Moni toimitusjohtaja on raajarikko ilman osaavaa talousjohtajaa

7.11.2012 - Talouden heilahteluiden ja epävarmuuden aikana hyvä ja ammattitaitoinen talousjohtaja on yritykselle välttämättömyys sekä tulevaisuuden turva. Osaava talousjohtaja laatii tarkat ja paikkaansa pitävät ennusteet, tukee toimitusjohtajaa ja muuta johtoa päätöksenteossa sekä auttaa organisaatiota ymmärtämään tehtyjen päätösten seuraukset. Modernit järjestelmät mahdollistavat talousjohtajan keskittymisen tulosten analysointiin ja niiden kommunikointiin muulle johdolle. Ruutuvihko ja taulukkolaskenta eivät enää ole riittävä varustus talousjohtajan työkalupakkiin.

Organisaatioiden välinen kaupankäynti on muuttunut entistä sähköisemmäksi ja se muuttaa myös talousjohtajan työnkuvaa. Prosessien automatisointi nopeuttaa raportointia ja parantaa käytettävissä olevien tietojen oikeellisuutta, mutta vaatii myös osaamista käyttää ja soveltaa raporteista saatavia tietoja.

”Tänä päivänä on oleellisen tärkeää, että talousjohtajan ja yrityksen käytössä on modernit työkalut kassavirran ennustamiseen, tehostamiseen ja läpinäkyvyyteen. Tänä päivänä valtaosa, 75 prosenttia tekemäämme tutkimukseen1osallistuneista oli sitä mieltä, että ennustamisen tärkeys on yrityksissä kasvanut. Kasvuyrityksissä haasteena on varmistaa, että talousraportointi seuraa yrityksen kehitystä ja tukee strategian mittaamista. Kassavirran ennustettavuus ja nopea kierto ovat erittäin oleellisia asioita jokaisen yrityksen toimintakyvylle erityisesti taloudellisesti epävarmoina aikoina”, summaa Baswaren toimitusjohtaja Esa Tihilä.

Talousjohtajan työnkuva on viime vuosina kokenut melkoista myllerrystä ja nykyään pätevyyslistalla korostuvat johdon laskentatoimi ja yrityskaupat sekä paikkaansa pitävät, tarpeen mukaan päivitetyt ennusteet. Baswaren tekemän ennustamisen tutkimuksen mukaan 74 prosenttia piti luotettavia ja totuudenmukaisia ennusteita yrityksen kokonaistoimivuuden kannalta erittäin tärkeänä. Kriisiyrityksissä, joita tänä päivänä on olosuhteista johtuen valitettavan paljon, talousjohtajalta odotetaan vahvaa saneerausosaamista ja skenaariolaskentaa. Lisäksi myös rahoitusrakenteen johtaminen on korostunut viime aikoina.

”Nykypäivänä haasteena on löytää talousjohtajia, joiden vahvuudet olisivat nimenomaan johdon laskentatoimessa eli management accounting -osaamisessa. Tänä päivänä talousjohtajien motivointi ja heidän työn mielekkyyden säilyttäminen on tärkeää. Hyvin rakennetut järjestelmät mahdollistavat järkevän ajankäytön, kun aikaa ei kulu raporttien laadintaan vaan tulosten analysointiin ja näiden analyysien rakentavaan kommunikointiin”, Tihilä opastaa.

Ennustamisen tutkimuksen mukaan yrityksistä kuitenkin 79 prosenttia käyttää edelleen taulukkolaskentaa ennusteiden laadinnassa. Näistä yrityksistä 40 prosenttia oli kuitenkin sitä mieltä, ettei se täytä nykypäivän vaatimuksia vaan tarvitsisi rinnalleen modernimpia järjestelmiä.

Muuttuvat vaatimukset lisäävät tarvetta päivittää osaamista

Monen talousihmisen vahvuus on edelleen ulkoisessa laskennassa, kirjanpitolainsäädännössä ja raporttien täsmäyttämisessä. Nämä osa-alueet ovat tärkeitä, mutta yritykselle tuottaa vielä enemmän arvoa ammattilainen, joka hallitsee strategian mittaamisen, tulosten analysoinnin ja kommunikoinnin.

