IFRS-tilinpäätösstandardit muuttuvat jälleen – tavoitteena entistä parempi vertailukelpoisuus

Espoo 26.10.2011 - Vuoden 2005 alussa voimaan astuneiden IFRS-tilinpäätösstandardien tavoitteena ovat vertailukelpoiset ja aiempaa läpinäkyvämmät tilinpäätösraportit. Valtaosa suomalaisista yrityksistä on jo toteuttanut nykystandardin vaatimat järjestelmämuutokset, mutta lähivuosina päivityksiä on jälleen luvassa.  Ohjelmistoyhtiö Basware Oyj kehottaa yrityksiä varautumaan raportointimuutoksiin ajoissa. 

IFRS-käytäntöön seuraavien vuosien aikana tulevien standardimuutosten tarkoituksena on parantaa tilinpäätösraporttien vertailtavuutta entisestään. Muutokset koskevat raportointia esimerkiksi eläkejärjestelyihin ja yhteisyrityksiin liittyen.

”IFRS-käytäntö on jo helpottanut kansainvälistä tilinpäätösten vertailua, mutta useiden valinnanmahdollisuuksien vuoksi kaikki tilinpäätökset eivät vieläkään ole suoraan vertailtavissa”, toteaa tuotepäällikkö Taru Kettunen Baswaresta.

Kettusen mukaan konsernien tulisi muutosten yhteydessä miettiä, tuleeko niiden uudistetun määräysvallan määrittelyn myötä esimerkiksi yhdistellä joitakin yksiköitään.

IFRS-tilinpäätösstandardin muutokset 2012–2015

Ensimmäinen IFRS:n muutos vuoden 2012 lopulla liittyy laajan tuloksen erien esittämiseen. Lisäksi vuoden 2013 alusta lähtien etuuspohjaisten eläkkeiden osalta tietyt kirjaamiskäytäntöjen erot eivät ole enää mahdollisia, vaan kaikki voitot ja tappiot on kirjattava välittömästi laajaan tulokseen. Käyvän arvon arvostamisessa siirrytään arvonmäärityksessä yhteen viitekehikkoon ja myös määräysvallan käsite yhdenmukaistetaan kaikkien omistusten osalta. Muita muutoksia ovat esimerkiksi yhteisyritysten suhteellisen yhdistelytavan poistuminen ja niiden käsittely jatkossa pääomaosuusmenetelmällä.

Standardimuutokset vaikuttavat prosesseihin ja tietojärjestelmiin

Organisaatioiden tilinpäätöksestä vastaavien henkilöiden tulisi omaksua standardimuutokset riittävän ajoissa ja tehdä ne myös käytössä oleviin tietojärjestelmiin. Järjestelmien kannalta isompia muutoksia voidaan odottaa viimeistään vuonna 2015, ja ne voivat aiheuttaa merkittäviäkin kustannuksia järjestelmäpäivitysten muodossa. Basware IFRS-paketin käyttäjät saavat kuitenkin standardimuutosten vaatimat muutokset järjestelmään ylläpitomaksua vastaan.

”Yritysten on hyvä seurata muutoksia jo standardien luonnosteluvaiheessa ja miettiä, miten suuri vaikutus kullakin muutoksella on omaan raportointiin. Standardin julkaisuaika on monesti liian myöhäinen ajankohta selvitystyön aloittamiseen silloin, kun muutoksella on merkittävä vaikutus yrityksen raportointiin”, Kettunen toteaa.

Baswaren toteutukset testataan tuotekehityksessä, joten tekninen toteuttaminen on asiakkaalle mahdollisimman riskitöntä eikä vaadi pääkäyttäjältä teknistä erityisosaamista. Tuoteversion lisäksi konsernilaskentaan perehtyneet konsultit opastavat muutosten käyttöönotossa kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätietoja:

Taru Kettunen, Basware Oyj, +358 40 748 5607

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun ja talousohjauksen ratkaisujen toimittaja, jonka palveluilla on yli miljoona käyttäjää yli 60 maassa. Baswaren avoin verkko yhdistää yli 320 000 verkkolaskuja tai hankintasanomia lähettävää yritystä maailmanlaajuisesti. Baswaren avulla organisaatiot voivat alentaa tuotteiden ja palveluiden hankinnasta ja maksamisesta syntyviä kustannuksia sekä saavuttaa läpinäkyvyyden koko hankinnasta maksuun -prosessiin. Automatisoimalla manuaalisia prosesseja tehostetaan muun muassa hankintaa, sopimustenhallintaa, toimittajayhteistyötä, laskuautomaatiota ja talousohjausta. Baswaren ratkaisujen ja palvelujen avulla yritykset parantavat kassavirran hallintaa, tehostavat ennustamista sekä varmistavat taloushallintonsa ketteryyden. Ratkaisut ovat saatavilla Baswaren tai sen laajan kumppaniverkoston toimipisteissä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Baswaren osake noteerataan Helsingin Pörssissä. www.basware.fi.

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Liitteet & linkit