HANZA laajenee Suomessa uudella yrityskaupalla

Report this content

HANZA Holding AB (publ) on tänään ostanut suomalaisen levytuote valmistajan Suomen Levyprofiili Oy:n ("SLP"). Kauppa on tärkeä askel HANZA:n meneillään olevassa kehittämistyössä, konsernin klustereiden laajentamiseksi.

SLP:llä on hieman yli 100 työntekijää modernissa tuotantolaitoksessa Joensuussa, lähellä HANZA:n muita Suomen tehtaita. Yrityskauppa täydentää HANZA:n olemassa olevia valmistusteknologioita Suomessa ja noudattaa siten yhtiön liiketoimintamallia asiakasarvon luomisesta, yhdistämällä eri tehtaita ja tarjoamalla täydellistä sopimusvalmistusta.

"Alueelliset ja asiakkaan tuotteita valmiiksi valmistavat klusterit ovat menestysresepti asiakkaillemme. Tämä seikka on tullut erityisen selväksi pandemian aikana", sanoo HANZA:n toimitusjohtaja Erik Stenfors. "SLP on hyvin hoidettu yritys, joka vahvistaa tarjontaamme Suomessa. Toivotamme heidän lahjakkaat työntekijänsä tervetulleiksi HANZA:n."

SLP:n myyjät kuuluvat suomalaisen sijoitusyhtiö Helmet Capital Oy:n verkostoon. HANZA ottaa vallan välittömästi ja tekee vuoden 2021 aikana työtä Suomen tehtaiden kehittämiseksi sekä integroimiseksi yhteen, tiiviissä yhteistyössä nykyisten asiakkaiden kanssa.

"Olemme iloisia voidessamme nyt olla osa HANZA-konsernia", sanoo SLP:n toimitusjohtaja Aku Lampola. "Asiakkaamme vaativat laajempaa valmistus tarjontaa ja nyt pystymme kehittymään nopeammin Joensuussa sekä kansainvälisesti, yhdessä HANZA-konsernin muiden yritysten kanssa."

Taloudelliset tiedot ja tiedot liiketoimesta
SLP:n liikevaihto on noin 150 MSEK ja varsinaisen liiketoiminnan tulos ennen poistoja (EBITDA) noin 14 MSEK (9,3 %). Nettovelka on noin 22 MSEK. SLP:n osakkeiden 100 %:n arvo on noin 33 MSEK. Lisäksi HANZA lunastaa SLP:n noin 15 MSEK:n osakaslainan liittymisen yhteydessä. SLP:n arvostus, mukaan lukien edellä mainittu osakaslaina, vastaa näin ollen noin 3,4-kertaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja (EBITDA).

Kauppahinta muodostuu kiinteästä käteisostohinnasta, lisäkauppahinnasta ja yhtiökokouksen valtuutuksella annetusta HANZA:n 1,8 miljoonasta osakkeesta. Osakkeet kuuluvat niin sanotun lukituksen piiriin (voidaan myydä) vasta 1.4.2022 alkaen. Osakepääomaa korotetaan siis 180 000 SEK ja HANZA:n osakkeiden lukumäärä liikkeelle laskun jälkeen on 32 779 928.

Integrointikustannuksiksi on arvioitu noin 6 MSEK ja ne muodostuvat pääosin vuoden 2021 ensimmäiseltä neljännekseltä. Integraatio- ja hankintamenot huomioon ottaen SLP:n osuus HANZA:n liikevoitosta ensimmäisen vuoden aikana (vuonna 2021) odotetaan näin ollen olevan rajallinen. Yrityskaupan koko vaikutus HANZA-konserniin määräytyy IFRS-sopimuksen mukaisella kauppahinnan allokaatiolla, jota ei ole vielä saatu päätökseen.

Kutsu hankintaa esittelevään tilaisuuteen
HANZA kutsuu yhdistettyyn puhelinkonferenssiin ja videocastiin, jossa toimitusjohtaja Erik Stenfors ja talousjohtaja Lars Åkerblom esittelevät yrityskaupan sekä vastaavat kysymyksiin. Esitys pidetään englanniksi. Voit tutustua esitysmateriaaliin HANZA:n verkkosivuilla vähän ennen konferenssin alkua.

  • Päivä ja kello: Perjantai 19.3.2019 klo 11.00 CET
  • Kokouksen puhelinnumero:
    Sweden: +46 8 566 426 51
    United Kingdom: +44 333 300 08 04
    USA: +1 855 857 06 86
  • PIN koodi: 55293591#

Tilaisuus lähetetään live-esityksenä. Voit seurata esitystä linkistä: https://tv.streamfabriken.com/press-conference-2021-6 tai lataa se HANZA:n verkkosivuilta www.hanza.com/en  ennen tapahtumaa. Esityksen jälkeen on mahdollisuus kysyä questions.

For further information please contact:
Erik Stenfors, CEO, Tel: +46-709 50 80 70, e-mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: +46-707 94 98 78, e-mail: lars.akerblom@hanza.com

 

 

About HANZA:
HANZA is a global knowledge-based manufacturing company that modernizes and streamlines the manufacturing industry. Through production facilities with various manufacturing technologies grouped into local clusters as well as advisory services, we create shorter lead times, more environmentally friendly processes and increased profitability for our customers. This means we are contributing to a better and more sustainable future. The company was founded in 2008 and today has sales exceeding SEK 2 billion, with operations in Sweden, Germany, Finland, Estonia, Poland, the Czech Republic and China. Among our clients you find leading companies such as ABB, Epiroc, GE, Getinge, Oerlikon, Saab and Siemens. 


HANZA is listed on Nasdaq Stockholm's main list.


For more information please go to: www.hanza.com

Avainsanat: