Handelsbanken Suomi: Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2014

Aluepankin johtaja Nina Arkilahti: Liiketoiminta kehittyi asiakastyytyväisyyden siivittämänä 

Handelsbanken-konserni teki koko 143-vuotisen historiansa parhaan tuloksen. Myös Suomessa konttoriliiketoiminnan tulos jatkaa hyvää kehitystään. Tuotot ovat kehittyneet hyvin, vaikka Suomen taloudellinen tilanne on haastava. Onnistuimme kasvamaan markkinoilla, joilla kysyntä on suhteellisen heikkoa”, Handelsbankenin Suomen toimintojen johtaja Nina Arkilahti toteaa.

”EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimus kertoo, että Handelsbankenilla oli myös vuonna 2014 Suomen tyytyväisimmät yksityis- ja yritysasiakkaat. Liiketoimintamme perustuu paikalliskonttoreiden hyvään henkilökohtaiseen palveluun, ja on ilahduttavaa huomata, että asiakkaat arvostavat työtämme. Laajensimme konttoriverkostoamme viime vuonna avaamalla konttorin Helsingin Ruoholahteen ja palvelupisteen Ahvenanmaalle. Muutama konttori puolestaan on muuttanut uusiin tiloihin, joiden sijainti ja toimivuus antavat meille mahdollisuuden huomioida asiakkaan tarpeet entistäkin paremmin. Jatkamme konttoriverkostomme kehittämistä vuonna 2015”, Nina Arkilahti kertoo.

Konttoriliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä tammi–joulukuussa 2014

Konttoriliiketoiminta meur 2014 2013 Muutos 9-12/2014 9-12/2013 Muutos 7-9/2014
Tuotot
Korkokate 152,7 140,9 8 % 37,6 38,1 -1 % 38,6
Palkkiokate 48,2 47,6 1 % 11,8 12,1 -2 % 12,3
Muut tuotot 18,8       13,4 40 % 5,7 4,6 24 % 4,2
Tuotot yhteensä 219,7 201,9 9 % 55,1 54,8 1 % 55,1
Kulut -82,3 -83,8 -2 % -21,6 -20,9 3 % -19,9
Tulos ennen luottotapp. 137,4 118,1 16 % 33,5 33,9 -1 % 35,2
Luottotappiot -30,5 -31,0 -2 % -12,4 -13,9 -11 % -0,9
Liiketulos 106,9 87,1 23 % 21,1 20,0 6 % 34,3
 
Kulu/tuotto-suhde, % 37,5 41,5 39,2 38,1 36,1
Om. pääoman tuotto, % 12,4 9,9 9,4 9,0 16,3

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan kehitys jatkui vakaana vuonna 2014.  Konttoriliiketoiminnan liiketulos parani edellisvuodesta 23 prosenttia 106,9 miljoonaan euroon (87,1). Tulos ennen luottotappioita vahvistui samalla ajanjaksolla 16 prosenttia 137,4 miljoonaan euroon (118,1).

Tuotot kasvoivat edellisvuodesta 9 prosenttia 219,7 miljoonaan euroon (201,9). Korkokate kasvoi 8 prosenttia 152,7 miljoonaan euroon (140,9). Korkokatetta kasvatti etenkin liiketoiminnan volyymien kasvu. Korttiliiketoiminnan maksupalkkiot kasvattivat puolestaan palkkionettoa 48,2 miljoonaan euroon (47,6). Muut tuotot kasvoivat 40 prosenttia 18,8 miljoonaan euroon (13,4). Positiivisen kehityksen taustalla ovat korko- ja valuuttakaupan aktiviteetin kasvu sekä suurehkot kertaluonteiset palkkiot.

Kulut pienenivät 2 prosentilla 82,3 miljoonaan euroon (83,8), vaikka keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi 494 henkilöön (490).

Luottotappiot pysyivät edellisvuoden tasolla ollen 30,5 miljoonaa euroa (31,0). Luottotappiotaso oli 0,25 prosenttia (0,27). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita parani ja oli 37,5 (41,5).  Oman pääoman tuotto oli 12,4 prosenttia (9,9).

