• news.cision.com/
  • hasan & co./
  • hasan & partners vastasi Nykytunteen museon luovasta ideasta ja toteutuksesta – “Tarkoituksena oli tiivistää, kiteyttää ja taltioida pandemia-ajan tunteita”

hasan & partners vastasi Nykytunteen museon luovasta ideasta ja toteutuksesta – “Tarkoituksena oli tiivistää, kiteyttää ja taltioida pandemia-ajan tunteita”

Report this content

Valtioneuvoston kanslian Suomi toimii -kokonaisuuden lanseeraaman Nykytunteen museon luova suunnittelu ja konsepti ovat hasan & partnersin käsialaa. Virtuaalisen museon tarkoitus on auttaa tunnistamaan ja käsittelemään pandemia-ajan herättämiä tunteita. Luovan idean keskiössä on omien tunteiden tunnistaminen, samaistuttava tarinankerronta sekä itsereflektioon kannustaminen. Kokonaisuuden toteuttamiseen osallistui laaja joukko taiteilijoita ja eri alojen asiantuntijoita.

Aiemmin tässä kuussa lanseerattu Nykytunteen museo on virtuaalinen museo ja elämyksellinen kertomus pandemia-ajan tunteista Suomessa. Nykytunteen museo on tarkoitettu tukemaan kansalaisia kriisiajasta palautumisessa.

Nykytunteen museo lähestyy poikkeusvuotta nimensä mukaisesti tunteiden ja niiden reflektoinnin kautta. Tunteiden taustalla on akateemisessa maailmassa laajasti tunnustettu Paul Ekmanin teoria kuudesta kaikkien tuntemusten taustalla olevasta perustunteesta; pelosta, hämmennyksestä, suuttumuksesta, inhosta, ilosta ja surusta. 

Luovan työn tavoitteena oli antaa tukea tunteille ja luvan kokea niitä yhdessä, vahvistaa luottamusta oman elämän hallintaan ja tärkeisiin yhteisöihin sekä luoda auttamisen ja tukemisen toimintakanava. 

– Museot kutsuvat kävijänsä tarkastelemaan omia tunteita ja ajatuksia, ottamaan niihin etäisyyttä ja tutkimaan niitä laajemmassa kontekstissa katsomalla taaksepäin. Siksi päädyimme luovassa työssä toteuttamaan nimenomaan virtuaalista museota, hasan & partnersin creative Helinä Leppänen kertoo.

Museo kannustaa kävijöitään konkreettisesti itsereflektioon muun muassa tarjoamalla mahdollisuutena kirjoittaa itselleen kirje tulevaisuuteen. Omista poikkeusvuoden tunteista voi myös kertoa anonyymisti museossa vierailemisen yhteydessä, ja tarjota näin tutkijoille materiaalia pandemia-aikana koetuista tunteista ja ajatuksista. 

Peilit porttina itsereflektioon ja musiikkia poikkeusajan äänimaisemasta

Pandemia-aikana sulkeuduttiin joukolla sisätiloihin, jossa sekä etätyö että etäkoulu tulivat laajalle joukolle tutuiksi. Tietokoneen näytöltä heijastuva omakuva innoitti museon visuaalisen ilmeen muodostumista. 

– Museon visuaalinen ilme lähestyy pandemia-aikaa peilin kautta, joka saa museossa erilaisia muotoja ja tarkoituksia – sekä kuvastamaan itsereflektiota että toisaalta kutsuvana porttina astumaan sisään itse museoon, hasan & partnersin brand designer Diana Sanchez kuvaa.

– Suunnittelun lähtökohtana oli luoda tunnelmaltaan avoin ja lähestyttävä paikka, joka mahdollistaa tunteiden ilmaisun ja jakamisen, Sanchez jatkaa. 

Taideterapiasta tuttujen oppien mukaan eri värit yhdistetään usein ihmisten tunteisiin. Tämä otettiin huomioon museon visuaalisuutta suunniteltaessa ja jokaiselle perustunteelle määriteltiin oma värinsä, joka auttaa museossa kävijää navigoimaan eri sisältöjen ja tunnelmien pariin. 

