uskoo varallisuutensa hoitoomme. Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti suursijoittajille vastuullisuus on usein perusedellytys, ja markkinoilla on kova kysyntä vastuullisista sijoituskohteista. Handelsbanken on vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä, ja vastuullisuus huomioidaan aina sijoituskohteita valittaessa”, Arkilahti jatkaa.

”Asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä ainutlaatuiseen konseptiimme, jossa kaikki palvelut saa tutun yhteyshenkilön kautta. Asiakkaamme arvostavat erityisesti hyvää tavoitettavuutta ja osaavaa henkilökohtaista palvelua. Kehitämme digitaalisia asiakaskohtaamisen kanavia, mutta henkilökohtainen palvelu on meille tärkein kilpailuetu. Jokaisella asiakkaallamme on oma yhteyshenkilö ja hänelle suora puhelinnumero. Tapaamiset onnistuvat konttoreissamme lyhyelläkin varoitusajalla”, Arkilahti kertoo.

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi–maaliskuussa 2019

Konttoriliiketoiminta meur Q1/2019 Q1/2018 Muutos Q4/2018 Muutos
Tuotot
Korkokate 32,3 31,4 3 % 32,3 0 %
Palkkiotuotot 12,8 12,2 5 % 12,7 1 %
Tuotot yhteensä 47,1 45,4 4 % 46,0 2 %
Kulut yhteensä -24,4 -24,4 0 % -26,4 -8 %
Liiketulos ennen luottot. 22,7 21,0 8 % 19,6 16 %
Luottotappiot -0,1 0,6 -7,0
Tuloksenjako 4,0 4,0 0 % 3,8 5 %
Liiketulos 26,6 25,6 4 % 16,3 63 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 47,7 49,4 53,2
Oman pääoman tuotto, % 12,8 11,8 7,9

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 26,6 miljoonaa euroa parani neljä prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Luottotappiot olivat 0,1 miljoonaa euroa. Luottotappiotaso oli 0,01 prosenttia (-0,01). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 47,7 (49,4). Oman pääoman tuotto parani 12,8 prosenttiin (11,8).

Tuotot kasvoivat neljä prosenttia 47,1 miljoonaan euroon (45,4). Palkkiotuotot kasvoivat viisi prosenttia 12,8 miljoonaan euroon (12,2). Korkokate parani kolme prosenttia 32,3 miljoonaan euroon (31,4).

Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–maaliskuussa yhteensä 2,4 miljoonaa euroa (3,2). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Kokonaiskustannukset pysyivät ennallaan ja olivat 24,4 miljoonaa euroa (24,4). Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 496 henkilöä (523).

Luottokannan kehitys

Keskivolyymit, meur Q1/2019 Q1/2018 Muutos Q4/2018 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 303 4 125 4 % 4 277 1 %
Yritykset 9 375 8 879 6 % 9 292 1 %
Yhteensä 13 678  13 004  5 %  13 569  1 % 
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 652 1 511 9 % 1 625 2 %
Yritykset  2 750 3 006 -9 % 2 947 -7 %
Yhteensä  4 402 4 517 -3 % 4 572 -4 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi 5 prosenttia vuoden 2018 tammi–maaliskuuhun verrattuna.

Kotitalouksien talletukset kasvoivat yhdeksän prosenttia, mutta yritysten talletukset vähenivät yhdeksän prosenttia.

Konsernin tulos

Handelsbanken-konsernin avainluvut tammi–maaliskuussa 2019 (verrattuna tammi–maaliskuuhun 2018):

 • Liiketoiminnan tulos kasvoi 18 % ja oli 6 110 milj. kruunua (5 161).
 • Arvioidessaan pankin kehitystä vuonna 2018 hallitus on päättänyt olla tekemättä siirtoa Oktogonen-voitonjakojärjestelmään vuodelle 2018. Aiemmin vuodelle 2018 tehty -827 milj. kruunun Oktogonen-varaus on purettu.
 • Yllä mainitusta, kertaeristä ja valuuttakurssivaikutuksista oikaistu liiketoiminnan tulos oli edellisvuoden tasolla.
 • Tilikauden tulos verojen jälkeen kasvoi 19 % ja oli 4 756 milj. kruunua (4 004).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 2,45 kruunua (2,06).
 • Oman pääoman tuotto nousi 13,4 %:iin (11,7).
 • Tuotot kasvoivat 5 % 10 791 milj. kruunuun (10 324).
 • Korkokate kasvoi 4 % ja oli 7 934 milj. kruunua (7 648).
 • Palkkiotuotot kasvoivat 2 % 2 512 milj. kruunuun (2 461).
 • Kulu/tuotto-suhde oli 40,8 % (48,6).
 • Luottotappiotaso oli 0,05 % (0,03).
 • Ydinvakavaraisuussuhde laski ja oli 16,4 % (21,6).

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, maajohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2700

Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2271

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2787

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 12 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871, ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985. 

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoimintaan kuuluu 36 pankkikonttoria, pääkonttoritoiminnot, varainhoitopalvelut ja Handelsbanken Rahoitus Oyj. Suomen Handelsbankenilla on lisäksi investointipankki Handelsbanken Capital Markets, johon kuuluvat henkivakuutusyhtiö Handelsbanken Liv sekä riskinhallinta-, arvopaperikauppa- ja pääomamarkkinatoiminnot. Arvopapereiden säilytyksestä vastaa Handelsbanken Securities Services. Handelsbanken työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkilöä.