• news.cision.com/
  • Hankkija Oy/
  • Uusi hiilikrediittialusta Suomeen ­­- Viljelijät voivat saada lisätuloa Hankkijan ja Agreenan yhteistyön avulla

Uusi hiilikrediittialusta Suomeen ­­- Viljelijät voivat saada lisätuloa Hankkijan ja Agreenan yhteistyön avulla

Report this content

Hankkija ja Agreena ovat sopineet yhteistyöstä ilmastoystävällisten maatalouskäytäntöjen edistämiseksi Suomessa. Agreena on tanskalaisomisteinen yhtiö, joka tuottaa viljelytoimenpiteiden perusteella hiilisertifikaatteja jo 14 Euroopan maassa.

Agreena on kehittänyt maailman johtavan maaperähiilen sertifiointiohjelman, joka mahdollistaa datan keruun, verifioinnin ja hiilisertifikaattien muodostumisen. AgreenaCarbon-ohjelman mukaisesti toimimalla Agreena myöntää viljelijälle hiilisertifikaatteja sekä viljelytoimenpiteillä vältetyistä päästöistä että maaperään sidotusta hiilestä. Hankkijan päätökseen lähteä yhteistyöhön Agreenan kanssa vaikutti se, että viljelijälle jää täysi omistusoikeus toiminnallaan ansaittuihin maaperähiilisertifikaatteihin. Viljelijä päättää, myykö hän sertifikaattinsa, pitääkö hän ne itse omien päästöjensä kompensoimiseksi vai siirtääkö hän sertifikaatit Agreenan myytäviksi. Tämä toimintatapa poikkeaa monista muista maatalouden hiilen sertifiointiohjelmista.

Hankkijan ja Agreenan yhteistyöllä ohjelmaa kehitetään soveltuvammaksi kaiken kokoisille maatiloille, kun tähän asti painopiste on ollut suuremmissa tiloissa. Kehitystyön tuloksena kaiken kokoisilla maatiloilla on mahdollisuus tuottaa toiminnallaan hiilisertifikaatteja, minkä odotetaan motivoivan ja mahdollistavan tilojen vihreää siirtymää. Hankkijan kanssa yhteistyössä kehitetyt toimintatavat on tarkoitus myöhemmin ottaa käyttöön myös muissa maissa.

-Olemme sitoutuneet edistämään suomalaisen maatalouden kestävää kehitystä. Hiilisertifikaateista saatavalla tulolla on mahdollista rahoittaa vihreää siirtymää tiloilla, jotka ovat sitoutuneita uudistavaan viljelyyn ja hiilen sidontaan. Agreenan viljelijälähtöinen toimintatapa sekä alaa mullistava uusi teknologia, esimerkiksi satelliittidatan hyödyntäminen tiloilla tehtyjen toimien todentamisessa, luovat erittäin kustannustehokkaan toimintamallin. Uskomme uudistavan viljelyn ja hiilisertifikaattien luovan aitoa lisäarvoa maatiloille.  Näemme tälle myös olevan laajasti kiinnostusta, sanoo Hankkijan vilja- ja raaka-ainehankinnan johtaja Tarmo Kajander.

- Odotan innolla yhteistyötä Hankkijan kanssa, sillä olemme pitkäjänteisen ja hedelmällisen yhteistyön alussa. Hankkija ja Agreena mahdollistavat yhdessä muutoksen, joka tuo innovatiivisia ilmastoratkaisuja markkinoille ja luo lisäarvoa maatiloille. Tilat voivat investoida ilmastotyöhön ja lisätä tulevaisuuden kannattavuutta. Energian ja työvoiman tarve vähenee, maan kasvukunto, vesitalous ja ravinnepitoisuudet parantuvat sekä luonnon monimuotoisuus lisääntyy, sanoo Ida Boesen, maataloustaustainen Agreenan perustajajäsen ja johtaja.

Hiiliohjelmaa hallinnoi Agreena, joka toimii kansainvälisten standardien mukaisesti ja on kansainvälisesti akkreditoitu. Yrityksen sertifiointiohjelma ja muodostuvat hiilisertifikaatit verifioidaan kolmannen osapuolen (Det Norske Veritas, DNV) toimesta.

Uudistava Maatalous | hankkija.fi

agreena.com/fi

Lisätietoja:

Tarmo Kajander, Hankkija Oy, vilja- ja raaka-ainekaupan johtaja, p. 010 768 3103, sp. tarmo.kajander@hankkija.fi 

Hankkija

Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa. Hankkija on myös Suomen suurin teollisten eläinrehujen valmistaja. Hankkijalla on 54 myymälää sekä alan laajin verkkokauppa.

Hankkija on myös aktiivisen harrastajan kauppa, jonka myymälöissä on kattavat ja monipuoliset valikoimat puutarha-, hevos-, lemmikkieläin-, metsänhoito- ja metsästystuotteita. Hankkijan palveluksessa työskentelee yli 1000 työntekijää ja yrityksen liikevaihto vuonna 2021 oli 822 milj. €.

Agreena

Agreenan perustivat finanssiteknologian asiantuntijat ja maatalouden visionäärit. Nykyään Agreena on yksi ensimmäisistä toimijoista Euroopassa, joka auttaa viljelijöitä hiilitodistusten sertifioimisessa ja niiden myynnissä. Agreena on viljelijöiden mukana kehittämässä uudistavan viljelyn kannattavia käytäntöjä. AgreenaCarbon-ohjelman kautta yli 500 000 hehtaaria 16 maassa on jo siirtynyt ilmastoystävällisempään maataloustuotantoon.

Ohjelma kulkee satovuoden mukana ja antaa viljelijälle mahdollisuuden saada korvaus tekemälleen ilmastotyölle. Ohjelma on kansainvälisesti akkreditoitu ISO 14064-2 -standardin mukaisesti ja noudattaa maailman suurinta vapaaehtoista hiilimarkkinastandardia, VERRA VCS -metodologiaa.


 

Avainsanat:

Tilaa

Pikafaktat

AgreenaCarbon-ohjelman mukaisesti toimimalla Agreena myöntää viljelijälle hiilisertifikaatteja sekä viljelytoimenpiteillä vältetyistä päästöistä että maaperään sidotusta hiilestä.
Tweettaa