Kirkkaasti lisää tehoa ruokintaan – IFE arvo uudistaa ruokinnan suunnittelun

Hankkija tuo lypsykarjatiloille uudenlaisen tavan lähestyä ruokinnansuunnittelua ja mitata ruokinnan toimivuutta.  Uusi IFE-arvo kertoo yhdellä luvulla pötsikäymisen tehokkuudesta ja kuvaa myös ruokinnan tehokkuuden ja toimivuuden tasoa.

IFE-arvo mittaa pötsin toiminnan tehokkuutta. IFE-arvon ollessa optimialueella lehmän pötsi toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja lehmä käyttää syömänsä rehun tehokkaasti maidontuotantoon. Ruokinnan palasista saadaan entistä enemmän irti paremman rehun sulatuksen ja syönnin kautta.

Tuottoisaan ruokinnan suunnitteluun tarvitaan runsaasti osaamista ja kokemusta lehmien ruokinnasta. Nykyiset ruokinnan suunnittelussa käytettävät parametrit eivät kaikissa tilanteissa kerro riittävästi esimerkiksi rehujen välisestä yhdysvaikutuksesta tai tärkkelyksen laadun vaihteluista. IFE-arvon myötä pötsin tehokas toiminta ei jää arvelun varaan, vaan sille on selkeä arvo ja tavoite-alue. IFE-arvon ollessa tavoitealueella maidontuotanto on kestävällä tavalla tuottoisaa ja eläinten terveyttä tukevaa. IFE-arvo kertoo myös, jos ruokinnassa on tehostamisen tai tarkentamisen varaa.

IFE -arvo on kehitetty yhteistyössä Hankkijan Suomen Rehun asiantuntijoiden sekä rehualan suurimpiin lukeutuvan yrityksen InVivo NSA:n kanssa tehostamaan suomalaisten lypsykarjatilojen tuotantoa ja kannattavuutta. IFE-arvon taustalla on InVivo NSA:n useita ruokintakokeita, jotka on koottu yhdeksi yksinkertaisesti tulkittavaksi arvoksi. IFE-arvo tuo uutta ruokintatietoa helposti sovellettavassa muodossa tilatasolle.

Maidon tuottajahinnan laskettua maidontuottajat ovat joutuneet uuteen tilanteeseen ja nykyisistä tuotannontekijöistä on saatava entistä enemmän irti. IFE-arvo tuo jokaiselle lypsykarjatilalle mahdollisuuden tehostaa ruokintaa ja hyödyntää tilan raaka-aineita tehokkaammin.

Lisätietoja:

Juhani Vuorenmaa, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Hankkija Oy, p. 010 402 7185, sposti juhani.vuorenmaa@agrimarket.fi

Pirjo Hissa, kehityspäällikkö, Hankkija Oy, p. 010 402 7175, sposti pirjo.hissa@agrimarket.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa ja suurin teollisten rehujen valmistaja Suomessa. Hankkijan rehutehtaat sijaitsevat Seinäjoella, Turussa, Kotkassa ja Säkylässä. Hankkijan omistaa tanskalainen Danish Agro –ryhmä. Danish Agro –ryhmän liikevaihto vuonna 2017 oli 720 MEUR. Ryhmällä on toimintaa 14 eri maassa Itämeren ympärillä ja muualla Euroopassa.

Tilaa

Liitteet & linkit