Handelsbanken Suomi: Tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsaus

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Yritysasiakkaiden tyytyväisyys nousussa, panostamme erinomaiseen palveluverkostoon.

”Yritysten kannattavuuden parantuminen ja globaali kysynnän vahvistuminen sekä matalat korot ovat vauhdittaneet investointien elpymistä Suomessa. Viennin kasvu luo kysyntää erityisesti kansainvälisille pankkipalveluille. Pohjoismaiden kansainvälisimpänä pankkina meillä on erinomaiset valmiudet esimerkiksi kansainvälisen kaupan rahoitusratkaisuissa”, Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti kertoo.

”Myös sijoittajien luottamus Handelsbankeniin on vahva ja hallinnoitavien varojen määrä jatkoi kasvuaan. Sijoitustuotot kasvoivat noin 20 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Meille Handelsbankenissa vastuullinen sijoitusneuvonta on tärkeä osa asiakaslähtöisyyttä – pyrimme aina hakemaan kullekin asiakkaalle parhaiten soveltuvat sijoitusratkaisut. Emme myöskään maksa bonuksia sijoitusneuvojillemme, eli ne eivät ohjaa työntekijämme ajatuksia sijoitusneuvontaprosessissa”, Arkilahti jatkaa.  

Handelsbankenin tuloskehitys tammi-syyskuussa 2017

Konttoriliiketoiminta  Q3 Q2 Q1-Q3 Q1-Q3
meur 2017 2017 Muutos 2017 2016 Muutos
Korkokate 31,5 30,0 5 % 92,2 97,7 -6 %
Palkkiotuotot 11,4 12,7 -10 % 35,9 32,3 11 %
Tuotot yhteensä 44,2 44,6 -1 % 133,2 137,8 -3 %
Kulut yhteensä -22,7 -23,5 -3 % -68,7 -66,5 3 %
Liiketulos ennen luottotappioita 21,5 21,1 2 % 64,5 71,3 -10 %
Luottotappiot 0,6 -1,6 -138 % -0,6 -5,3 -89 %
Tuloksenjako 3,9 4,0 -3 % 11,2 9,9 13 %
Liiketulos 26,0 23,5 11 % 75,1 75,9 -1 %
K/I-luku, % 47,2 48,4 47,6 45,0
Oman pääoman tuotto, % 14,0 13,4 13,2 12,7

Handelsbanken Suomen liiketulos laski tammi-syyskuussa 2017 vuoden takaisesta vastaavasta ajanjaksosta yhden prosentin 75,1 miljoonaan euroon (75,9). Tulos ennen luottotappioita laski samalla ajanjaksolla 64,5 miljoonaan euroon (71,3).

Tuotot pienenivät vuoden takaisesta kolme prosenttia 133,2 miljoonaan euroon (137,8). Korkokate heikkeni 92,2 miljoonaan euroon (97,7). Matalat korot ja kohonneet viranomaismaksut alensivat korkokatetta. Palkkiotuotot kasvoivat korkeampien maksuprovisioiden ja anto- ja ottolainausprovisioiden nousun johdosta 11 prosenttia 35,9 miljoonaan euroon (32,3). Myös sijoitustuotot kehittyivät suotuisasti.

Kokonaiskustannukset nousivat 3 prosenttia 68,7 miljoonaan euroon (66,5). Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 502 henkilöä (495).

Luottotappiot olivat -0,6 miljoonaa euroa (-5,3). Luottotappiotaso laski 0,01 prosenttiin (0,06). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 47,6 (45,0). Oman pääoman tuotto nousi 13,2 prosenttiin (12,7).

Luottokannan kehitys

   Q3 Q2 Q1-Q3 Q1-Q3
Keskivolyymit, meur 2017 2017 Muutos 2017 2016 Muutos
Antolainaus
     Henkilöasiakkaat 4 058 4 053 0 % 4 045 3 968 2 %
     Yritykset 8 858 9 061 -2 % 8 947 8 741 2 %
Yhteensä 12 916 13 114 -2 % 12 992 12 709 2 %
Ottolainaus
     Henkilöasiakkaat 1 547 1 642 -6 % 1 605 1 432 12 %
     Yritykset 2 658 2 556 4 % 2 662 1 917 39 %
Yhteensä 4 205 4 198 0 % 4 267 3 349 27 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi tammi-syyskuussa 2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Kotitalouksien talletukset kasvoivat 12 prosenttia ja yritysten 39 prosenttia.

Handelsbankenia Suomessa rasittavat viranomaismaksut olivat tammi-syyskuussa 8,2 miljoonaa euroa (4,4). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu. Kriisinhallintarahastomaksu tuli voimaan täysimääräisenä (0,09 prosenttia) vuoden 2017 alusta.

Handelsbanken Suomi käsittää konttoriliiketoiminnan mukaan lukien Handelsbankenin Varainhoito- ja Private Banking -toiminnot ja arvopapereiden säilytyksestä vastaavan Handelsbanken Custodyn sekä Handelsbanken Rahoituksen ja Stadshypotekin toiminnan Suomessa. Suomen Handelsbanken Capital Markets -toimintoihin kuuluvat rahasto- ja vakuutusyhtiöt sekä perinteiset Capital Markets -palvelut kuten riskinhallinta, arvopaperikauppa ja pääomamarkkinatoiminnot. Handelsbanken työllisti Suomessa vuoden 2016 lopussa 597 henkilöä. Handelsbankenilla on Suomessa 45 konttoria.

Konsernin tulos

Handelsbanken-konsernin avainlukuja tammi–syyskuussa 2017:

-       Liiketoiminnan tulos kasvoi 1 % ja oli 16 028 milj. kruunua (15 935), mutta ilman kertaeriä tulos kasvoi 10 %

-       Jakson liiketulos verojen jälkeen laski 4 % ja oli 12 340 milj. kruunua (12 801)

-       Osakekohtainen tulos laski 6,35 kruunuun (6,66)

-       Oman pääoman tuotto laski ja oli 12,7 % (14,0)

-       Tuotot olivat 30 522 milj. kruunua (30 638), mutta kasvoivat 5 % ilman luovutusvoittoja vertailukaudella

-       Korkokate kasvoi 7 % 21 989 milj. kruunuun (20 644)

-       Palkkiotuotot kasvoivat 8 % 7 217 milj. kruunuun (6 709)

-       Kulu/tuotto-suhde nousi 45,6 %:iin (45,1)

-       Luottotappiotaso laski 0,04 %:iin (0,06)

-       Ydinvakavaraisuussuhde laski 23,6 %:iin (24,0). Vakavaraisuussuhde kokonaisuudessaan oli 28,5 % (30,1).

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, maajohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2700

Tero Meriluoto, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2327

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2787

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa yli 20 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Suomessa Handelsbankenilla on 45 asiakaskonttoria. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.