Basware tuo talousohjaukseen uuden sukupolven ohjelmistoratkaisun

- monipuolinen ja helppokäyttöinen ohjelmisto tuo täydellisen läpinäkyvyyden liiketoimintoihin Espoo, 20.4.2010 – Talousprosessien automaatioratkaisuja kehittävä ohjelmistoyhtiö Basware Oyj on esitellyt uuden Basware Financial Performance Management (FPM) -ratkaisun yritysten talousohjaukseen. Basware FPM tarjoaa yrityksille joustavat työvälineet liiketoiminnan suunnitteluun, ennustamiseen ja raportointiin sekä parantaa talouslukujen läpinäkyvyyttä yhden tietokannan kautta. Nopeasti käyttöönotettava, moduuleista rakentuva ohjelmistoratkaisu täydentää Baswaren kattavaa talousprosessien automatisoinnin tuoteperhettä.

Basware FMP on uuden sukupolven suunnittelu-, ennustamis- ja raportointiratkaisu, joka tukee organisaation hallittua ja joustavaa talousohjausta. Basware on kehittänyt ratkaisun Suomessa tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa, ja se on markkinoiden ainoa aidosti integroitu liiketoiminnan suunnittelu- ja raportointijärjestelmä. Ratkaisu kokoaa strategiat, budjetit, ennusteet ja toteumat samaan järjestelmään. Kun tieto on syötetty järjestelmään, se konsolidoituu heti ja tarjoaa myös yrityksen keskijohdolle erinomaisen välineen yrityksen lukujen reaaliaikaisen seurantaan ja rullaavaan ennustamiseen. Yrityksen taloustiedot löytyvät kätevästi yhdestä tietokannasta. Basware FPM sisältää helppokäyttöisen käyttöliittymän liiketoimintayksiköiden päällikkötason budjetointiin, ja se voidaan toteuttaa liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti euroissa tai esimerkiksi kappaleissa ja tilavuusmitoissa. Ohjelmistosta voidaan rakentaa liittymät hankinta- ja ostolaskujen käsittelyjärjestelmään mikä mahdollistaa porautumisen raportin luvuilta ostolaskun kuvalle tai budjettiluvuilta hankintaehdotukselle. Tämä helpottaa liiketoiminnan suunnittelua ja seurantaa myös keskijohdossa. Ohjelmiston perusominaisuuksiin sisältyvät myös eri valuutat ja kieliversiot, sekä monipuoliset raportointimahdollisuudet. Basware tarjoaa ohjelmistolle myös paikallisen palvelutuen. Ketterä automaatio syrjäyttää manuaaliset työkalut Taantuma on lisännyt talousyksiköiden merkitystä organisaatioissa, ja talousjohtajalta haetaan yhä enemmän tukea liiketoiminnan päätöksentekoon ennustamisen syklin kiihtyessä. ”Huimaa vauhtia muuttuvassa toimintaympäristössä taloussuunnittelu ei ole enää vain talousjohtajan asia. Sen on lähdettävä liikkeelle liiketoimintayksiköiden keskijohdosta. Talousohjauksen on tuotettava oikeaa tietoa kaikista yksiköistä ja tiedon täytyy välittyä reaaliaikaisesti myös liiketoimintayksiköihin. Yrityksiin tarvitaan tiiviimpää vuoropuhelua talousjohdon ja liiketoimintajohdon välille. Basware FPM tarjoaa tähän tarkoitukseen erinomaisen ratkaisun”, kertoo johtaja Jukka Virkkunen Baswarelta. Basware FPM integroidaan yrityksen olemassa oleviin toiminnannohjausjärjestelmiin kuten esimerkiksi SAP:iin tai Microsoft Dynamicsiin. Markkinoiden edistyksellisimpään teknologiaan perustuva ratkaisu on XML-, SSIS- ja XBRL-yhteensopiva. Ratkaisu on myös MS Excel -yhteensopiva. ”Uskomme, että Basware FPM:lle löytyy valtava tarve yrityksissä, sillä organisaatioiden on kyettävä reagoimaan yhä nopeammin toimintaympäristön tuomiin muutoksiin. Tehokas navigointi yrityksen talouslukujen viidakossa ei onnistu ilman ketteriä talousohjauksen ratkaisuja. Elintärkeää ennustamista ei voi enää jättää taulukkolaskennan tai muun haavoittuvan välineen varaan. Automaatioon perustuvat ketterät ratkaisut syrjäyttävät talousohjauksessa vääjäämättä manuaaliset työkalut”, kertoo Jukka Virkkunen. Tutkimusyhtiö Vendana Researchin helmikuinen tutkimus osoittaa, että taulukkolaskentaan perustuva suunnitteluprosessi on kallista, hidasta ja sen tuoma tuki liiketoiminnoille jää vähäiseksi. Lähes kaikki vastaajat pitivät taulukkolaskentaan perustuvaa suunnitteluprosessia ajanhukkana. Suunnitteluprosessin hitauden vuoksi suunnitelmat laaditaan jopa 16 kuukautta aikaisemmin. ”On selvää, että tällaisen suunnitteluprosessin tuki jää liiketoiminnan suunnittelun ja ennustamisen osalta hyvin heikoksi”, sanoo Jukka Virkkunen. Lisätietoja: Jukka Virkkunen, johtaja, Basware Oyj, puh. 050 670 47, jukka.virkkunen@basware.com Basware Basware on hankinnasta maksuun -ratkaisujen sekä taloushallinnon ohjelmistojen johtava toimittaja. Miljoona käyttäjää yli 50 maassa hyödyntää Baswaren ohjelmistoja talousprosessiensa automatisoimiseen. Ohjelmistot tehostavat prosesseja sekä parantavat niiden läpinäkyvyyttä ja säännöstenmukaisuutta. Baswaren liikevaihto vuonna 2009 oli 92 miljoonaa euroa. Basware on perustettu vuonna 1985 ja sen osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sillä on seitsemän tytäryhtiötä Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. www.basware.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.