Itä-Suomen yliopisto päivitti tulostamisen teknologiansa

8.10.2012 – Itä-Suomen yliopisto halusi uudistaa kolmen erillisen kampuksen tulostuksenhallintajärjestelmänsä vastaamaan uuden teknologian mahdollistamia hyötyjä. Keskitetty hallinta auttaa kustannusten seuraamisessa sekä tietoturvan parantamisessa.

Xerox ja Itä-Suomen yliopisto tekevät jatkuvaa kehitystyötä yhdessä sovittujen prosessien ja tavoitteiden mukaisesti. Aloittaessa yhteistyön tavoitteena oli moderni ja kustannustehokas tulostaminen, jota kehitetään jatkuvasti tuomalla palettiin uusia toiminnallisia ratkaisuja.

”Halusimme uudistaa kaikkien kampustemme tulostuksenhallintajärjestelmät vastaamaan paremmin uuden teknologian mukanaan tuomia hyötyjä ja mahdollisuuksia. Nyt pystymme myös aikaisempaa paremmin seuraamaan tulostusympäristön kustannuksia ja hallinnoimaan siitä aiheutuvia kuluja”, kertoo Itä-Suomen yliopiston hankintapäällikkö Markku Torvinen.

Kolmen toimipisteen optimointi

Yliopisto sai käyttöönsä kaikkia tulostajia koskevan tietoturvaa parantavan käyttäjätunnistuksen, joka tapahtuu tunnistekortin avulla. Käyttäjätunnistus on yhteydessä organisaation omaan käyttäjähallintajärjestelmään (LDAP). Sekä opiskelijoilla että henkilökunnalla on oma tulostusseuranta. Opiskelijat voivat tarvittaessa kasvattaa omaa kiintiötään ostamalla lisää tulostusoikeutta ja henkilökunnan tulostus ohjautuu omiin kustannuspaikkoihin tulosteiden käyttötarpeen mukaisesti.

Lisäksi tavoitteena oli luoda ympäristöystävällisempi tulostusympäristö pienentämällä tulostusmääriä ja käyttämällä energiatehokkaampia laitteita.

”Laitteiden määrä sekä laitteiden ominaisuudet optimoitiin todellista käyttöä ja tarvetta vastaavaksi. Nyt kaikkia laitteita voidaan hallinnoida keskitetysti. Tämä helpottaa myös mahdollisia vikatilanteita ja niiden hoitoa”, kertoo Torvinen.

Xerox huolehtii asiakkaan tarpeiden mukaisesti palvelun jatkuvasta seurannasta ja kehittämisestä.

”Tarjoamme Itä-Suomen yliopistolle kokonaisvaltaisen tulostusratkaisun sisältäen laitteet, proaktiivisen helpdesk-palvelun, koulutuksen, huollot ja varaosat sekä tulostuksen seurannan. Edellä mainittujen lisäksi yliopistolla on nyt käytössään käytönvalvonta- ja käytönseurantaohjelmisto, joka auttaa muun muassa jakamaan kustannuksia niiden oikeille kustannuspaikoille”, kertoo Xeroxin Project Manager Jari Matikainen.

Itä-Suomen yliopistolla on toimipisteet Kuopiossa, Joensuussa ja Savonlinnassa.

Palvelu saatavilla paikallisesti

Xeroxin jälleenmyyjät X-Partnerit tarjoavat vastaavia palveluita myös PK-sektorille. Palvelut on räätälöity vastaamaan nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten tarpeita ja palvelut pohjautuvat Xeroxin kehittämään tulostuksenhallintajärjestelmään. Xeroxilla on koko Suomen kattava jälleenmyyntiorganisaatio ja paikalliset X-partnerit Kuopiossa ja Joensuussa ovat aktiivisesti olleet mukana kehittämässä palveluita oman alueensa yrityksille.

Lisätietoja:

Xerox Oy, Katja Toivonen, Country Service Delivery Manager,Katja.toivonen@xerox.com, puh. 040 586 9018

Itä-Suomen yliopisto, hankintapäällikkö Markku Torvinen, markku.torvinen@uef.fi, puh. 044 7162818

Xerox Oy

Xerox Oy on osa Xerox Corporatiota, joka on maailman johtava liiketoimintaprosessien ja dokumenttien hallinnan ratkaisuja tarjoava yhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli noin 23 miljardia dollaria. Xeroxin tarjoamat teknologiat, asiantuntemus sekä palvelut tuovat kaikenkokoisille yrityksille keinon tehostaa ja yksinkertaistaa toimintojaan sekä mahdollisuuden keskittyä omaan liiketoimintaansa. Xerox Corporationin pääkonttori sijaitsee Yhdysvaltojen Norwalkissa. Xerox tarjoaa ratkaisuja liiketoimintaprosessien ulkoistuksiin ja asiakkuuksien hallintaan sekä yksityiselle että julkiselle sektorille

maailmanlaajuisesti. Lisäksi yhtiö tarjoaa markkinoiden johtavia asiakirjateknologioita,palveluita, ohjelmistoja sekä tarvikkeita graafisen alan ja toimistotulostamisen tarpeisiin.Xeroxin 136 000 työntekijää palvelevat asiakkaita yli 160 maassa. Xerox Europella on tuotanto- ja logistiikkatoimintoja Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Xeroxin Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus sijaitsee Ranskan Grenoblessa. Xerox Oy markkinoi Suomessa Xeroxin tuotteita, ratkaisuja ja palveluita sekä niihin liittyviä tarvikkeita ja ohjelmistoja.

Lisätietoja Xeroxista saat osoitteesta www.xerox.fi

XEROX®, XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.