Helsingissä vilkas matkailukesä – kansainvälisten risteilijöiden osalta tehtiin uusi ennätys


Kuva: Kuvio/Helsinki Marketing

Helsingissä vieraili tänä kesänä lähes 520 000 risteilymatkailijaa. Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset laskivat kesäkuukausina noin prosentin edelliskesään verrattuna.

Kansainvälisten risteilyalusten osalta rikottiin kuluneena kesänä jälleen ennätyksiä. Helsingissä kävi kauden aikana yhteensä 285 kansainvälistä risteilyalusta, jotka toivat kaupunkiin lähes 520 000 matkailijaa. Noin puolet kaikista risteilymatkailijoista saapuivat Saksasta (25 %) ja Yhdysvalloista (24 %). Vuonna 2017 Helsingissä kävi yhteensä 266 alusta ja 478 000 matkailijaa.

Helsingin matkailukesä oli myös muilta osin vilkas, vaikka ihan edelliskesän huippulukemiin ei päästy. Kesä-elokuussa sekä ulkomaisten että kotimaisten matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset laskivat 1,3 prosenttia edelliskesään verrattuna.

Ottaen huomioon vuoden 2017 poikkeuksellisen korkeat kasvuprosentit, pienestä notkahduksesta huolimatta voidaan puhua ennätysluvuista. Esimerkiksi vuoteen 2016 verrattuna kasvua on yli kymmenen prosenttia,” kertoo Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto.

Helsingin matkailun vahvuus on monipuolinen maajakauma. Vaikka tyypillisten kasvavien lähtömaiden, kuten Kiinan ja Japanin yöpymismäärät ovat laskeneet, tilalle on tullut uusia nousijoita kuten Australia ja USA.

”Matkailun kasvu on Helsingissä terveellä pohjalla muun muassa monipuolisen maajakauman vuoksi. Kaupunki haluaa matkailijamäärien kasvaessa pitää huolen siitä, että se tapahtuu kestävästi ja kaupunkilaisten ehdoilla. On tärkeää, että Helsinki onnistuu houkuttelemaan sellaisia matkailijoita, jotka ovat todella kiinnostuneita kaupungista ja haluavat mahdollisesti vierailla täällä uudestaankin,” Aalto jatkaa.  

Kesä on pitänyt matkailuneuvonnan henkilökunnan kiireisenä

Helsingin matkailuneuvonta palveli kuluneen sesongin aikana yhteensä yli 400 000 matkailijaa. Toimipisteiden lisäksi matkailuneuvonnan kesätyöntekijät, Helsinki Helpit, opastivat matkailijoita kantakaupungin alueella, suurtapahtumissa sekä risteilysatamissa. Helpit aloittivat kautensa tänä vuonna jo toukokuusta ja jatkoivat aina syyskuun puoliväliin saakka. He palvelivat 11 kielellä yli 213 000 matkailijaa, joista kotimaisia oli noin 7 prosenttia.

Matkailijat ovat kiinnostuneet kesäisessä Helsingissä luonnonläheisyydestä, merellisyydestä ja ravintoloista. Helpit jalkautuivat kaupungille jo toukokuussa, mikä osoittautui hyväksi, sillä risteilykausi käynnistyy silloin ja kaupungilla liikkuu paljon matkailijoita,” kertoo matkailuneuvonnan esimies Mari Somero.

Parin viime vuoden ajan Helsingin matkailuneuvonnassa on toteutettu palvelukonseptin kehitystyötä, jonka seurauksena viime keväänä lanseerattiin uudet toimipisteet. Rautatieaseman uuden toimipisteen lisäksi matkailuneuvontaa oli kesäkaudella saatavilla lentoasemalla, Stockmannilla sekä Infokontissa Havis Amandan patsaan vieressä.

”Kesäsesongin aikana rautatieaseman pisteellä palveltiin lähes 70 000 matkailijaa. Toimipisteen ovat kokeneet hyväksi erityisesti lentoteitse ja raiteita pitkin Helsinkiin saapuvat matkailijat sekä rautatieaseman toimijat. Neuvonnan palvelukonseptin kehittäminen jatkuu edelleen, ja seuraavaksi paneudumme asiakaskokemuksen mittaamiseen sekä asiakasymmärryksen kasvattamiseen,” Somero jatkaa.

Helsingin kaupunki kehittää matkailua yhdessä elinkeinon ja kaupunkilaisten kanssa

Kaupunki kehittää matkailua tulevina vuosina kesäkuussa valmistuneen Matkailun tiekartan pohjalta. Kesän aikana on lisäksi kerätty konkreettisia kehitysideoita alan toimijoilta ja kaupunkilaisilta. Saatujen ehdotusten pohjalta kaupungin peruspalveluita matkailijoille kehitetään entistä toimivammaksi.

Helsinki palkittiin syyskuun lopulla Euroopan komission uudessa European Capital of Smart Tourism 2019 -kilpailussa. Kilpailussa arvioitiin muun muassa saavutettavuutta, matkailun kestävää kehitystä, kulttuuriperintöä, digitalisaation hyödyntämistä ja matkailutarjonnan innovatiivisuutta.

Kesällä valmistunut matkailun tiekartta antaa suuntaviivat matkailun kehittämiselle seuraaviksi vuosiksi. Käymme lisäksi jatkuvaa keskustelua elinkeinon ja kaupunkilaisten kanssa, jotta toimenpiteet suuntautuvat oikeisiin asioihin. Smart Tourism Capital -kilpailun voitto oli kaupungille mahtava juttu ja kertoo siitä, että olemme oikealla tiellä. Töitä on vielä kuitenkin paljon tehtävänä. Mm. matkailun kestävyys on asia, johon kaupungin tulee panostaa voimakkaasti tulevina vuosina yhteistyössä matkailuyritysten kanssa,” kertoo Helsingin kaupungin erityissuunnittelija Jukka Punamäki.

 

Lisätiedot:

Laura Aalto
Toimitusjohtaja, Helsinki Marketing
laura.aalto@hel.fi
040 507 9660

Mari Somero
Tourist Information Manager, Helsinki Marketing
mari.somero@hel.fi
040 334 1246

Jukka Punamäki
Erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki
jukka.punamäki@hel.fi
044 713 1753

 

Helsinki Marketing on Helsingin kaupungin omistama yhtiö. Helsinki Marketing vastaa Helsingin operatiivisesta kaupunkimarkkinoinnista ja yritysyhteistyöstä. Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä helsinkiläisten, vierailijoiden, päättäjien ja asiantuntijoiden kanssa.​

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia