Handelsbankenin talousennuste: Haurasta kasvua

  • Suomi: palaa maltilliseen kasvuun vuonna 2014, tänä vuonna talous vielä supistuu
  • Euroalue: taantuma on ohitettu, mutta kriisiä ei ole ratkaistu
  • Maailmantalous: USA jättää ongelmat taakseen, markkinoiden fokus siirtyy muualle

Handelsbankenin ekonomistit ennustavat, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 0,2 prosenttia (+0,7). Ensi vuonna kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan hieman aiempaa arviota enemmän eli 2,0 prosenttia (1,8). Vuoden 2015 BKT-ennuste on 2,2 prosenttia.

- Viime viikolla julkaistut toisen vuosineljänneksen bkt-tilastot osoittivat, että Suomen talouden elpyminen on käynnistynyt selvästi odottamaamme hitaammin, Handelsbanken Suomen pääekonomisti Tiina Helenius kertoo. Viennissä Suomi on ollut alisuoriutuja verrattuna esimerkiksi Saksaan. Vientipalettimme kapea-alaisuus iskee erityisen kovalla kädellä Suomeen tilanteessa, jossa paperiteollisuuden kysynnän hiipuminen jatkuu ja ulottuu myös sille tuotantovälineitä valmistaneen konepajateollisuuden kysyntään. Vastaavanlainen negatiivinen ketjureaktio on nähtävissä suomalaisen matkapuhelintuotantonsa lopettaneen Nokian ja sen alihankkijayritysten välillä, arvioi Tiina Helenius. Rakenteellisista syistä teollisuustuotannon elpyminen jää todennäköisesti selvästi aiempia suhdannenousuja vaimeammaksi. Globaalien ennakoivien suhdanneindikaattoreiden mukaan maailmantalouden kasvu on kuitenkin asteittain vauhdittumassa, mikä mahdollistaa Suomen vientikysynnän maltillisen vauhdittumisen loppuvuonna ja 2014, Tiina Helenius ennustaa.

- Suomalaiskuluttajien kriisitietoisuuden lisääntymisen kääntöpuolena on ollut kulutuksen hiipuminen, Handelsbanken Suomen ekonomisti Tuulia Asplund kertoo. Työmarkkinatilanne on heikentynyt viime vuoden syksystä lähtien ja työmarkkinatutkimus osoittaa monen työnhaussa lannistuneen siirtyneen työvoiman ulkopuolelle, ainakin väliaikaisesti. Yhdessä kiristyneen verotuksen ja odotettavien hyvin maltillisten palkankorotusten kanssa työllisyyden supistuminen nakertaa kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja. Siksi uskomme yksityisen kulutuksen kasvavan hyvin maltillisesti 2013–14, Tuulia Asplund arvioi. Kotimaisesta kysynnästä ei siten ole kompensoimaan viennin aneemisuutta tänä vuonna.

- Viime viikkoina on tehty Suomen talouden kannalta merkittäviä päätöksiä, joilla on potentiaalia vaikuttaa Suomen talouden suoriutumiseen pitkälle tulevaisuuteen. Rakenneuudistuspaketti osoitti hallituksen pyrkivän tosissaan kestävyysvajeen kiinnikuromiseen, ja työvoiman tarjonnan lisäämisen yhdistettynä maltilliseen palkkaratkaisuun pitäisi edesauttaa Suomen kilpailukykyä. Nokia-Microsoft -kaupan lähivuosien työllisyysvaikutukset jäävät todennäköisesti pieniksi suhteessa alalla jo nähtyihin muutoksiin, mutta pidemmän aikavälin vaikutukset Suomen taloudelle riippuvat molempien yhtiöiden strategisista valinnoista ja niiden onnistumisesta. Nokian mukana kasvanut tekninen ja liiketoiminnallinen osaaminen hyödyttää Suomen kansantaloutta myös matkapuhelinliiketoiminnan myymisen jälkeen, muistuttavat Handelsbankenin ekonomistit.

