Handelsbankenin talousennuste: Totuttelua viileään

Report this content
  • Suomen talouskasvu hidastuu vuosina 2019-20. Handelsbanken pitää Suomen vuoden 2018 BKT-ennusteen ennallaan 2,5 prosentissa, mutta laskee vuoden 2019 ennusteen 1,7 prosenttiin (edellinen ennuste 1,9 %) ja 2020 ennusteen 1 prosenttiin (1,2 %). Talouskasvun hidastumisen takia työttömyysasteen lasku päättyy vuonna 2020.
  • Maailmantaloudessa on entistä selvempää, että kasvuhuippu ohitettiin viime vuonna. Rahoitusolosuhteet ovat kiristyneet, talouspolitiikka on vähemmän elvyttävää ja kapasiteettirajoitteet heikentävät kasvuolosuhteita. Samaan aikaan Kiinan kasvun hidastuminen jatkuu ja geopoliittinen epävarmuus sekä kauppajännitteet painavat kasvua.
  • Odotukset rahapolitiikan linjasta ovat maltillistuneet heikentyneiden kasvunäkymien myötä: Fed nostaa korkoa tässä korkosyklissä enää vain kerran, kesällä 2019, ja EKP ei nosta ohjauskorkoaan vuosien 2019-20 aikana.
  • USA:n dollari heikentyy suhteessa euroon tasolle 1,25 vuonna 2020.

Suomen talous

”Suomen talouskasvu näyttää hidastuneen vuonna 2018 edellisvuodesta, kun ulkomaankaupan vaikutus BKT:n kasvuun heikentyi selvästi. Ulkomaankaupan kasvua heikensi maailmantalouden kysynnän ja erityisesti Euroopan kasvun hidastuminen”, kertoo Handelsbankenin pääekonomisti Tiina Helenius.

Heleniuksen mukaan maailmantalouden näkymissä ei ole odotettavissa vahvaa käännettä parempaan. Tämä ja kauppakonfliktin synnyttämä epävarmuus heikentävät puolestaan yritysten yleistä luottamusta sekä investointihaluja.

Vuosina 2019-20 globaalin kysynnän rakenne nojaa todennäköisesti vahvemmin kulutukseen. Tällainen kysynnän rakenne on haasteellinen Suomelle, jolla kulutustavaroiden valmistus vientiin on varsin vähäistä. Handelsbanken ennustaa, että kaikkiaan Suomen viennin kasvu hidastuu asteittain vuosina 2019-20.

Kotimaisten rakennusinvestointien kasvuhuippu ohitettiin jo vuoden 2016-17 taitteessa.

”Rakennuslupien ja hankkeiden aloitusten perusteella rakentamisen suhdanne hiipuu ja vuonna 2020 emme odota rakennusinvestointien enää kasvavan”, kertoo pankin ekonomisti Janne Ronkanen.

Suomen talouskasvun vetovastuu vuosina 2019-20 on entistä enemmän kuluttajalla. Kuluttajien käyttäytyminen muuttui kuitenkin selvästi varovaisemmaksi vuoden 2018 loppupuolella.

”Kuluttajabarometrin mukaan kuluttajat ovat epävarmoja Suomen talous- ja työllisyysnäkymästä siitä huolimatta, että työllisyys kasvoi vuoden 2018 lopussa vielä reippaasti”, sanoo Tiina Helenius.

Suomen talouskasvun elpyminen on kohentanut julkisen talouden tasapainoa.

”Talouskasvun hidastuessa ja työllisyyden kasvun hiipuessa vuonna 2020 seuraavalla hallituksella on jälleen haastava tehtävä kuroa kestävyysvajetta aiempaa heikommassa suhdannetilanteessa”, toteaa Janne Ronkanen.

Maailmantalouden kasvuhuippu ohitettiin viime vuonna

On entistä selvempää, että maailmantalouden kasvuhuippu on ohitettu viime vuonna. Rahoitusolosuhteet ovat kiristyneet, talouspolitiikka on vähemmän elvyttävää ja kapasiteettirajoitteet heikentävät kasvuolosuhteita.

Samaan aikaan Kiinan kasvun hidastuminen jatkuu ja geopoliittinen epävarmuus sekä kauppajännitteet painavat kasvua. Maailmantalous on nyt kulkemassa kohti heikompaa suhdannevaihetta, jossa talouskasvun heikentyminen leviää Kiinan ja euroalueen lisäksi myös USA:han.

