Viisi yötä Sepan takarajaan

Espoo, 27.10.2011. SEPA-siirtymäaika päättyy Suomessa maanantaina 31.10. Marraskuun ensimmäisestä päivästä alkaen pankit eivät enää vastaanota kotimaisessa muodossa olevia maksuaineistoja, eivätkä hyväksy kotimaisia tilinumeroita. Ohjelmistoyhtiö Baswaren tutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista organisaatioista on jo siirtynyt SEPA-aikaan. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan ehdi toteuttaa järjestelmämuutoksia takarajaan mennessä. Jos SEPAn edellyttämiä toimenpiteitä ei ole tehty, kotimaisessa muodossa lähetetty maksuaineisto hylkääntyy pankeissa ensi tiistaista alkaen.

Jos SEPA-viesti ei ole saavuttanut yritystä ja tarvittavia toimenpiteitä ei ole tehty, kotimaisessa muodossa lähetetty maksuaineisto hylkääntyy pankissa marraskuusta alkaen. Pahimmillaan puutteet vievät maksajat pankkijonoon.

“Maksuaineiston hylkääntyminen osoittaa karulla tavalla yrityksen SEPA-valmiuksien puutteellisuuden. Akuutin ongelman voi ratkaista tallentamalla maksut verkkopankkiin tai viemällä laskut maksettavaksi pankin konttoriin. Jotkut pankit ja pankkiyhteysohjelmistojen toimittajat tarjoavat myös konversiopalveluja vanhojen ja uuden standardin välillä. Konversiopalvelujen avulla voi ostaa aikaa välttämättömien ohjelmistopäivitysten tekemiseen. Akuutin ongelman ratkaisun jälkeen on kuitenkin syytä ottaa viipymättä yhteyttä omaan pankkiyhteys- ja taloushallinnon ohjelmistotoimittajaan SEPA-valmiuksien saamiseksi”, Baswaren SEPA-asiantuntija Matti Luoto neuvoo.

SEPA-valmiuksien puute ei pysäytä laskujen ja palkkojen maksamista kokonaan vielä marraskuussakaan. Toimintavoissa ja tehokkuudessa palataan kuitenkin ajassa taaksepäin pahimmillaan 10-20 vuotta. Maksuliikenne ei ole enää automaattista ja samoja tietoja joudutaan tallentamaan kahteen kertaan. Paluu manuaaliseen työhön tekee taloushallinnon prosesseista tehottomia ja altistaa ne virheille.

Toimintaohjeet auttavat ongelmatilanteissa

Mikäli SEPAn edellyttämiin toimenpiteisiin ei ole valmistauduttu yrityksessä mitenkään, on seuraavista neuvoista apua tilanteen korjaamisessa.

1. Jos yritys käyttää maksuliikenteessään pelkästään verkkopankkia à Pankki on tehnyt siihen tarvittavat muutokset. Ei tarpeita muutoksille, maksuaineistojen kanssa voi jatkaa kuten lokakuussa.

2. Jos yritys on ulkoistanut maksuliikenteensä hoitamisen tilitoimistolle tai muulle palveluntarjoajalla à Varmista, että palveluntarjoaja on huolehtinut SEPA-muutoksista.

3. Jos yrityksellä on käytössään oma pankkiyhteys- ja/tai taloushallinto-ohjelmisto à Ota yhteys ohjelmistotoimittajaan SEPA-valmiuksien hankkimiseksi. Tyypilliset pk-yrityksen maksuliikenteeseen liittyvät sovellukset ovat ostoreskontra, palkanlaskenta ja pankkiyhteys. Lisäksi SEPA-maksujen käyttöönotosta on sovittava oman pankin kanssa.

Baswaren tutkimusten mukaan SEPA-valmiudet olivat jo viime vuonna yli 70 prosentissa suomalaisten yrityksien taloushallinnon järjestelmistä. Elokuussa 2011 kaksi kolmasosaa (65 %) maksajista lähetti kaikki maksuaineistonsa SEPA-muodossa. SEPA onkin jo nyt tuonut monille organisaatioille konkreettisia hyötyjä maksujen nopeutuessa ja maksupalautteiden parantuessa. Osa yrityksistä toimii kuitenkin vasta pakon edessä, eivätkä aivan kaikki ehdi toteuttaa järjestelmämuutoksia takarajaan mennessä.

 
Lisätietoja:

Matti Luoto, Basware Oyj, +358 50 557 2204

Juha Väänänen, Basware Oyj, +358 500 602554

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun ja talousohjauksen ratkaisujen toimittaja, jonka palveluilla on yli miljoona käyttäjää yli 60 maassa. Baswaren avoin verkko yhdistää yli 320 000 verkkolaskuja tai hankintasanomia lähettävää yritystä maailmanlaajuisesti. Baswaren avulla organisaatiot voivat alentaa tuotteiden ja palveluiden hankinnasta ja maksamisesta syntyviä kustannuksia sekä saavuttaa läpinäkyvyyden koko hankinnasta maksuun -prosessiin. Automatisoimalla manuaalisia prosesseja tehostetaan muun muassa hankintaa, sopimustenhallintaa, toimittajayhteistyötä, laskuautomaatiota ja talousohjausta. Baswaren ratkaisujen ja palvelujen avulla yritykset parantavat kassavirran hallintaa, tehostavat ennustamista sekä varmistavat taloushallintonsa ketteryyden. Ratkaisut ovat saatavilla Baswaren tai sen laajan kumppaniverkoston toimipisteissä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Baswaren osake noteerataan Helsingin Pörssissä. www.basware.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Liitteet & linkit