Henkelin liiketoiminta jatkui vahvana kolmannella vuosineljänneksellä

  • Liikevaihto 4,748 miljoonaa euroa: orgaaninen kasvu +2,8 % (nimellinen: +3,4 %)
  • Liikevaihto vahvistui kehittyvillä markkinoilla: orgaaninen kasvu +6,7 %
  • Liikevoitto* nousi 837 miljoonaan euroon: kasvu +7,6 %
  • Liikevoittoprosentti* parani merkittävästi 17,6 %:iin: kasvu +70 peruspistettä
  • Tulos per etuoikeutettu osake* kasvoi 1,42 euroon: kasvu +9,2 %

Düsseldorf – ”Henkelin liiketoiminta jatkui vahvana kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto, oikaistu liikevoittoprosentti ja oikaistu tulos etuoikeutettua osaketta kohden ylsivät ennätyslukemiin. Menestyksekäs kehitys ja korkealaatuiset tulokset ovat kolmen liiketoiminta-alueemme ja globaalin tiimimme vahvan sitoumuksen ansiota”, totesi Henkelin pääjohtaja Hans Van Bylen.

”Tällä vuosineljänneksellä onnistuimme viemään loppuun Sun Products ‑yrityksen oston ja varmistamaan sen rahoituksen suosiollisin ehdoin. Kyseessä on yhtiömme historian toiseksi suurin liiketoimi, jonka ansiosta Henkel nousee toiselle sijalle Yhdysvaltain vaatehuoltomarkkinoilla ja portfoliomme kasvaa houkuttelevilla ja tunnetuilla brändeillä. Olemme ylpeitä ja iloisia siitä, että Sunin työntekijöistä tulee osa Henkelin tiimiä. Keskitymme nyt toiminnan integrointiin Pohjois-Amerikan Laundry & Home Care ‑liiketoimintaamme.”                 

* Oikaistu kertaluonteisilla kuluilla/voitoilla     ja uudelleenjärjestelykuluilla         

Kuluvasta tilikaudesta Hans Van Bylen totesi: ”Odotamme markkinatilanteen pysyvän yleisesti ottaen haastavana ja epävarmana vuonna 2016. Tämän vuoksi keskitymme menestyneisiin brändeihimme, johtavaan markkina-asemaamme ja vahvaan innovaatiokykyymme. Niiden avulla voimme saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme.”

Ohjeistus vuodelle 2016 vahvistettiin

Henkel vahvisti näkymät kuluvalle tilivuodelle: ”Odotamme liikevaihdon orgaanisen kasvun olevan 2–4 prosenttia tilivuonna 2016. Odotamme oikaistun liikevoittoprosentin nousevan yli 16,5 prosenttiin ja oikaistun tuloksen kasvavan etuoikeutettua osaketta kohden 8–11 prosenttia”, Hans Van Bylen kommentoi.

Liikevaihto- ja tuloskehitys vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä Henkelin liikevaihto nousi ennätyslukemiin. Liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia 4,748 miljoonaan euroon. Sitä vauhdittivat vakaa orgaaninen kasvu sekä yritysostot. Liikevaihdon orgaaninen kasvu, eli valuuttakurssien ja yritysostojen/yritysmyyntien vaikutuksella oikaistu liikevaihto, oli 2,8 prosenttia. Suhteutettuna 3,3 prosentin negatiiviseen valuuttakurssivaikutukseen liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia.

Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli kaikkien liiketoiminta-alueiden vakaan tuloksen ansiota. Laundry & Home Care ‑liiketoiminta-alueen liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 4,0 prosenttia. Beauty Care ‑liiketoiminta-alueella liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 2,6 prosenttia Adhesive Technologies ‑liiketoiminta-alue osoitti niin ikään vakaata orgaanista kasvua 2,5 prosentillaan. 

Kertaluonteisten kulujen, kertaluonteisten voittojen ja uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oikaistu liikevoitto (EBIT) nousi 7,6 prosenttia 778 miljoonasta eurosta 837 miljoonaan euroon. Raportoitu liikevoitto kasvoi 16,4 prosenttia 666 miljoonasta eurosta 775 miljoonaan euroon.

Oikaistu liikevoittoprosentti (EBIT) kasvoi 0,7 prosenttiyksikköä 17,6 prosenttiin. Raportoitu liikevoittoprosentti kasvoi 14,5 prosentista 16,3 prosenttiin.

