Handelsbankenin talousennuste: Kasvu jatkuu kelvollisena – inflaatio selvästi viime vuosia korkeampaa

Report this content
  • Suomen talous kasvaa 3,5 prosenttia vuonna 2021.Talouden kasvuvauhti tasaantuu loppuvuonna ja ensi vuonna. Laskemme ensi vuoden talousennustetta, ja odotamme talouden kasvavan 3,0 prosenttia. Vuonna 2023 talous kasvaa 1,8 prosenttia eli pidemmän aikavälin trendikasvua nopeammin. Kasvua tukevat kotitalouksien kulutuksen ja investointien vakaa tahti sekä viennin myönteinen vire. Inflaatio on ennustejaksolla selvästi viime vuosia korkeampaa. Työllisyys paranee, vaikka samanaikaisesti esiintyy työvoimapulaa.
  • Positiivisesta tunnelmasta huolimatta talousnäkymät ovat muuttuneet hieman epävarmemmiksi kohonneen inflaation, kustannuspaineiden ja toimitusketjujen häiriöiden vuoksi.
  • Maailmantalous kasvaa tänä vuonna 5,7 prosenttia, ensi vuonna 4,6 prosenttia ja 3,7 prosenttia vuonna 2023. Kehittyneissä maissa rokotuskattavuus on korkea ja talous on toipunut ripeästi pandemiasta. Kotitalouksien kulutus vetää kasvua, kun teollisuustuotannon kasvuvauhti tasaantuu. Inflaatiopiikin odotetaan tasaantuvan ensi vuoden mittaan. Keskuspankit alkavat vähentää pandemiaelvytystään.

Talouskasvun kiivain vaihe on Suomessa takanapäin, mutta kasvu jatkuu kelvollisena ensi vuonna. Palveluiden kulutuksella on tilaa elpyä lisää, sillä kotitalouksilla on vielä varsin runsaasti säästöjä pandemian jäljiltä.

Vientiä vauhdittavat ensi vuonna teollisuuden lähes ennätysvahva tilauskanta ja palveluviennin elpyminen. Investointeja tukevat asuinrakentamisen hyvä veto ja yritysten tarve lisätä kone- ja laiteinvestointeja. Yritysten odotukset ovat myönteiset, vaikka materiaali- ja työvoimapula sumentaa näkymiä.

”Ensi vuonna talous kasvaa hyvin, mutta sen jälkeen kasvu hidastuu”, Handelsbanken Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen ennakoi.

Inflaatio pysyy korkealla tasolla Suomessa

Inflaatio on kiihtynyt viime kuukausina odotettua voimakkaammin. Arvioimme kuluttajahintainflaation kiihtyvän lokakuussa yli kolmeen prosenttiin.

”Nostamme inflaatioennusteitamme tälle ja ensi vuodelle. Inflaatio nopeutuu tänä vuonna 2,1 prosenttiin, mikä on korkein vuosi-inflaatio sitten vuoden 2012”, Hirvonen sanoo.

Vuosina 2021–2023 inflaatioon vaikuttavat eniten elintarvikkeiden, alkoholin, asumisen ja liikenteen hintojen nousu.

Maailmantalous toipuu eri tahtiin

Pandemia on väistymässä etenkin kehittyneissä maissa. Talouden elpyminen on kuitenkin eritahtista. Kiinan talouskasvun hidastuminen näkyy myös maailmantalouden kasvussa.

”Ensi vuonna kasvu on keskimääräistä vahvempaa. Talouden toipuminen, työllisyyden ripeä kasvu ja inflaation nopeutuminen merkitsevät sitä, että keskuspankit alkavat vähentää pandemiaelvytystään”, sanoo senioriekonomisti Janne Ronkanen.

Pandemian väistyessä uudet riskit varjostavat näkymiä. Toimitusketjuongelmat ja huoli inflaatiokehityksestä nähdään suurimpina riskien lähteinä.

”Rahoitusmarkkinoilla koronnosto-odotukset ovat lisääntyneet tuntuvasti viime aikoina. Näkemyksemme mukaan keskuspankit etenevät kuitenkin rauhallisemmin. Yhdysvaltain keskuspankki Fed nostaa korkoa vuoden 2023 alussa, ja Euroopan keskuspankki EKP ei koske korkoon ennustevuosina 20212023. Keskuspankit ottivat kriisitoimet ripeästi käyttöön, nyt on mielenkiintoista nähdä, miten niistä irtaantuminen sujuu”, Ronkanen toteaa.

Talousennuste on luettavissa kokonaisuudessaan liitteessä.

Katso live-lähetys talousennusteesta 10.11. klo 9.30. Timo Hirvonen ja Janne Ronkanen avaavat laajemmin talouden näkymiä. https://handelsbanken.videosync.fi/10112021-talousennuste/register

Lisätiedot:

Timo Hirvonen, pääekonomisti, puh. 040 549 2476

Janne Ronkanen, senioriekonomisti, puh. 050 538 0567

s-posti muotoa: etunimi.sukunimi@handelsbanken.fi

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle
Prosenttimuutos, suluissa elokuun 2021 ennuste 2020 2021E 2022E 2023E
Yksityinen kulutus -4.7 3.5 (3.5) 3.6 (3.9) 1.8 (1.8)
Julkinen kulutus 0.5 2.5 (2.5) 1.0 (1.0) 1.0 (1.0)
Investoinnit -0.7 2.3 (2.0) 2.5 (2.8) 1.8 (2.0)
Vienti -6.7 5.0 (5.6) 6.6 (6.6) 3.6 (3.5)
Tuonti -6.4 3.4 (3.8) 5.9 (6.0) 3.0 (3.0)
BKT -2.9 3.5 (3.5) 3.0 (3.2) 1.8 (1.8)
Ansiotasoindeksi 1.8 2.3 2.5 2.5
Kuluttajahintaindeksi 0.3 2.1 1.9 1.6
Työttömyysaste* 7.8 7.8 7.0 6.5
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä** -5.5 -4.0 -2.3 -1.7
EMU-velka** 69.5 69.9 69.0 68.6
* prosenttia työvoimasta
** prosenttia BKT:sta
Lähde: Handelsbanken

Handelsbanken tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871, ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoimintaan kuuluu 27 pankkikonttoria, pääkonttoritoiminnot, varainhoitopalvelut ja Handelsbanken Rahoitus Oyj. Suomen Handelsbankenilla on lisäksi investointipankki Handelsbanken Capital Markets, johon kuuluvat henkivakuutusyhtiö Handelsbanken Liv sekä riskinhallinta-, arvopaperikauppa- ja pääomamarkkinatoiminnot. Arvopapereiden säilytyksestä vastaa Handelsbanken Capital Markets Operations. Handelsbanken työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkilöä. 

Avainsanat: