Henkelillä vahva tilivuosi 2015: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi

  • Liikevaihto: +10,1 % 18 089 miljoonaan euroon (orgaaninen: +3,0 %)

  • Liikevoitto*: +12,9 % 2 923 miljoonaan euroon

  • Liikevoittoprosentti*: +0,4 prosenttiyksikköä 16,2 %:iin

  • Tulos per etuoikeutettu osake*: +11,4 % 4,88 euroon

  • Ehdotettu osinko: +12,2 % 1,47 euroon per etuoikeutettu osake

Düsseldorf – ”Vuosi 2015 oli erinomainen vuosi Henkelille. Liikevaihto, liikevoitto, osakekohtainen tulos ja ehdotetut osingot kasvoivat kaksinumeroisilla luvuilla. Kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella orgaaninen kasvu oli vahvaa ja tulokset paranivat merkittävästi”, Henkelin pääjohtaja Kasper Rorsted sanoi. ”Kehittyvät markkinat olivat jälleen hyvään tulokseen vaikuttanut keskeinen tekijä. Orgaaninen liikevaihto kasvoi myös kehittyneillä markkinoilla.” ”Vaikeasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta teimme vahvan tuloksen, jatkoimme onnistuneesti strategiamme toteutusta ja loimme vahvan perustan tulevaisuudellemme. Nelivuotisen strategiajaksomme kolmannen vuoden jälkeen olemme hyvissä asemissa saavuttaaksemme vuodelle 2016 asetetut keskeiset tavoitteet”, Rorsted totesi yhteenvetona Henkelin kehityksestä.

*Oikaistu kertaluonteisilla kuluilla/voitoilla ja uudelleenjärjestelykuluilla

Näkymät vuodelle 2016

Koko tilivuodesta ja vuoden 2016 taloudellisista tavoitteista Rorsted sanoi: ”Taloudellinen ja poliittinen ympäristö pysyy haastavana. Siksi jatkamme prosessien ja rakenteiden sopeuttamista markkinoiden mukaan tehokkuutemme ja kilpailukykymme parantamiseksi. Odotamme orgaanisen liikevaihdon kasvavan 2–4 prosenttia tilivuonna 2016. Odotamme oikaistun liikevoittoprosentin nousevan noin 16,5 prosenttiin ja oikaistun tuloksen kasvavan etuoikeutettua osaketta kohden 8–11 prosenttia tilivuonna 2016. Oikaistun tuloksen keskimääräinen vuotuinen kasvu etuoikeutettua osaketta kohden on ollut 9,7 prosenttia vuosina 2013–2015, joten edistymme suunnitellusti ja olemme vakaasti sitoutuneita saavuttamaan 10 prosentin CAGR-tavoitteemme nykyisessä strategiajaksossa.”

Liikevaihto- ja tuloskehitys vuonna 2015

Liikevaihto tilivuonna 2015 oli 18 089 miljoonaa euroa eli huomattavasti edellisvuotta suurempi. Valuuttakurssien kehityksellä oli liikevaihtoon 4,4 prosentin positiivinen vaikutus. Yritysostojen/yritysmyyntien positiivinen vaikutus oli 2,7 prosenttia. Orgaaninen liikevaihto, eli valuuttakurssien ja yritysostojen/yritysmyyntien vaikutuksella oikaistu liikevaihto, kasvoi vahvat 3,0 prosenttia.

Kaikkien liiketoiminta-alueiden orgaaninen liikevaihto kasvoi vahvasti, ja yleisesti Henkel kasvatti markkinaosuuksiaan omilla markkinoillaan. Laundry & Home Care -liiketoiminta-alueen orgaaninen liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia. Beauty Care -liiketoiminta-alueella orgaanisen liikevaihdon kasvu oli 2,1 prosenttia ja Adhesive Technologies -liiketoiminta-alueella 2,4 prosenttia.

Kertaluonteisten voittojen, kertaluonteisten kulujen ja uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oikaistu liikevoitto parani merkittävästi, 12,9 prosenttia 2 923 miljoonaan euroon (edellisvuosi: 2 588 miljoonaa euroa). Kaikki kolme liiketoiminta-aluetta vaikuttivat myönteiseen kehitykseen. Raportoitu liikevoitto (EBIT) oli 2 645 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden 2 244 miljoonaan euroon.