Yksityis- ja yritysrahoituksen kysyntä kasvoi markkinoiden heikosta kysynnästä huolimatta

Liiketoiminnan volyymit 1-12/2014 1-12/2013 Muutos 9-12/2014 9-12/2013
keskivolyymit, meuro
Luotonanto yleisölle 12 281 11 672 5 % 12 511 11 939
joista henkilöasiakkaita 3 843 3 693 4 % 3 924 3 773
joista yrityksiä 8 438 7 979 6 % 8 587 8 166
Talletukset yleisöltä 4 513 3 026 49 % 4 737 3 730
joista henkilöasiakkaita 1 264 1 262 0 % 1 332 1 273
joista yrityksiä 3 249 1 764 84 %  3 405 2 457

Handelsbanken Suomen antolainauksen keskivolyymi kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 5 prosenttia. Handelsbankenin yksityisasiakkaille ja yrityksille myöntämät luotot ovat kasvaneet Suomessa muuta markkinaa nopeammin. Luotonanto yrityksille kasvoi 6 prosenttia ja luotonanto yksityisasiakkaille 4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Antolainausvolyymien perusteella lasketaan ruotsalainen vakausrahastomaksu, joka kuormittaa pankkia samaan tapaan kuin suomalaisten pankkien maksama pankkivero. Vakausrahastomaksut rasittivat korkokatetta 4,4 miljoonalla eurolla tammi–joulukuussa 2014 (3,9). Maksua on peritty Ruotsissa vuodesta 2009 alkaen.

Ottolainauksen keskivolyymi kasvoi vuoden takaisesta 49 prosenttia. Kotitalouksien tilivarat ja talletukset pysyivät samalla tasolla kuin edellisvuonna, kun taas ottolainaus yrityksiltä kasvoi 84 prosenttia.

Handelsbankenilla on Suomen tyytyväisimmät yksityis- ja yritysasiakkaat

Handelsbankenilla oli myös vuonna 2014 tyytyväisimmät yritys- ja yksityisasiakkaat, kertoo vuosittain ilmestyvä vertailu pankkien asiakastyytyväisyydestä (EPSI Rating). Tutkimuksen mukaan Handelsbankenilla on maan tyytyväisimmät yritysasiakkaat. Pankki keräsi yritysasiakkailtaan 77,0 indeksipistettä alan keskiarvon ollessa 73,5. Yksityisasiakkailta indeksipisteitä kertyi 81,5, mikä tekee meistä tässäkin kategoriassa parhaan pankin. Alan keskiarvo oli 74,7. Handelsbankenin asiakkailla on kaikista pankkiasiakkaista suurimmat odotukset pankiltaan. Samaan aikaan Handelsbankenin asiakaspalvelu sai kaikista pankeista parhaan arvosanan.  

Handelsbankenin tulokset olivat erinomaiset myös muilla kotimarkkinoilla.

Konsernin tulos pankin 143-vuotisen historian paras

Handelsbanken-konsernin avainlukuja tammi–joulukuussa 2014:

- Liiketulos kasvoi 6 % 19 212 milj. kruunuun (18 088) ja oli pankin 143-vuotisen historian korkein
- Tulos verojen jälkeen kasvoi 6 % ja oli 15 184 milj. kruunua (14 295)
- Osakekohtainen tulos nousi 6 % ja oli 23,89 kruunua (22,52)
- Ehdotettu varsinainen osinko on 12,50 kruunua osakkeelta ja ylimääräinen osinko 5,00 kruunua osakkeelta
- Oman pääoman tuotto oli 13,4 % (13,9)
- Tuotot kasvoivat  5 % 38 314 milj. kruunuun (36 327)
- Korkokate kasvoi 2 % 27 244 milj. kruunuun (26 669) ja Ruotsin ulkopuolisilla kotimarkkinoilla korkokate kasvoi 11 %
- Kulu/tuotto-suhde parani ja oli 45,2 % (47,0)
- Luottotappiotaso oli 0,10 % (0,07)
- CRD IV:n mukainen ydinvakavaraisuussuhde hallituksen ehdottaman osingonjaon jälkeen nousi 20,4 %:iin (18,9). Vakavaraisuussuhde oli kokonaisuudessaan 25,6 % (21,6).

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, Handelsbankenin Suomen toimintojen johtaja
Puh. +358 10 444 2700

Camilla Sågbom, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh.
 +358 10 444 2787

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa kaikkiaan 25 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbankenilla on Suomessa 46 asiakaskonttoria eri puolilla maata, pääkonttoritoiminnot Helsingissä sekä pankin rahoitus-, rahasto- ja henkivakuutusyhtiöt, Capital Markets -toiminnot, Handelsbanken Varainhoito ja Private Banking sekä arvopapereiden säilytyksestä vastaava Handelsbanken Custody. Näissä toiminnoissa työskenteli vuoden 2014 lopussa 614 henkilöä.

Tilaa

Liitteet & linkit