Henkelin kasvustrategia ja liiketaloudellisettavoitteet 2016 saakka

 

  • Kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella on selvää potentiaalia nopeaan kasvuun ja parempaan tuottavuuteen
  • Liiketaloudelliset tavoitteet 2016*:
  • liikevaihto 20 miljardia euroa
  • liikevaihto kasvavilla markkinoilla 10 miljardia euroa
  • Etuoikeutetun osakekohtaisen tuloksen kasvu 10 % (CAGR)**
  • Kilpailukyvyn vahvistaminen: tuotemerkkeihin, innovaatioon ja asiakaslähtöisyyteen keskittyminen
  • Laajentuminen kasvavilla markkinoilla ja vahvan aseman kasvattaminenkehittyneillä markkinoilla
  • Investointien lisääminen: käyttöomaisuusinvestointeja (capex) lisätään yli 40 % yhteensä kahteen miljardiin euroon
  •  Prosessien ja rakenteiden sopeuttamista ja virtaviivaistamista jatketaan
  • Globaalin tiimin vahvistaminen: johtajuus, kyvyt ja tulokset, monimuotoisuus

Lontoo/Düsseldorf – Henkel esitteli uuden strategiansa sekä liiketoiminnalliset

tavoitteensa vuoteen 2016 saakka. Samalla yritys vahvisti kuluvan tilikauden

tavoitteensa edeltävän yhdeksän kuukauden vakaan tuloksen pohjalta.

*käsittää jatkuvan portfolion optimoinnin merkittäviä yritysostoja tai -myyntejä huomioimatta

**Oikaistu* tulos/etuoikeutettu osake (EPS), vuotuinen kasvuvauhti (CAGR)

“Uusi strategia perustuu yritysarvoihimme ja ohjaa Henkelin menestyksekästä

kehitystä tulevina vuosina pitkän aikavälin vision toteuttamisessa: haluamme kuulua

maailman johtavien yritysten joukkoon tuotemerkkien ja teknologioiden alalla”,

Henkelin pääjohtaja Kasper Rorsted selvitti. “Pärjäämme kilpailussa globaalina

yrityksenä virtaviivaistetun toiminnan ja todella inspiroituneen tiimimme ansiosta,

mikä muodostaa uuden strategiamme ytimen. Kasvumme nopeutuu ja

tuottavuutemme kasvaa kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella. Keskitymme erityisesti

ydinalojemme ja kasvavien alojemme kehittämiseen sekä liiketoimintamme

laajentamiseen kasvavilla markkinoilla, ja jatkamme samalla rakenteidemme

sopeuttamista sekä globaalin tiimimme vahvistamista”.

Uusi strategia perustuu 2008 laadittuihin ja vuoteen 2012 ulottuviin strategisiin

prioriteetteihimme. Vuodelle 2016 saakka laadittu strategiamme perustuu

perusteelliseen tärkeimpien pitkän aikavälin markkinasuuntauksien analysointiin.

Henkelin kolmen liiketoiminta-alueen tuotetarjonta on arvioitu suhteessa näihin

suuntauksiin tarjontamme asemien määrittelemiseksi ja menestyksekkään kasvun

saavuttamiseksi vastaavilla markkinoilla.

Näin Henkel on pystynyt löytämään merkittäviä mahdollisuuksia nopeaan kasvuun ja

parempaan tuottavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Yritys lisää investointejaan ja

kasvattaa käyttöomaisuusinvestointeja (capex) yli 40 % yhteensä noin kahteen

miljardiin euroon vuoteen 2016 saakka.

Liiketaloudelliset tavoitteet 2016

Henkel aikoo lisätä liikevaihtoa 20 miljardiin euroon vuoteen 2016 mennessä, josta

kymmenen miljardia euroa on tarkoitus saada kasvavilta markkinoilta. Oikaistun

etuoikeutetun osakekohtaisen tuloksen (EPS) osalta Henkel tavoittelee kymmenen

prosentin vuosittaista kasvuvauhtia (GAGR) vuoteen 2016 saakka.

Nämä liiketaloudelliset tavoitteet edellyttävät aktiivisen valikoiman optimointia eli

pienten ja keskisuurten yritysten ostoja sekä muista kuin strategisista toiminnoista

luopumista (tämänhetkinen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 500 miljoonaa euroa).

Mahdollisia suurempia yritysostoja tai -myyntejä ei ole huomioitu liiketoiminnallisissa

tavoitteissa.

Henkel jatkaa keskittymistä vahvan kassavirran luomiseen vähentämällä

nettokäyttöpääomaa noin viiteen prosenttiin liikevaihdosta vuoteen 2016 mennessä.

Lisää tietoa strategisista prioriteeteista sekä muuta aineistoa löytyy globaalista

lehdistöosiosta:

http://www.henkel.com/press/publication-report-q3-2012.htm

Yrityksestä

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden parissa kolmella toimialalla: Beauty Care, pyykinpesu ja kodinsiivous sekä liima, tiiviste ja pintakäsittely. Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, parissa. Henkelillä on noin 47 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2012 16 510 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 335 miljoonan euron voitosta. Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin. Henkel Nordenilla on noin 430 työntekijää liikevaihdon oltua 207,6 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Liitteet & linkit