Henkelin taloudellinen tulos oli -15 miljoonaa euroa ja painui yritysostojen vuoksi alle edellisvuoden neljänneksen. Raportoitu veroaste oli 23,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden neljänneksen 24,6 prosenttiin.

Vuosineljänneksen oikaistu nettotulo vähemmistöosuuksien vähennyksen jälkeen kasvoi 9,2 prosenttia 564 miljoonasta eurosta 616 miljoonaan euroon. Vuosineljänneksen raportoitu nettotulo kasvoi 18,2 prosenttia 494 miljoonasta eurosta 584 miljoonaan euroon. Vähemmistöosuuksien 8 miljoonan euron vähennyksen jälkeen vuosineljänneksen nettotulo oli 576 miljoonaa euroa (edellisvuoden neljännes: 484 miljoonaa euroa).

Oikaistu tulos etuoikeutettua osaketta kohden (EPS) nousi 9,2 prosenttia 1,30 eurosta 1,42 euroon. Raportoitu EPS nousi 1,12 eurosta 1,33 euroon.

Nettokäyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon nousi vuodentakaisesta 0,8 prosenttiyksikköä 5,2 prosenttiin.

Liiketoiminnan tulos oli vahva vuoden 2016 ensimmäiset yhdeksän kuukautta 

Vuoden 2016 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Henkelin liikevaihdon orgaaninen kasvu, eli valuuttakurssien ja yritysostojen/yritysmyyntien vaikutuksella oikaistu liikevaihto, oli 3,0 prosenttia kaikkien liiketoiminta-alueiden ansiosta. Nimellisesti liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia 13,858 miljoonaan euroon.

Oikaistu liikevoitto nousi 6,9 prosenttia 2,253 miljoonasta eurosta 2,407 miljoonaan euroon, ja oikaistu liikevoittoprosentti 16,4 prosentista 17,4 prosenttiin.  

Ensimmäisten yhdeksän kuukauden oikaistu nettotulo vähemmistöosuuksien vähennyksen jälkeen kasvoi 8,6 prosenttia 1,632 miljoonasta eurosta 1,772 miljoonaan euroon.

Oikaistu tulos etuoikeutettua osaketta kohden (EPS) nousi 8,5 prosenttia 3,77 eurosta 4,09 euroon.

30. syyskuuta 2016 Henkelin nettorahoitusasema oli -2,661 miljoonaa euroa (31.12.2015: 335 miljoonaa euroa). Muutos verrattuna vuoden 2015 loppuun johtui pääasiassa yritysostoista ja maksetuista osingoista.

Liiketoiminta-alueiden kehitys vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 

Laundry & Home Care ‑liiketoiminta-alueen kannattava kasvu jatkui vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Sekä liikevaihto että EBIT kasvoivat. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 4,0 prosenttia vuodentakaisesta. Nimellisesti liikevaihto kasvoi 12,6 prosenttia 1,479 miljoonaan euroon, mihin myötävaikutti Sun Productsin hankinta.

Vakaa orgaaninen kehitys oli pääosin kehittyvien markkinoiden liiketoiminnan kasvun ansiota. Aasiassa (Japania lukuun ottamatta) sekä Afrikassa/Lähi-idässä liiketoiminta-alue kasvoi kaksinumeroisella luvulla. Omalta osaan hyvään tulokseen vaikutti liikevaihdon vakaa kasvu Itä-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Liikevaihto kasvoi vakaasti myös kypsillä markkinoilla. Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi vakaasti vuodentakaisesta. Länsi-Euroopan liikevaihto oli myös positiivista erittäin kovassa kilpailutilanteessa.

Laundry & Home Care ‑liiketoiminta-alueen oikaistu liikevoitto nousi kaksinumeroisella luvulla 11,0 prosenttia 265 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoittoprosentti 17,9 jäi hieman edellisvuoden neljänneksen hyvän tuloksen alle vuonna 2016 tehtyjen yritysostojen vuoksi. Kun yritysostoja ei oteta huomioon, oikaistu liikevoittoprosentti kasvoi vahvasti. Raportoitu liikevoitto kasvoi 8,0 prosenttia 211 miljoonasta eurosta 228 miljoonaan euroon. 

Beauty Care ‑liiketoiminta-alueen pitkään jatkunut kannattava kasvu jatkui vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi orgaanisesti 2,6 prosenttia. Nimellisesti liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia 968 miljoonaan euroon.

