Handelsbanken Suomi: Tammi–syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Aluepankin johtaja Nina Arkilahti: Vahvat konttorit ja tyytyväiset asiakkaat näkyvät tuloksessa 

”Konttoriliiketoimintamme tulos parani 28 prosenttia ja oli 85,8 miljoonaa euroa. Hyvä tuloskehitys ja EPSI Ratingin tuore asiakastyytyväisyystutkimus kertovat jälleen hyvästä työstä konttoreissamme. Tutkimuksen mukaan meillä on pankkisektorin tyytyväisimmät asiakkaat sekä yksityis- että yrityspuolella. Uskon, että toimintatavallamme on tässä iso merkitys. Hajautettu organisaatio, jossa yksiköt ovat pieniä ja lähellä asiakasta, on tehokas ja asiakasystävällinen tapa toimia”, kertoo Handelsbankenin Suomen toimintojen johtaja Nina Arkilahti.

Konttoriliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä tammi–syyskuussa 2014

Konttoriliiketoimintameur 1-9/2014 1-9/2013 Muutos 7-9/2014 7-9/2013 Muutos 4-6/2014
Tuotot
Korkokate 115,1 102,8 12 % 38,6 36,3 6 % 37,6
Palkkionetto 36,4 35,5 3 % 12,3 12,1 2 % 11,9
Muut tuotot 13,1 8,8 49 % 4,2 2,8 50 % 5,4
Tuotot yhteensä 164,6 147,1  12 % 55,1 51,2 8 % 54,9
Kulut -60,7 -62,9 -3 % -19,9 -20,2  -1 % -20,1
Tulos ennen luottotapp. 103,9 84,2 23 % 35,2 31,0 14 % 34,8
Luottotappiot -18,1 -17,1 6 % -0,9 -8,8 -90 % -11,7
Liiketulos 85,8 67,1 28 % 34,3 22,2 55 % 23,1
 
Kulu/tuotto-suhde, % 36,9 42,8 36,1 39,5 36,6
Oman pääoman tuotto, % 13,5 10,3 16,3 9,6 11,4

Tuottojen kasvu ja jatkuva kulukuri mahdollistivat Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan vakaan kasvun tammi–syyskuussa 2014. Konttoriliiketoiminnan tulos kasvoi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 18,7 miljoonalla eurolla 85,8 miljoonaan euroon (67,1). Tulos ennen luottotappioita vahvistui vastaavalla ajanjaksolla 23 prosenttia 103,9 miljoonaan euroon (84,2).

Tuotot kasvoivat vuoden takaisesta 12 prosenttia 164,6 miljoonaan euroon (147,1). Korkokate kasvoi 12 prosenttia 115,1 miljoonaan euroon (102,8). Korkokatetta vahvistivat sekä liiketoiminnan volyymien kasvu että korkeammat ottolainausmarginaalit. Palkkioneton 3 prosentin kasvu vuoden takaisesta 36,4 miljoonaan euroon (35,5) selittyy puolestaan sijoitusprovisioiden kasvulla.

Kustannukset laskivat 3 prosenttia 60,7 miljoonaan euroon (62,9) huolimatta siitä, että keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi viime vuoden vastaavasta jaksosta 5 hengellä.  

Luottotappiot kasvoivat vuoden takaisesta 18,1 miljoonaan euroon (17,1). Luottotappiotaso oli 0,20 prosenttia (0,22). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita parani ollen 36,9 (42,8). Oman pääoman tuotto kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 13,5 prosenttiin (10,3). Oman pääoman tuotto heinä–syyskuussa oli kaikkien aikojen paras,16,3 prosenttia.

Yksityisrahoituksen kysyntä kasvaa markkinoiden keskiarvoa nopeammin

Liiketoiminnan volyymit 7-9/2014 7-9/2013 Muutos 1-9/2014 1-9/2013 Muutos
keskivolyymit, meur
Luotonanto yleisölle 12 380 11 726 6 % 12 185 11 584 5 %
josta henkilöasiakkaille 3 790 3 736 1 % 3 796 3 667 4 %
josta yrityksille 8 590 7 990 8 % 8 389 7 917 6 %
Talletukset yleisöltä 4 666 2 845 64 % 4 437 2 791 59%
josta henkilöasiakkailta 1 240 1 248 -1 % 1 241 1 258 -1 %
josta yrityksiltä 3 426 1 597 115 % 3 196 1 533 108 %

Handelsbanken Suomen luotonannon ja talletusten keskivolyymit kasvoivat jaksolla tammikuu–syyskuu 2014 viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Handelsbankenin henkilöasiakkaille myöntämät luotot ovat kasvaneet Suomessa markkinoiden keskiarvoa nopeammin. Luotonanto henkilöasiakkaille kasvoi viime vuoden tammi–syyskuusta 4 prosenttia ja luotonanto yrityksille 6 prosenttia.