Euroalueella kasvua näköpiirissä, mutta ongelmat jatkuvat
Taantuma on selätetty. Kasvun veturina toimii vahva Saksa, mutta eteläistä euroaluetta piinaavat edelleen heikko kotimainen kysyntä ja talousongelmat. Kriisitalouksien työllisyystilanteeseen tarvitaan täyskäännöstä, mutta kukaan ei osaa sanoa, miten se tehdään. Siihen asti kunnes elpyminen on saavuttanut kestävän tason ja täystyöllisyys palannut, hallitukset Etelä-Euroopassa ovat haavoittuvia. Euroopan keskuspankilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pitää korot pohjalukemissa vielä pitkään, mikä heikentää euroa.

Maailmantalous tukeutuu aikaisempaa enemmän Yhdysvaltoihin, kun kehittyvien maiden kasvumalliin on ilmestynyt säröjä
USA:n keskuspankki Federal Reserve on vihjannut paluusta normaalimpaan rahapolitiikkaan. Fedin kommentit ovat kiihdyttäneet pääomapakoa kasvumarkkinoilta. Huomio onkin siirtynyt näiden maiden rakenteellisiin heikkouksiin, jotka tulisi korjata nopeasti, sillä muutoin kehittyvien talouksien kasvupotentiaali hiipuu. Monet kehittyvistä talouksista ovat törmänneet kapasiteettirajoitteisiin, joiden seurauksena kasvu on hidastunut ja inflaatio-ongelmat kärjistyneet. Finanssikriisin jälkeen kontrasti USA:n onnistuneen kriisintorjunnan ja muiden maiden riittämättömien toimien välillä on huikean suuri. Siksi USA palaa kohtalaisen vahvaan kasvuun 2014–2015. Odotamme tämän vahvistavan dollaria vähitellen.

Talousennuste on luettavissa kokonaisuudessaan liitteessä.
 

Lisätiedot:

Tiina Helenius, pääekonomisti, Handelsbanken Suomi, puh. 010 444 2404
Tuulia Asplund, ekonomisti, puh. 010 444 2403

s-postit muotoa: etunimi.sukunimi@handelsbanken.fi

Handelsbankenin keskeiset ennusteet Suomen taloudelle

Suomen kasvuennusteet, %
Prosenttimuutos, suluissa edellinen ennuste 2011 2012 2013E 2014E 2015E
Yksityinen kulutus 2,6 0,2 0.5(0.6) 1.0(1.2) 1.7(2.0)
Julkinen kulutus 0,5 0,6 0.7(1.5) 0.5(0.6) 0.5(0.5)
Investoinnit 5,7 -1.0 -2.5(-1.8) 3.5(3.4) 5.0(5.0)
Vienti 2,7 -0,4 -1.3(1.7) 4.6(5.3) 4.5(3.5)
Tuonti 6,2 -1,2 -3.5(0.7) 3.0(4.0) 4.2(3.7)
BKT 2,7 -0,8 -0.2(0.7) 2.0(1.8) 2.2(2.2)
Ansiotasoindeksi 2,7 3,2 2,4 1,7 1,4
Kuluttajahintaindeksi 3,4 2,8 1,8 2,2 2,6
Työttömyysaste* 7,8 7,7 8,2 8.0 7,7
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä** -0,8 -1,9 -2.0 -1,6 -1,2
* prosenttia työvoimasta
** prosenttia BKT:sta
Lähde: Handelsbanken

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa kaikkiaan 24 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbankenilla on Suomessa 45 asiakaskonttoria eri puolilla maata, pääkonttoritoiminnot Helsingissä sekä pankin rahoitus-, rahasto- ja henkivakuutusyhtiöt, Capital Markets -toiminnot, Handelsbanken Varainhoito ja Private Banking sekä arvopapereiden säilytyksestä vastaava Handelsbanken Custody. Näissä toiminnoissa työskenteli vuoden 2012 lopussa 605 henkilöä.