Uusin eturauhassyöpätutkimus kertoo: Kabatsitakseli lisäsi elinaikaa edennyttä hormoni-refraktaarista eturauhassyöpää sairastavilla potilailla

Tulokset saatiin kabatsitakseli-predisoni-hoitoa saaneilla potilailla, joiden tauti oli edennyt aiemmasta dosetakseli-hoidosta huolimatta. Tulokset laajasta kansainvälisestä faasi III -tutkimuksesta esitettiin kansainvälisessä symposiumissa. Myös suomalaisia eturauhassyöpäpotilaita oli mukana tutkimuksessa.

Lääkeyhtiö sanofi-aventiksen eturauhassyöpää koskevan faasi III -tutkimuksen tulokset ovat lupaavia. Tulosten mukaan kabatsitakseli, tutkimuksellinen lääke yhdistettynä prednisoni-hoitoon, pidensi merkitsevästi kokonaiselossaoloaikaa ja tautivapaata elossaoloaikaa metastaattista hormoni-refraktaarista eturauhassyöpää sairastavilla potilailla. Näillä potilailla tauti oli edennyt aiemman dosetakseli-hoidon jälkeen. TROPIC-tutkimus vertaili kabatsitakseli-prednisoni-kombinaatiota mitoksantroni-prednisoni-hoitoon. Useilla metastaattista hormoni-refraktaarista eturauhassyöpää sairastavilla potilailla tauti etenee huolimatta aiemmasta solunsalpaajahoidosta. Tällä hetkellä ei ole olemassa hyväksyttyä hoitoa näiden potilaiden hoitamiseksi. TROPIC-tutkimukseen osallistunut urologian erikoislääkäri, Seinäjoen Keskussairaalan osastonylilääkäri Timo Marttila sanoo: ”TROPIC-tutkimuksen tulos on yksi merkittävä askel eteenpäin vaikean eturauhassyövän hoidossa.” Tarkemmin tutkimuksesta TROPIC-tutkimus suunniteltiin arvioimaan metastaattista hormoni-refraktaarista eturauhassyöpää sairastavia potilaita, joilla tauti oli edennyt aiemman dosetakseli-pohjaisen hoidon jälkeen. Tulosten mukaan kabatsitakselin ja prednisonin yhdistelmä vähensi merkitsevästi kuoleman riskiä 30 %:lla (HR=0.70, 95% CI 0.59-0.83, p<0.0001). Kliinisesti merkitsevä elinajan piteneminen 15.1 kuukautta todettiin kabatsitakseli-kombinaatiohaarassa verrattuna 12.7 kuukauteen mitoksantroni-kombinaatiohaarassa. Potilailla, jotka saivat kabatsitakseli-kombinaatiohoitoa, aika taudin etenemiseen oli myös merkitsevästi pidempi (2.8 kuukautta vs. 1.4 kuukautta, HR=0.74, 95 % CI 0.64-0.86, p<0.0001). Yleisimmät gradus 3/4 hematologiset haittavaikutukset kabatsitakseli-hoitoa saaneilla potilailla olivat neutropenia (81.7 %), kuumeinen neutropenia (7.5%) ja infektiot (10.2%). Yleisimpiä ei-hematologisia haittavaikutuksia olivat pahoinvointi (1.9 %), oksentelu (1.9 %) ja ripuli (6.2 %). Yleisimmät hoidon aikana ilmaantuneet haittavaikutukset, jotka johtivat hoidon keskeyttämiseen kabatsitakseli-haarassa, olivat neutropenia (2.4 %), verivirtsaisuus (1.3 %), ripuli (1.1 %) ja väsymys (1.1 %). Gradus 3/4 perifeeristä neuropatiaa esiintyi 0.5 %:lla kabatsitakseli-haarassa verrattuna 0.3 %:lla mitoksantroni-haarassa. Haittavaikutuksista aiheutuneita kuolemia oli 4.9 % kabatsitakseli-haarassa (johtuen pääosin neutropeniasta ja sen komplikaatioista) vs. 1.9 % mitoksantroni-haarassa. TROPIC-tutkimuksen tulokset esitettiin San Franciscossa Genitourinary Cancer -symposiumissa, jonka sponsoreina olivat American Society of Clinical Oncology (ASCO), American Society for Radiation Oncology (ASTRO) ja Society of Urologic Oncology (SUO). Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) on myöntänyt nopeutetun käsittelyn kabatsitakselille metastaattisen hormoni-refraktaarin eturauhassyövän hoitoon. Nopeutettu käsittely on suunniteltu kiirehtimään arviota lääkkeistä, joita käytetään sellaisten vakavien tautien hoitoon, joihin ei ole vakiintunutta hoitokäytäntöä. Lisätietoja: asiantuntijalääkäri Marika Crohns, sanofi-aventis oy puh. 0400 755 208 marika.crohns@sanofi-aventis.com sanofi-aventis Sanofi-aventis on Euroopan suurin ja yksi maailman suurimmista lääkeyhtiöistä. Konsernin pääkonttori sijaitsee Pariisissa, ja toimintaa on yli sadassa maassa. Sanofi-aventiksessa on noin 100 000 työntekijää, joista noin 11 000 on tutkijoita. Tutkimus- ja kehitysbudjetti on lääkeyhtiöistä maailman kolmanneksi suurin, 4,5 miljardia euroa. Yhtiön tärkeimmät terapia-alueet ovat sydän- ja verisuonitaudit, verisuonitukokset, syöpätaudit, keskushermoston sairaudet, diabetes, sisätaudit ja rokotteet. Suomessa työntekijöitä on noin 100, ja toimipiste sijaitsee Helsingin Munkkivuoressa. www.sanofi-aventis.com FIN.DOC.10.03.01

Liitteet & linkit