Antolainausvolyymien perusteella lasketaan vakausrahastomaksu, joka kuormittaa pankkia samaan tapaan kuin suomalaisten pankkien maksama pankkivero. Vakausrahastomaksut rasittivat korkokatetta 3,2 miljoonalla eurolla tammi–syyskuussa 2014 (3,0). Maksua on peritty Ruotsissa vuodesta 2009 alkaen.

Ottolainauksen keskivolyymi kasvoi tammi–syyskuussa 59 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kotitalouksien tilivarat ja talletukset vähenivät 1 prosentin samaan aikaan kun yritysten talletukset kasvoivat 108 prosenttia edellisvuodesta.  

Handelsbankenilla on tyytyväisimmät pankkiasiakkaat

Handelsbankenilla on myös tänä vuonna erittäin tyytyväiset yritys- ja yksityisasiakkaat. Tulos käy ilmi EPSI Ratingin laajasta pankkitutkimuksesta, jonka tulokset julkistettiin lokakuun alussa. Tutkimuksen mukaan Handelsbankenilla on Suomen tyytyväisimmät yksityisasiakkaat. Pankki keräsi yksityisasiakkailtaan 81,5 indeksipistettä alan keskiarvon ollessa 74,7. Myös tyytyväisimmät yritysasiakkaat löytyvät Handelsbankenista.  Indeksipisteitä kertyi 77,0, kun alan keskiarvo oli 73,5. Handelsbankenin asiakkailla on kaikista pankkiasiakkaista suurimmat odotukset pankiltaan ja he myös antoivat Handelsbankenin asiakaspalvelulle parhaat pisteet.

Handelsbanken sijoittui vertailuissa hyvin myös muilla kotimarkkinoilla.

Konsernin tulos edelleen vakaa

Handelsbanken-konsernin avainlukuja tammi–syyskuussa 2014:

- Jakson tulos verojen jälkeen kasvoi 10 % ja oli 11 842 milj. kruunua (10 768)
- Osakekohtainen tulos nousi 10 % ja oli 18,63 kruunua (16,97)
- Liiketulos kasvoi 9 % 14 901 milj. kruunuun (13 630). Tulos kasvoi Ruotsin ulkopuolisilla kotimarkkinoilla 14 %
- Oman pääoman tuotto oli 14,1 % (14,2)
- Tuotot kasvoivat 6 % ja olivat 28 758 milj. kruunua (27 049)
- Korkokate kasvoi 2 % ja oli 20 361 milj. kruunua (19 897). Ruotsin ulkopuolisilla kotimarkkinoilla korkokate kasvoi 12 %:iin
- Kulu/tuotto-suhde parani ja oli 44,4 % (46,4)
- Luottotappiotaso oli 0,08 % (0,07)
- CRD IV:n mukainen ydinvakavaraisuussuhde nousi 20,7 %:iin (18,8) ja ydinvakavaraisuussuhde kokonaisuudessaan nousi 25,6 %:iin (21,6)

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, Handelsbanken Suomen johtaja
Puh. +358 10 444 2700

Anders Norrena, talous- ja hallintojohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2327

Camilla Sågbom, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2787

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa kaikkiaan 24 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbankenilla on Suomessa 45 asiakaskonttoria eri puolilla maata, pääkonttoritoiminnot Helsingissä sekä pankin rahoitus-, rahasto- ja henkivakuutusyhtiöt, Capital Markets -toiminnot, Handelsbanken Varainhoito ja Private Banking sekä arvopapereiden säilytyksestä vastaava Handelsbanken Custody. Näissä toiminnoissa työskenteli vuoden 2013 lopussa 606 henkilöä.