Handelsbanken Suomi: Tammi–syyskuun 2016 osavuosikatsaus

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Panostuksemme säästämisen ja sijoittamisen tuotteisiin ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin tuottaa tulosta

”On ilahduttavaa, että yhteistyö yritysasiakkaidemme kanssa on kasvanut, mikä näkyy provisiotuottojen kasvuna", toteaa Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti.

"Yhä useampi asiakas uskoo varansa Handelsbankenin hoitoon, ja positiivinen trendi on jatkunut myös kolmannella kvartaalilla”, Arkilahti jatkaa.

Handelsbanken Suomen tuloskehitys tammi–syyskuussa 2016

Konttoriliiketoim. meur 1-9/2016 1-9/2015 Muutos 7-9/2016 4-6/2016 Muutos 7-9/2015
Tuotot
Korkokate 97,7 108,4 -10 % 31,9 31,7 1 % 35,3
Provisionetto 32,3 31,4 3 % 11,3 11,1 2 % 10,2
Muut tuotot 17,7 15,2 16 % 4,1 8,4 -51 % 4,2
Tuotot yhteensä 147,7 155,0  -5 % 47,3 51,2 -8 % 49,7
Kulut -66,5 -62,2 7 % -20,3 -22,6  -10 % -19,8
Tulos ennen luottot. 81,2 92,8 -13 % 27,0 28,6 -6 % 29,9
Luottotappiot -5,3 -7,4 -28 % -1,7 -1,1 55 % -0,5
Liiketulos 75,9 85,4 -11 % 25,3 27,5 -8 % 29,4
 
Kulu/tuotto-suhde % 45,0 40,1 42,9 44,1 39,8
Kannattavuus, % 12,7 13,9 12,7 14,3 14,4

Handelsbanken Suomen liiketulos laski tammi–syyskuussa 2016 vuoden takaisesta vastaavasta ajanjaksosta 75,9 miljoonaan euroon (85,4). Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos laski 8 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Laskua selittää Visa Europen myynnistä saatu kertaluonteinen tuotto, joka kirjattiin toiseen vuosineljännekseen.

Tuotot laskivat 5 prosenttia tammi–syyskuussa edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 147,7 miljoonaan euroon (155,0). Korkokate pieneni 10 prosenttia 97,7 miljoonaan euroon (108,4). Korkokatetta heikensivät ennen kaikkea pienentyneet antolainausmarginaalit. Palkkionetto kasvoi hieman ollen 32,3 miljoonaa euroa (31,4). Muut tuotot kasvoivat kaudella tammi–syyskuu edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 17,7 miljoonaan euroon (15,2), johtuen lähinnä toisen neljänneksen aikana Visa Europen myynnistä saaduista tuotoista.

Kokonaiskustannukset nousivat 7 prosenttia 66,5 miljoonaan euroon (62,2). Kustannusten kasvun taustalla on ennen kaikkea pankin Korkeimmassa oikeudessa häviämä oikeusriita, jonka kustannusvaikutus ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 3,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla, ja keskimääräinen henkilöstömäärä laski hieman ollen 495 henkilöä (497).

Luottotappiot laskivat 5,3 miljoonaan euroon (7,4), ja luottotappiotaso oli 0,06 prosenttia (0,08). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli tammi–syyskuussa 45,0 (40,1). Oman pääoman tuotto tammi–syyskuussa oli 12,7 prosenttia (13,9). Oman pääoman tuotto kolmannella vuosineljänneksellä vastasi vuoden kumulatiivista tasoa ja oli 12,7 prosenttia.

Yksityisasiakkaiden talletukset kasvoivat

Liiketoiminnan volyymit 7-9/2016 4-6/2016 Muutos 1-9/2016 1-9/2015 Muutos
keskivolyymit meur
Luotonanto yleisölle 12 745 12 685 0 % 12 709 12 548 1 %
joista henkilöasiakkaita 3 998 3 952 1 % 3 968 3 942 1 %
joista yrityksiä 8 747 8 733 0 % 8 741 8 606 2 %
Talletukset yleisöltä 3 418 3 198 7 % 3 349 3 708 -10 %
joista henkilöasiakkaita 1 485 1 432 4 % 1 432 1 368 5 %
joista yrityksiä 1 933 1 766 9 % 1 917 2 340 -18 %

Yksityisasiakkaiden tilivarat ja talletukset kasvoivat 5 prosenttia tammi–syyskuun aikana edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Myös luotonanto yksityisasiakkaille kasvoi hieman.

Luotonannon keskivolyymi yrityksille tammi–syyskuun aikana kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Talletukset yrityksiltä supistuivat 18 prosenttia vuoden takaisesta. Ero selittyy suuryritysten talletusten vähenemisellä.

Handelsbankenia Suomessa rasittavat viranomaismaksut, jotka tammi–syyskuussa olivat 4,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 näitä maksuja ovat ruotsalainen kriisinhallintarahastomaksu sekä talletussuoja. Maksut ovat pysyneet lähes samalla tasolla kuin pankkia rasittaneet maksut ajanjaksolla tammikuu–syyskuu 2015 (4,2).

Handelsbanken Suomi käsittää konttoriliiketoiminnan mukaan lukien Handelsbankenin Varainhoito- ja Private Banking -toiminnot ja arvopapereiden säilytyksestä vastaavan Handelsbanken Custodyn sekä Handelsbanken Rahoituksen ja Stadshypotekin toiminnan Suomessa. Suomen Handelsbankenin Capital Markets -toimintoihin kuuluvat rahasto- ja vakuutusyhtiöt sekä perinteiset Capital Markets -palvelut kuten riskinhallinta, arvopaperikauppa ja pääomamarkkinatoiminnot. Yhteensä Handelsbanken työllisti Suomessa vuoden 2015 lopussa 612 henkilöä.

Konsernin tulos edelleen vakaa

Handelsbanken-konsernin avainlukuja tammi–syyskuussa 2016:

- Liiketoiminnan tulos kasvoi 7 % ja oli 15 935 milj. kruunua (14 942)
- Jakson liiketulos verojen jälkeen kasvoi 8 % ollen 12 801 milj. kruunua (11 842)
- Osakekohtainen tulos kasvoi 6,66 kruunuun (6,21)
- Oman pääoman tuotto kasvoi ja oli 14,0 % (13,1)
- Tuotot kasvoivat 4 % ja olivat 30 638 milj. kruunua (29 427)
- Korkokate laski hieman ja oli 20 644  milj. kruunua (20 769)
- Luottotappiotaso laski ja oli 0,06 % (0,08)
- Ydinvakavaraisuussuhde nousi ja oli 24,0 % (21,4). Vakavaraisuussuhde kokonaisuudessaan oli 30,1 % (27,4)

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, Handelsbanken Suomen johtaja
Puh. +358 10 444 2700

Tero Meriluoto, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2327

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa yli 20 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Suomessa Handelsbankenilla on 45 asiakaskonttoria. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.