Kiinalaiset matkailijat jättävät pääkaupunkiseudulle tänä vuonna enemmän rahaa kuin venäläiset matkailijat

Kiinalaisten matkailu pääkaupunkiseudulla kehittyy erittäin myönteisesti paikaten venäläisten matkailun vähenemistä. Tänä vuonna kiinalaisten jättämät matkailutulot ylittävät venäläisten jättämät matkailutulot ensimmäistä kertaa. Helsingissä venäläisten yöpymisten vähenemistä paikkaavat niin ikään Kiina ja muut suuret markkina-alueet. 

Ruplan kurssin heikkenemisen ja Venäjän kiristyneen taloustilanteen vuoksi venäläisten matkailijoiden määrä pääkaupunkiseudulla on vähentynyt tänä vuonna 41 prosenttia. Toisaalta vuodesta 2010 lähtien kiinalaisten matkailijoiden määrä on ollut voimakkaassa kasvussa. Kiinalaisten määrä pääkaupunkiseudulla on kasvanut tänä vuonna 41 prosenttia.

Kiinalaisten jättämä matkailutulo on kasvanut merkittävästi. Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n rajatutkimuksen mukaan tammi-syyskuussa pääkaupunkiseudulla vierailleet 360 000 kiinalaista käyttivät lähes 380 euroa matkailijaa kohden. Pääkaupunkiseudulla vierailleet 546 000 venäläistä käyttivät noin 165 euroa matkustajaa kohden.

”Kiinalaismatkailijat jättivät tammi-syyskuussa pääkaupunkiseudulle 137 miljoonaa euroa. Samaan aikaan venäläiset matkailijat jättivät pääkaupunkiseudulle noin 90 miljoonaa euroa”, sanoo Visit Helsingin toimitusjohtaja Tuulikki Becker.

TAK Oy:n arvioiden mukaan venäläisiä matkailijoita saapuu pääkaupunkiseudulle tulevan vuodenvaihteen lomasesonkina 28.12.2015–10.1.2016 yhtä paljon kuin viime vuodenvaihteessa, eli noin 36 000. 

”Pääkaupunkiseudulle saapuvien venäläisten matkailijoiden määrä romahti viime vuodenvaihteessa puoleen edellisvuodesta. Tänä vuonna laskun ei enää odoteta syvenevän”, arvioi toimitusjohtaja Pasi Nurkka TAK Oy:stä.

Helsingin yöpymiset plussalla

Helsingissä on kertynyt tammi-syyskuun 2015 aikana yöpymisiä noin neljä prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona, vaikka venäläisten matkailijoiden yöpymisten määrä on vähentynyt 41 prosenttia.  Kiinalaisten yöpymiset Helsingissä ovat taas kasvaneet tänä vuonna lähes 49 prosenttia.

Venäläisten yöpymisten pudotusta ovat paikanneet Kiinan lisäksi muut suuret markkinat kuten Saksa, Iso-Britannia, Ruotsi ja Japani. Lisäksi kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Helsingissä ovat olleet kasvussa. Helsinkiin suuntautuvassa matkailussa viime vuosina suurimpana lähtömaana tunnettu Venäjä ei enää olekaan suurin, kun saksalaisten yöpymiset ylittivät venäläisten yöpymisten määrän viime elokuussa. Lähestyvä vuodenvaihteen lomasesonki näyttää, pysyykö Venäjä kuitenkin koko vuoden suurimpana lähtömaana.

”Helsingin yöpymisten määrän arvioidaan tänä vuonna kasvavan noin neljä prosenttia 3,4 miljoonaan yöpymiseen. Helsingin vahvuus on se, että meillä on useita merkittäviä markkina-alueita, joihin myös panostamme”, Visit Helsingin Becker toteaa.

Lisätiedot:
Visit Helsinki: toimitusjohtaja Tuulikki Becker, tuulikki.becker@hel.fi, puh. 09 310 36391
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy: toimitusjohtaja Pasi Nurkka, pasi.nurkka@tak.fi, puh. 040 505 5903

Visit Helsinki on markkinointinimi, jota käyttää Helsingin Markkinointi Oy. Helsingin Markkinointi Oy on Helsingin kaupungin omistama markkinointiyhtiö.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Kiinalaisten matkailu pääkaupunkiseudulla kehittyy erittäin myönteisesti paikaten venäläisten matkailun vähenemistä. Tänä vuonna kiinalaisten jättämät matkailutulot ylittävät venäläisten jättämät matkailutulot ensimmäistä kertaa. Helsingissä venäläisten yöpymisten vähenemistä paikkaavat niin ikään Kiina ja muut suuret markkina-alueet.
Tweettaa

Lainaukset

Kiinalaismatkailijat jättivät tammi-syyskuussa pääkaupunkiseudulle 137 miljoonaa euroa. Samaan aikaan venäläiset matkailijat jättivät pääkaupunkiseudulle noin 90 miljoonaa euroa.
Toimitusjohtaja Tuulikki Becker, Visit Helsinki
Pääkaupunkiseudulle saapuvien venäläisten matkailijoiden määrä romahti viime vuodenvaihteessa puoleen edellisvuodesta. Tänä vuonna laskun ei enää odoteta syvenevän.
toimitusjohtaja Pasi Nurkka, TAK Oy
Helsingin yöpymisten määrän arvioidaan tänä vuonna kasvavan noin neljä prosenttia 3,4 miljoonaan yöpymiseen. Helsingin vahvuus on se, että meillä on useita merkittäviä markkina-alueita, joihin myös panostamme.
Toimitusjohtaja Tuulikki Becker, Visit Helsinki