Liiketoiminta-alueen liikevaihdon erittäin vahva orgaaninen kasvu kehittyvillä markkinoilla jatkui. Itä-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa päästiin kaksinumeroisiin lukuihin. Liikevaihto Aasiassa (Japania lukuun ottamatta) jäi vuoden 2015 kolmannen neljänneksen alle, mutta Afrikassa ja Lähi-idässä kasvu oli vahvaa. Kypsillä markkinoilla liikevaihto säilyi vakaana. Länsi-Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueen kypsillä markkinoilla liikevaihto jäi alle edellisvuoden neljänneksen. Pohjois-Amerikassa Beauty Care ‑liiketoiminta-alueen liikevaihdon orgaaninen kasvu oli vakaata.

Beauty Care ‑liiketoiminta-alueen oikaistu liikevoitto kasvoi vahvat 9,7 prosenttia 170 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoittoprosentti kasvoi huimat 1,4 prosenttiyksikköä 17,5 prosentin ennätyslukemiin. Raportoitu liikevoitto kasvoi 9,1 prosenttia 155 miljoonaan euroon.

Adhesive Technologies ‑liiketoiminta-alueen kolmannen vuosineljänneksen orgaaninen kasvu oli 2,5 prosenttia. Nimellisesti liikevaihto oli 2,272 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden neljänneksen 2,279 miljoonaan euroon.

Kehittyvillä markkinoilla nähtiin jälleen vahvaa liikevaihdon orgaanista kasvua. Latinalaisessa Amerikassa yllettiin kaksinumeroisiin lukemiin. Itä-Euroopassa liikevaihdon orgaaninen kasvu oli niin ikään vakaata. Liikevaihto Afrikassa/Lähi-idässä jäi sen sijaan edellisvuoden neljänneksen alle. Aasiassa (Japania lukuun ottamatta) liikevaihdon orgaaninen kasvu oli erittäin vahvaa. Kypsillä markkinoilla liikevaihto väheni hieman. Länsi-Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueen kypsillä markkinoilla liikevaihto jäi alle vuoden 2015 kolmannen neljänneksen. Pohjois-Amerikassa liikevaihto säilyi vakaana.

Adhesive Technologies ‑liiketoiminta-alueen oikaistu liikevoitto nousi vuodentakaisesta 4,4 prosenttia 430 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoittoprosentti kasvoi vahvasti 0,8 prosenttiyksikköä 18,9 prosentin ennätyslukemiin. Raportoitu liikevoitto kasvoi 15,3 prosenttia 423 miljoonaan euroon.

Alueellinen kehitys vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 

Henkelin Länsi-Euroopan liikevaihto erittäin kilpaillussa markkinaympäristössä oli 0,5 prosenttia pienempi kuin edellisvuoden neljänneksellä. Kehitys alueella oli vaihtelevaa. Liikevaihdon orgaaninen kehitys oli Saksassa kohtalaisen positiivista ja orgaaninen kasvu vakaata Espanjassa. Ranska ja Italia jäivät puolestaan alle edellisvuoden neljänneksen. Nimellisesti liikevaihto oli 1,473 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2015 kolmannen neljänneksen 1,508 miljoonaan euroon. Itä-Euroopassa liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 4,5 prosenttia. Tulos oli pääasiassa Venäjän ja Turkin liiketoiminnan ansiota. 733 miljoonan euron nimellinen liikevaihto alueella oli edellisvuoden tasolla. Geopoliittinen epävakaus tietyissä maissa vaikutti edelleen kasvuun Afrikan/Lähi-idän alueella. Tästä huolimatta liikevaihdon orgaaninen kasvu oli vahvat 6,9 prosenttia. Nimellinen liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia 348 miljoonaan euroon.

Pohjois-Amerikan liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 1,6 prosenttia. 1,067 miljoonan euron nimellinen liikevaihto oli 13,5 prosenttia edellisvuoden tason yläpuolella. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 13,9 prosenttia Latinalaisessa Amerikassa. Tähän vaikutti erityisesti Meksikon liiketoiminnan erinomainen kehittyminen kaksinumeroisella luvulla. Nimellinen liikevaihto oli 268 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden neljänneksen 280 miljoonaan euroon. Aasian ja Tyynenmeren alueen liikevaihdon orgaanien kasvu oli 4,3 prosenttia. Liikevaihdon orgaanisen kehitykseen myötävaikutti pääasiassa liiketoiminta Intiassa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa, sillä Japanissa liiketoiminta hiipui. Nimellinen liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia 830 miljoonaan euroon.