”Pitkälle viety automaatio muokkaa talousjohtajan toimenkuvaa kamreerista aidoksi partneriksi. Tästä minulla on myös omakohtaista kokemusta. Automaation myötä ajan ja mielenkiinnon voi suunnata perusrutiineista strategian mittaamiseen ja mitattujen tulosten kommunikointiin”, Tihilä toteaa.

Pätevä talousjohtaja on ylimmän johdon partneri ja sparraaja, joka auttaa organisaatiota ymmärtämään päätösten taloudelliset seuraukset. Ilman tätä ymmärrystä yritys on nopeasti kassa- ja kannattavuusongelmissa, joita on paljon vaikeampi korjata jälkikäteen.

”Hyvin tietojärjestelmiä hyödyntävissä yrityksissä talousjohtaja saa keskittyä strategian ja ennusteiden toteutumisen mittaamiseen ja kommunikointiin, yrityskauppoihin ja rahoitusrakenteeseen”, Tihilä kertoo.

PK-yritysten haasteet

Monilla PK-yrityksillä on tarvetta talousjohtajaan tai controlleriin, mutta pienillä yrityksillä ei välttämättä aina ole varaa kokopäiväiseen ammattilaiseen.

”Talousjohtaja tai business controller voi PK-yrityksessä olla myös ulkoistettu, mutta silloin toimenkuva on rakennettava hyvin huolellisesti, ettei aika kulu ulkoisen laskennan rutiineihin tai kirjanpitotehtäviin. Toimivat ja järkevästi mietityt järjestelmät auttavat myös tässä. Jos taloushallinnon perusasiat ja automaatio ovat kunnossa, on mahdollista säästää palkkakustannuksissa ja ostaa vähemmälle ajalle pätevä ammattilainen, joka tuo yritykselle aitoa lisäarvoa ja strategista osaamista”, Tihilä vinkkaa.

1Järjestyksessään neljänteen ennustamisen kyselyyn vastasi 244 taloushallinnon ammattilaista: controlleria, talous- tai laskentapäällikköä, CFO:ta tai kirjanpitäjää. Vastaajien joukossa oli pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä. 25 prosenttia vastaajayrityksistä oli suuria (yli 1000 työntekijää, liikevaihto yli 200 miljoonaa euroa). Pörssiyrityksiä oli vastaajista 20 prosenttia.

Lisätietoja: Esa Tihilä, CEO, Basware Oyj
puh. 040 480 7098
esa.tihila@basware.com

Basware
Basware on maailman johtava pilvipalveluihin perustuvien verkkolasku-, hankinnasta maksuun- ja talousohjausratkaisujen toimittaja. Yhtiön ratkaisuilla on yli miljoona käyttäjää yli 60 maassa. Basware B2B Cloud -ekosysteemissä toimivat ratkaisut ja palvelut mahdollistavat ostajien ja myyjien avoimen ja turvallisen sähköisen asioinnin maailmanlaajuisesti. Ekosysteemi kokoaa yhteen yli 1,9 miljoonaa osto -ja myyntiorganisaatiota. Ratkaisut on suunniteltu vastaamaan kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeita ja niissä on sisäänrakennettuna Baswaren pitkäaikainen talousprosessiosaaminen yhdistettynä älykkäisiin pilvipalveluihin ja avoimeen verkkoon.  Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa hankinta-, ostoreskontra- ja laskutusprosessejaan, saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä, parantaa kassavirran ennustettavuutta sekä tiivistää asiakas-toimittajasuhteita. Ratkaisut ovat saatavilla paikallisesti asennettuna, SaaS-palveluna tai prosessiulkoistuksena Euroopassa, USA:ssa sekä Aasia ja Tyynenmeren alueella joko Baswaren omista toimipisteistä tai laajan kumppaniverkoston kautta. Baswaren osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.basware.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.