Handelsbanken Suomi: Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2021

Report this content

Maajohtaja Hanne Katrama: Liiketulos parani merkittävästi – hallinnoitavat varat ennätyksellisen korkealla

Handelsbanken Suomen vuoden 2021 kertaeristä oikaistu liiketulos parani yli 40 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Nousun taustalla on ennen kaikkea palkkiotuottojen kasvu. Myös korkokate parani ja liiketoiminnan volyymit säilyivät edellisvuoden tasolla.

Handelsbanken Suomen kertaeristä oikaistu liiketulos oli 85,9 miljoona euroa, ja vastaava oman pääoman tuotto 9,2 prosenttia.

Handelsbanken Suomen maajohtaja Hanne Katrama on tyytyväinen erinomaiseen tulokseen. Katraman mukaan liiketulos vuodelta 2021 on yksi pankin historian parhaista. Vahvan ja kannattavan kasvun tukijalkoja ovat varainhoito ja antolainaus.

”Asiakkaamme arvostavat aktiivista otetta asiakassuhteiden hoidossa. Asiakaspitomme on ollut erinomainen huolimatta Handelsbanken-konsernin päätöksestä aloittaa Handelsbanken Suomen liiketoimintojen myynti. Asiakasuskollisuus on erittäin korkea”, Katrama kertoo.

Hallinnoitavat varat kasvoivat 25 prosenttia

Positiivisten nettomerkintöjen ja arvonmuutosten myötä hallinnoitavat varat kasvoivat 25 prosenttia vuoden 2020 loppuun verrattuna, ja ovat nyt ennätyksellisen korkealla tasolla. Myös Private Banking -asiakkaiden lukumäärä kasvoi 14 prosenttia.

”Uskon, että erityisesti tässä poikkeuksellisessa tilanteessa proaktiivinen asiantunteva neuvonta ja asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin keskittyvä palvelutapamme ovat menestyksemme ytimessä. Konttorimme eivät ole perinteisiä pankkikonttoreita vaan asiantuntevia neuvontayksiköitä.

Asiakkaamme ovat tyytyväisiä ainutlaatuiseen konseptiimme, jossa kaikki palvelut saa oman yhteyshenkilön kautta”, Katrama toteaa.

Asiakastyytyväisyys toimialan kärkeä

Handelsbanken Suomi on vuosia ollut EPSI Ratingin asiakastyytyväisyysmittausten kärjessä.

”Vuonna 2021 Handelsbankenin tasaisen vahvat tulokset sekä yksityis- että yritysasiakaspuolella nostavat pankin koko toimialan kolmen parhaimman joukkoon. Vaikka asiakaskäyttäytyminen on pandemian seurauksena ottanut digiloikan, vaikuttaa yksilöllinen palvelu edelleen erittäin paljon asiakastyytyväisyyden muodostumiseen”, Katrama kertoo.

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi–joulukuussa 2021

Konttoriliiketoiminta meur Q42021 Q32021 Muutos 2021 2020 Muutos
Tuotot
Korkokate 35,4 34,6 2 % 138,9 133,8 4 %
Palkkiotuotot 18,9 17,7 7 % 71,6 65,1 10 %
Tuotot yhteensä 68,6 54,4 26 % 230,8 197,6 17 %
Kulut yhteensä -71,4 -30,9 131 % -172,0 -118,7 45 %
Liiketulos ennen luottotappioita -2,8 23,5 -112 % 58,8 78,9 -25 %
Luottotappiot 3,7 6,3 3,1 -18,4
Liiketulos 0,9 29,8 -97 % 61,9 60,4 2 %
Kertaeristä oikaistu liiketulos 24,9 29,8 85,9 60,4

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 61,9 miljoonaa euroa vuodelta 2021 parani kaksi prosenttia vuoteen 2020 verrattuna (60,4). Kokonaiskustannukset nousivat 45 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Nousun syynä on pääasiassa peruspankkijärjestelmän uudistus. Peruspankkijärjestelmäprojektin lopettamiseen ja korttitapahtumien vastaanottopalvelun myyntiin liittyvistä kertaeristä oikaistu liiketulos oli 85,9 miljoonaa euroa ja parani 42 prosenttia edellisvuodesta.

Tuotot paranivat 17 prosenttia 230,8 miljoonaan euroon (197,6). Palkkiotuotot nousivat 10 prosenttia 71,6 miljoonaan euroon (65,1). Korkokate parani neljä prosenttia 138,9 miljoonaan euroon (133,8).

Anto- ja ottolainaus

Keskivolyymit  meur Q42021 Q32021 Muutos 2021 2020 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 465 4 455 0 % 4 426 4 330 2 %
Yritykset 9 610 9 542 1 % 9 673 9 841 -2 %
Yhteensä 14 076 13 997 1 % 14 099 14 171 - 1 %
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 973 1 993 -1 % 1 944 1 872 4 %
Yritykset 3 729 3 498 7 % 3 563 3 511 1 %
Yhteensä 5 702 5 491 4 % 5 507 5 383 2 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi säilyi edellisvuoden tasolla. Talletuksissa on hienosta kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Lisätietoja:

Hanne Katrama, maajohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 010 444 2791

Tero Meriluoto, vt. talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 050 572 0933

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 040 750 0093

Handelsbanken-konsernin osavuosikatsaus

Handelsbanken-konsernin osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.com/ir.

Handelsbanken-konsernin toimitusjohtaja Carina Åkerström esittelee pankin osavuosikatsauksen medialle keskiviikkona 9.2. klo 10.00 Suomen aikaa. Mediatilaisuus striimataan osoitteessa handelsbanken.com/ir. Tilaisuus pidetään ruotsiksi, ja se simultaanitulkataan englanniksi.

Handelsbanken tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871, ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoimintaan kuuluu 27 pankkikonttoria, pääkonttoritoiminnot, varainhoitopalvelut ja Handelsbanken Rahoitus Oyj. Suomen Handelsbankenilla on lisäksi investointipankki Handelsbanken Capital Markets, johon kuuluvat henkivakuutusyhtiö Handelsbanken Liv sekä riskinhallinta-, arvopaperikauppa- ja pääomamarkkinatoiminnot. Arvopapereiden säilytyksestä vastaa Handelsbanken Capital Markets Operations. Handelsbanken työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkilöä. Handelsbanken-konserni ilmoitti 19.10.2021 myyvänsä Handelsbanken Suomen liiketoiminnot.