Kehittyvät markkinat tekivät jälleen keskimääräistä paremman tuloksen liikevaihdon 6,7 prosentin orgaanisella kasvulla, mikä vaikutti koko konsernin orgaaniseen kasvuun. Nimellinen liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia 2,031 miljoonaan euroon. Konsernin kehittyvien markkinoiden liikevaihdon 43 prosentin osuus oli vuoden 2015 kolmannen neljänneksen tasolla. Kypsillä markkinoilla liikevaihto kasvoi orgaanisesti 0,1 prosenttia 2,688 miljoonaan euroon.

Henkel Groupin tulevaisuuden näkymät vuonna 2016 vahvistettiin 

Henkel odottaa liikevaihdon orgaanisen kasvun olevan 2–4 prosenttia jokaisella liiketoiminta-alueella ja kehittyvien markkinoiden osuuden liikevaihdosta kasvavan hieman edellisvuoden tasoon verrattuna valuuttakurssivaikutusten vuoksi. Henkel odottaa oikaistun liikevoiton (EBIT) nousevan yli 16,5 prosenttiin ja yli edellisvuoden tason jokaisella liiketoiminta-alueella. Oikaistun tuloksen etuoikeutettua osaketta kohden Henkel odottaa kasvavan 8–11 prosenttia.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Henkel AG & Co. KGaA:n johdon nykyisiin arvioihin ja oletuksiin. Tulevaisuutta koskevissa lausumissa käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, aikoa, suunnitella, ennustaa, olettaa, uskoa, arvioida ja ennakoida sekä vastaavia ilmaisuja. Kyseisiä lausumia ei pidä ymmärtää takeena siitä, että kyseiset odotukset osoittautuvat oikeiksi. Henkel AG & Co. KGaA:n ja sen tytäryhtiöiden tulevaan kehitykseen ja saavuttamiin tuloksiin vaikuttavat monet riskit ja epävarmuustekijät, minkä vuoksi ne voivat erota merkittävästi tulevaisuutta koskevista lausumista. Monet näistä tekijöistä ovat Henkelin hallitsemattomissa eikä niitä voi tarkasti arvioida etukäteen. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi taloudellisen ympäristön kehittyminen sekä kilpailijoiden ja muiden markkinatoimijoiden toimenpiteet. Henkel ei suunnittele tulevaisuutta koskevien lausumien päivitystä eikä sitoudu niiden päivittämiseen.

Yhteystiedot: 

Lidija Ilic

Lidija.ilic@henkel.com

+46 10 480 76 11

Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen katsaus, muuta ladattavaa materiaalia ja linkki videokonferenssilähetykseen löytyvät osoitteista

www.henkel.com/press 

ww.henkel.com/ir

Lidija Ilic        
Head of Corporate
Communications, Nordic Region

+46 10 480 76 11 

http://www.henkel.fi
lidija.ilic@henkel.com                    

Henkel on globaali yritys, joka tarjoaa johtavia tuotemerkkejä ja teknologioita kolmella liiketoiminta-alueella: Laundry & Home Care, Beauty Care ja Adhesive Technologies. Henkel perustettiin vuonna 1876 ja sillä on maailmanlaajuinen johtoasema sekä kuluttaja- että teollisuusmarkkinoilla. Henkelin tunnettuja tuotemerkkejä ovat esimerkiksi Persil, Schwarzkopf ja Loctite. Henkel työllistää noin 50 000 ihmistä. Tilikaudella 2015 yrityksen liikevaihto oli 18,1 miljardia euroa ja oikaistu liikevoitto 2,9 miljardia euroa. Henkelin etuoikeutetut osakkeet on listattu Saksan osakeindeksiin (DAX). Henkel Nordenilla on noin 400 työntekijää liikevaihdon oltua 217,4 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Yrityksestä

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden parissa kolmella toimialalla: Beauty Care, pyykinpesu ja kodinsiivous sekä liima, tiiviste ja pintakäsittely. Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, parissa. Henkelillä on noin 47 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2012 16 510 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 335 miljoonan euron voitosta. Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin. Henkel Nordenilla on noin 430 työntekijää liikevaihdon oltua 207,6 miljoonaa euroa vuonna 2012.