Handelsbanken Suomi: Tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsaus

Report this content

Handelsbanken Suomen johtaja Hanne Katrama: Asiakastyytyväisyys toimialan huippua – poikkeusolosuhteissa hyvä palvelu on ensiarvoisen tärkeää

Handelsbanken Suomen liiketoiminnan tuotot kasvoivat vuoden kolmannella neljänneksellä kuusi prosenttia toiseen neljännekseen verrattuna. Volyymit kasvoivat tammi–syyskuun aikana edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Erityisesti antolainaus yrityksille kasvoi, samoin ottolainaus yrityksiltä ja kotitalouksilta.

”Talletusten määrän kasvu heijastaa asiakkaiden luottamusta pankkiimme tässä haasteellisessa taloustilanteessa”, Handelsbanken Suomen maajohtaja Hanne Katrama kertoo.

Hallinnoitavat varat nousivat kolmannen neljänneksen lopussa takaisin

koronaa edeltäville tasoille positiivisten nettomerkintöjen ja arvonmuutosten siivittäminä, ja ovat nyt Handelsbanken Suomen historiassa ennätyksellisen korkealla.  

”Asiantuntevan sijoitusneuvonnan tarve kasvaa poikkeusolosuhteissa, ja olemme pystyneet tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita tapaamisia yhdistämällä henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun. Asiakkaamme arvostavat salkunhoitajiemme näkemyksiä ja aktiivista otetta asiakassuhteiden hoidossa”, Katrama jatkaa.

Handelsbanken Suomi on vuosia ollut EPSI Ratingin asiakastyytyväisyysmittausten kärjessä. Tänä vuonna Handelsbankenin tasaisen vahvat tulokset sekä yksityis- että yrityspuolella nostavat pankin koko toimialan kärkeen, kun tuloksiin lasketaan mukaan sekä yksityis- että yritysasiakkaat.

”Asiakaskäyttäytyminen on pandemian seurauksena ottanut digiloikan, mutta henkilökohtainen ja yksilöllinen palvelu ovat edelleen erittäin merkittäviä tekijöitä asiakastyytyväisyyden muodostumisessa. Uskon, että erityisesti tässä poikkeuksellisessa tilanteessa proaktiivinen asiantunteva neuvonta ja asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin keskittyvä palvelutapamme ovat menestyksemme ytimessä”, Katrama kertoo.

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi–syyskuussa 2020

Konttoriliiketoimintameur Q32020 Q22020 Muutos Q1-Q32020 Q1-Q32019 Muutos
Tuotot
Korkokate 33,9 32,4 5 % 99,2 98,0 1 %
Palkkiotuotot 16,7 15,2 10 % 49,1 52,9 -7 %
Tuotot yhteensä 51,8 49,0 6 % 152,5 155,7 -2 %
Kulut yhteensä -28,6 -30,4 -6 % -87,2 -79,2 10 %
Liiketulos ennen luottot. 23,2 18,6 25 % 65,3 76,5 -15 %
Luottotappiot -13,0 6,8 -15,8 7,7
Tuloksenjako 0,6 0,7 -14 % 2,0 2,5 -20 %
Liiketulos 10,8 26,1 -59 % 51,5 86,7 -41 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 54,5 61,3 56,4 50,1
Oman pääoman tuotto, % 4,7 10,3 7,3 13,9


 

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 51,5 miljoonaa euroa heikkeni 41 prosenttia vuoden 2019 tammi–syyskuuhun verrattuna (86,7). Luottotappiovaraukset olivat     -15,8 miljoonaa euroa (2019 tammi–syyskuu: luottotappiopalautukset 7,7). Luottotappiotaso oli 0,14 prosenttia (-0,06). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 56,4 (50,1). Oman pääoman tuotto oli 7,3 prosenttia (13,9).

Tuotot pienenivät kaksi prosenttia 152,5 miljoonaan euroon (155,7). Palkkiotuotot heikkenivät seitsemän prosenttia 49,1 miljoonaan euroon (52,9). Korkokate 99,2 miljoonaa euroa parani  prosentin edellisvuodesta (98,0).

Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–syyskuussa yhteensä 6,1 miljoonaa euroa (7,6). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Kokonaiskustannukset nousivat 10 prosenttia 87,2 miljoonaan euroon (79,2). Syynä tähän on peruspankkijärjestelmän uudistus. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 505 henkilöä (508).

Anto- ja ottolainaus

Keskivolyymitmeur

Q32020 Q22020 Muutos Q1-Q32020 Q1-Q32019 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 316 4 310 0 % 4 323 4 330 0 %
Yritykset 9 931 9 917 0 % 9 840 9 487 4 %
Yhteensä 14 247 14 227 0 % 14 163 13 817 3 %
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 936 1 883 3 % 1 859 1 695 10 %
Yritykset 3 712 3 583 4 % 3 485 2 746 27 %
Yhteensä 5 648 5 466 3 % 5 344 4 441 20 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi kolme prosenttia vuoden 2019 tammi–syyskuuhun verrattuna.  

Kotitalouksien talletukset kasvoivat 10 prosenttia ja yritysten 27 prosenttia.

Lisätietoja:

Hanne Katrama, maajohtaja,  Handelsbanken Suomi
Puh. 010 444 2791

Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2271

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2787

 

Handelsbanken-konsernin tilinpäätös

Handelsbanken-konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.com/ir. Osoitteessa www.handelsbanken.com/ir voit myös seurata konsernin lehdistötilaisuutta, joka alkaa klo 10.00. 

Handelsbankenilla on kuusi kotimarkkinaa: Ruotsi, Suomi, Tanska, Norja, Hollanti ja Iso-Britannia. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871, ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoimintaan kuuluu 29 pankkikonttoria, pääkonttoritoiminnot, varainhoitopalvelut ja Handelsbanken Rahoitus Oyj. Suomen Handelsbankenilla on lisäksi investointipankki Handelsbanken Capital Markets, johon kuuluvat henkivakuutusyhtiö Handelsbanken Liv sekä riskinhallinta-, arvopaperikauppa- ja pääomamarkkinatoiminnot. Arvopapereiden säilytyksestä vastaa Handelsbanken Securities Services. Handelsbanken työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkilöä.