– verkkolasku talousyksiköiden kehityshankkeiden ylivoimainen ykkönen

Espoo, 6.4.2010 – Ohjelmistoyhtiö Basware Oyj:n tuoreen tutkimuksen¹ mukaan verkkolaskutus on edennyt yrityksissä kovaa vauhtia. Suomalaisista taloushallinnon ammattilaisista lähes kaksi kolmesta (63 %) oli sitä mieltä, että verkkolaskutuksen läpimurto on tapahtunut. Kehityshankkeista verkkolaskutuksen edistäminen nostettiin talousyksiköissä selväksi ykköshankkeeksi. Verkkolaskutuksen suurimmaksi haasteeksi nousi osapuolten heikot valmiudet lähettää tai vastaanottaa verkkolaskuja.

Baswaren tutkimuksen mukaan 63 prosenttia yhteensä 401:stä taloushallinnon ammattilaisesta oli sitä mieltä, että verkkolaskutuksen läpimurto on tapahtunut suomalaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Yli 80 prosenttia tutkimukseen vastanneista piti verkkolaskujen lisäämistä tärkeänä. Verkkolaskuja haluaa lähettää yhä useammalle runsaat 62 prosenttia vastaajista, kun vastaava luku oli kesäkuussa 2009 alle 48 prosenttia. Vastaanotettujen verkkolaskujen määrää haluaa lisätä lähes 73 prosenttia vastaajista, kun vastaava luku oli kesäkuussa 2009 selvästi alhaisempi - runsaat 43 prosenttia. ”Suomalaisissa yrityksissä, myös pk-yrityksissä, halutaan hyödyntää verkkolaskuja yhä enemmän, ja halukkuus on lisääntynyt erittäin nopeasti viimeisen vuoden aikana. Monet suuret yritykset ja organisaatiot ovat viime kuukausien aikana siirtyneet vastaanottamaan vain verkkolaskuja. Tämä on kannustanut tuhansia yrityksiä siirtymään verkkolaskutukseen. Samalla on kehitetty jatkuvasti myös pk-yrityksille soveltuvia verkkolaskupalveluja laskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Yrityksissä tiedostetaan verkkolaskutukseen liittyvät merkittävät hyödyt, kuten kustannussäästöt, osana talousprosessien tehostamista”, kertoo johtaja Jukka Virkkunen Baswarelta. Niiden yritysten määrä on kasvanut, jotka vastaanottavat ja lähettävät yli 60 prosenttia laskuistaan verkkolaskuina. Verkkolaskuja lainkaan käyttävien yritysten määrä on samanaikaisesti vähentynyt. Yli 20 000 ostolaskua vuodessa vastaanottavista keskisuurista yrityksistä 92 prosenttia hyödyntää verkkolaskuja. ”Uskon, että lähiaikoina tuo luku lähenee sataa prosenttia, sillä verkkolaskun hyödyt ovat paperilaskuihin verrattuna kiistattomat. Keskisuuri suomalaisyritys voi saavuttaa pelkästään verkkolaskujen käsittelykustannusten osalta satojen tuhansien eurojen säästöt vuodessa paperisiin laskuihin verrattuna”, sanoo Jukka Virkkunen. Noin kolmasosa suomalaisyrityksistä ei vastaanota verkkolaskuja lainkaan, kolmasosa vastaanottaa alle 20 prosenttia ja kolmasosa yli 20 prosenttia ostolaskuistaan verkkolaskuina. Sopimusneuvottelut paras keino lisätä verkkolaskutusta – ’pakottaminen’ lisääntyy nopeasti Lähes joka toinen (49 %) taloushallinnon ammattilainen nosti sopimusneuvottelut parhaaksi keinoksi lisätä saapuvien verkkolaskujen määrää. Myös pankkien toivotaan olevan nykyistä aktiivisempia verkkolaskutuksen osalta (36 %). Noin 36 prosenttia vastaajista piti ’pakottamista’ hyvänä keinona lisätä saapuvien verkkolaskujen määrää. Tällöin ostaja ilmoittaa toimittajalle, ettei vastaanota enää paperilaskuja, vaan kaikkien laskujen tulee olla verkkolaskuja. Operaattorin aktivointipalveluun uskoi 26 prosenttia vastaajista. ”Verkkolaskutus on meille erittäin tärkeää, ja liittyy keskeisellä tavalla organisaatiomme talousprosessien tehostamiseen ja automatisointiin. Pyrimme kasvattamaan sekä vastaanotettujen että lähetettyjen verkkolaskujen osuuden yli 75 prosenttiin vuoteen 2011 mennessä. Tavoitteenamme on puolittaa laskujen kierrätykseen käytettävä aika. Verkkolaskutuksen avulla parannamme myös entisestään projektien taloudellista seurantaa sekä nopeutamme laskutusta, jolla on suora vaikutus yhtiön kassavirtaan”, kertoo Ramboll Finlandin Team Leader Kerkko Kämäräinen. 62 prosenttia vastaajista arvioi suurimmaksi esteeksi verkkolaskutuksen yleistymiselle, ettei yrityksen toimittajilla ole valmiuksia lähettää verkkolaskuja. Lähtevien verkkolaskujen lisäämisen osalta 51 prosenttia nosti suurimmaksi esteeksi sen, ettei yrityksen asiakkailla ole valmiutta vastaanottaa verkkolaskuja. Esille nousi myös epätietoisuus siitä ketkä yrityksen asiakkaista vastaanottaa verkkolaskuja (noin 25 %). Verkkolaskujen jälkeen sähköistetään hankinnasta maksuun -prosessin muut dokumentit Tutkimuksen mukaan yritykset kokevat haastavaksi pienten toimittajien linkittämisen sähköiseen hankintajärjestelmään (noin 57 prosenttia vastaajista). Mikäli asiakkaalla on sähköinen hankintajärjestelmä, koki yli 68 prosenttia vastaajista suorat integraatiot asiakkaan sähköiseen hankintajärjestelmään haastaviksi. ”Verkkolasku on tärkeä kehitysaskel kohti yrityksen hankinnasta maksuun -prosessin automatisointia. Kun verkkolaskut kulkevat sähköisesti joko integroidusti laskutusjärjestelmästä tai toimittajaportaalin kautta, samaa kanavaa on järkevää käyttää myös hankintaan liittyvien tietojen ja dokumenttien, kuten tilausten ja tilausvahvistusten välittämiseen”, jatkaa Jukka Virkkunen. ¹ Kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2010 suomalaisorganisaatioiden taloushallinnon ammattilaisten keskuudessa. Kyselyyn saatiin yhteensä 401 vastausta. Vastaajista 93 prosenttia oli yksityisen yrityksen palveluksessa, 7 prosenttia oli julkisen organisaation palveluksessa. Lisätietoja: Jukka Virkkunen, johtaja, Basware Oyj, puh. 050 670 47, jukka.virkkunen@basware.com Basware Basware on hankinnasta maksuun -ratkaisujen sekä taloushallinnon ohjelmistojen johtava toimittaja. Miljoona käyttäjää yli 50 maassa hyödyntää Baswaren ohjelmistoja talousprosessiensa automatisoimiseen. Ohjelmistot tehostavat prosesseja sekä parantavat niiden läpinäkyvyyttä ja säännöstenmukaisuutta. Baswaren liikevaihto vuonna 2009 oli 92 miljoonaa euroa. Basware on perustettu vuonna 1985 ja sen osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sillä on seitsemän tytäryhtiötä Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. www.basware.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.