USA:n talous oli vuonna 2018 hyvässä vedossa, mutta finanssipoliittisen elvytyksen vaikutukset eivät enää tänä vuonna tue talouskasvua samassa määrin, ja niukkuus vapaasta työvoimasta lisääntyy. USA:n hallinnon ennätyspitkä sulku on jo vahingoittanut maan taloutta, ja lisäksi puolueiden välinen kitka heikentää poliittista päätöksentekoa ja kasvunäkymiä entisestään.

”USA:n keskuspankki Fed toteuttaa tämän koronnostosyklin viimeisen koronnoston ensi kesäkuussa ja vuonna 2020 Fed jo laskee korkoa elvyttääkseen talouttaan”, Helenius ennakoi.

Ulkomaankaupasta riippuvainen euroalue on kärsinyt Yhdysvaltoja enemmän Kiinan ja kehittyvän maailman kasvun hidastumisesta. Epävarmuus ja euroalueen omat poliittiset ongelmat ovat lykänneet investointi- ja kulutuspäätöksiä. Kasvun hidastumisen myötä työttömyys kääntyy hienoiseen nousuun vuonna 2020. Talouden käänne heikompaan ja inflaatiopaineiden keventyminen merkitsevät myös sitä, että koronnostoikkuna euroalueella sulkeutuu nyt nopeasti. Siten EKP ei nosta ohjauskorkoaan vuosien 2019-20 aikana.

Kiinan kasvun heikentyminen liittyy ensisijaisesti Kiinan omiin toimiin vähentää luotonannon kasvua ja varjopankkitoimintaa. Tämä on vaikuttanut talouteen laajasti, ja siksi Kiinassa onkin palattu kasvun elvyttämiseen. Toimina ovat olleet mm. veronkevennykset ja rahapolitiikan keventäminen. Elvytystoimet vaikuttavan Kiinan kasvuun viiveellä, mutta ne vain pehmentävät talouskasvun hidastumista.

Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakonfliktissa seuraava vaihe näyttäisi olevan jonkinasteinen liennytys. USA tuskin korottaa tariffejaan, ja Kiina tekee todennäköisesti vastapuolta tyydyttäviä myönnytyksiä. Vielä on kuitenkin liian aikaista todeta vaaran olevan täysin ohi.

Talousennusteen päivitys on luettavissa kokonaisuudessaan englanninkielisenä liitteenä.

Katso suomenkielinen video talousennusteesta. (4:14.)

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle
Prosenttimuutos, suluissa marraskuun 2018 ennuste 2017 2018E 2019E 2020E
Yksityinen kulutus 1.3 1.5 (2.1) 1.7 (1.9) 1.4 (1.5)
Julkinen kulutus -0.5 1.5 (1.5) 1.5 (1.5) 1.5 (0.5)
Investoinnit 4.0 2.7 (3.3) 0.6 (1.5) -1.3 (0.1)
Vienti 7.5 2.8 (2.5) 2.4 (3.0) 0.7 (0.0)
Tuonti 3.5 2.1 (1.9) 1.8 (2.6) 0.2 (0.2)
BKT 2.8 2.5 (2.5) 1.7 (1.9) 1.0 (1.2)
Ansiotasoindeksi 0.2 1.8 2.3 2.5
Kuluttajahintaindeksi 0.7 1.1 1.3 1.2
Työttömyysaste* 8.6 7.4 6.9 6.9
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä** -0.7 0.1 0.2 0.1
EMU-velka** 61.3 59.3 57.4 56.5
* prosenttia työvoimasta
** prosenttia BKT:sta
Lähde: Handelsbanken

Lisätiedot:

Tiina Helenius, pääekonomisti, Handelsbanken Suomi, puh. 010 444 2404

Janne Ronkanen, ekonomisti, puh. 010 444 2403

s-postit muotoa: etunimi.sukunimi@handelsbanken.fi

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankki toimii yli 20 maassa, ja sen palveluksessa on noin 12 000 henkilöä. Pankki on tunnettu palkitusta ja joustavasta asiakaspalvelusta, erinomaisesta luottoluokituksesta sekä vakavaraisuudesta. Handelsbanken palvelee Suomessa yksityis- ja yritysasiakkaita 36 konttorissa, joiden kautta myös kansainvälisen verkoston palvelut ovat asiakkaiden käytössä. Suomessa Handelsbanken työllistää noin 600 henkilöä. Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871