Oikaistu liikevoittoprosentti kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä 15,8 prosentista 16,2 prosenttiin. Raportoitu liikevoittoprosentti kasvoi 0,9 prosenttiyksikköä 14,6 prosenttiin (edellisvuosi: 13,7 prosenttia).

Taloudellinen tulos nousi -49 miljoonasta eurosta -42 miljoonaan euroon. Veroaste oli 24,4 prosenttia eikä muuttunut merkittävästi edellisvuodesta, jolloin se oli 24,3 prosenttia.

Tilivuoden oikaistu nettotulo vähemmistöosuuksien vähennyksen jälkeen kasvoi 11,4 prosenttia 2 112 miljoonaan euroon (2014: 1 896 miljoonaa euroa). Raportoitu nettotulo kasvoi 18,4 prosenttia edellisvuodesta, 1 662 miljoonasta eurosta 1 968 miljoonaan euroon. Vähemmistöosuuksien 47 miljoonan euron vähennyksen jälkeen nettotulo kasvoi 1 921 miljoonaan euroon (edellisvuosi: 1 628 miljoonaa euroa).

Oikaistu tulos etuoikeutettua osaketta kohden (EPS) nousi 11,4 prosenttia 4,38 eurosta 4,88 euroon. Raportoitu EPS kasvoi 3,76 eurosta 4,44 euroon.

Johtoryhmä, hallitus ja osakaskomitea ehdottavat 11.4.2016 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkoa etuoikeutettua osaketta kohden korotetaan 12,2 prosenttia 1,47 euroon (edellisvuosi: 1,31 euroa) ja osinkoa kantaosaketta kohden korotetaan 12,4 prosenttia 1,45 euroon (edellisvuosi: 1,29 euroa). Osinkoprosentti olisi siten 30,2.

Nettokäyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon nousi 0,4 prosenttiyksikköä 4,2 prosentista 3,8 prosenttiin.

Nettorahoitusasema 31.12.2015 oli 335 miljoonaa euroa (31.12.2014: -153 miljoonaa euroa).

Henkel-konsernin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2016

Henkel odottaa orgaanisen liikevaihdon kasvavan 2–4 prosenttia tilivuonna 2016. Henkel pitää todennäköisenä, että orgaaninen liikevaihto kasvaa vastaavasti kaikilla liiketoiminta-alueilla. Henkel ennakoi myös myyntiosuutensa kasvavan jonkin verran kehittyvillä markkinoilla. Henkel odottaa oikaistun liikevoittoprosentin kasvavan edellisvuodesta noin 16,5 prosenttiin. Liiketoiminta-alueiden oikaistun liikevoittoprosentin odotetaan olevan edellisvuoden tasolla tai ylempänä. Henkel odottaa oikaistun tuloksen etuoikeutettua osaketta kohden kasvavan 8–11 prosenttia.

Tämä lehdistötiedote on lyhennetty versio alkuperäisestä lehdistötiedotteesta. Lataa alkuperäinen tiedote osoitteessa Henkel.com/press

Vuoden 2015 vuosikertomus, tilivuoteen 2015 liittyviä lisätietoja, ladattavaa materiaalia ja linkit suoraan webcast-lähetykseen tilivuoden lehdistötilaisuudesta on lehdistöosiossa osoitteessa: www.henkel.com/ir www.henkel.com/press

Yhteystiedot:

Lars Witteck, Corporate Communications HQ

Phone   49 211 797 - 2606 

E-Mail: lars.witteck@henkel.com 

Cecilia L Destoup, Head of Corporate Communications Nordic region

46 10 480 7611

cecilia.l.destoup@henkel.com

Henkel operates worldwide with leading brands and technologies in three business units: Laundry & Home Care, Beauty Care and Adhesive Technologies. Founded in 1876, Henkel holds globally leading market positions, both in the consumer and in the industrial businesses, with well-known brands such as Persil, Schwarzkopf and Loctite. Henkel employs about 50,000 people and reported sales of 18.1 billion euros and adjusted operating profit of 2.9 billion euros in fiscal 2015. Henkel’s preferred shares are listed in the German stock index DAX.

Avainsanat:

Yrityksestä

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden parissa kolmella toimialalla: Beauty Care, pyykinpesu ja kodinsiivous sekä liima, tiiviste ja pintakäsittely. Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, parissa. Henkelillä on noin 47 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2012 16 510 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 335 miljoonan euron voitosta. Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin. Henkel Nordenilla on noin 430 työntekijää liikevaihdon oltua 207,6 miljoonaa euroa vuonna 2012.