Samaa logiikkaa hyödynnettiin myös museon äänimaailmaa suunniteltaessa. Museon äänimaailman on säveltänyt ja tuottanut kansainvälisesti palkittu säveltäjä Markku Mäkelä. Mäkelä lähestyi museoprojektia tutkimalla äänimaisemia ja ääniä, joiden merkitys on koronan myötä korostunut: sulkujen aikana hiljentyneet yhteiskunnan äänet, kotona olemisen äänet, etäpalaverien ja muiden viestimien lisääntyneet notifikaatiopiippaukset. Yksi inspiraation lähde oli maskien vuoksi vaimentunut puhe, jota on matkittu joissain teoksissa tukahduttamalla soittimia.

Merkittävä poikkitieteellinen ja -taiteellinen ponnistus

Nykytunteen museon luomiseen osallistui hasan & partnersin ja teknisestä toteutuksesta vastanneen Into-Digital Oy:n lisäksi joukko tutkijoita, asiantuntijoita ja taiteilijoita. Muun muassa tunteiden merkitystä toipumisessa analysoi kouluttajapsykoterapeutti Maaret Kallio, ja unesta, unettomuudesta sekä koronasomniasta asiantuntijana on haastateltu neurologi ja unitutkija Markku Partista

Asiantuntijoiden lisäksi myös taiteella on museossa suuri merkitys. Museon valokuvat on saatu noin 30 ammattilais- ja harrastajakuvaajilta, jotka kuvasivat arkea pandemia-ajan Suomessa osana Poikkeustila2020-projektia. Taiteiden kesä -hankkeen kautta museoprojektiin liittyi myös kuusi vastavalmistunutta taiteilijaa, jotka kukin tulkitsivat yhtä kuudesta perustunteesta omassa teoksessaan. Nuorten taiteilijoiden teokset näkyvät vahvasti myös museon omassa markkinoinnissa.

– Kyseessä on tärkeä ajankohtainen ja yhteiskunnallinen teos, ja on suuri kunnia saada olla mukana sanoittamassa kollektiivisia tuntemuksia meidän kaikkien arjen mullistaneesta poikkeusvuodesta. On erityisen upeaa, että pääsimme tässä työssä rakentamaan siltaa vaikeidenkin tunteiden, taiteen ja luovuuden välille, Leppänen kiteyttää.

Kansainvälistä huomiota saanut Nykytunteen museo toimii maailmalla esimerkkinä pandemia-ajan tunteiden käsittelystä museon muodossa.

– Tämä on tiettävästi maailman ensimmäinen pandemia-ajan tunteita käsittelevä museo ja saamme Suomessa olla ylpeitä siitä, että voimme näin osoittaa myös muulle maailmalle esimerkkiä, Leppänen päättää. 
 

Tutustu Nykytunteen museoon: https://nykytunteenmuseo.fi/

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Piia Bertényi
Senior Communications Consultant, hasan & partners
piia.bertenyi@hasanpartners.fi, +358 45 675 2595

Päivi Tampere
Viestintäpäällikkö, Valtioneuvoston kanslia
paivi.tampere@gov.fi, +358 50 329 2311

hasan & partners
hasan & partners on vuonna 1991 perustettu kansainvälisesti tunnustettu ja palkittu luova toimisto. Se on osa Pohjoismaista hasan-ryhmää, johon kuuluvat myös asiakaskeskeisen liiketoiminnan kehittäjä frankly sekä Ruotsissa toimiva luova toimisto Perfect Fools. Ryhmässä työskentelee yhteensä lähes 140 markkinoinnin, brändien ja kokemusten muotoilun sekä viestinnän ja konsultoinnin ammattilaista.

Suomi toimii
Suomi toimii on valtioneuvoston kanslian koordinoima kaksivuotinen viestintäkokonaisuus ja yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa ihmisten kriisinkestävyyttä koronakriisin aikana dialogin, yhdessä tekemisen ja arjessa jaksamista edistävien kampanjoiden ja viestintätekojen avulla.

Tilaa

Multimedia

Multimedia