Henkelin liikevaihto- ja tuloskehitys oli hyvä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

  • Liikevaihto kasvoi 4 456 miljoonaan euroon: orgaaninen kasvu +2,9 % (raportoitu kasvu +0,6 %)
  • Liikevaihto vahvistui kehittyvillä markkinoilla: orgaaninen kasvu +6,3%
  • Liikevoitto* nousi 751 miljoonaan euroon: kasvu +6,2 %
  • Tulos per etuoikeutettu osake* kasvoi 1,27 euroon: kasvu +7,6 %
  • Liikevoittoprosentti* parani 16,8 %:iin: kasvu +80 peruspistettä

Düsseldorf – ”Henkelin tilivuoden 2016 alku oli hyvä. Lisäsimme myyntiä entisestään, ja oikaistu liikevoittoprosentti kasvoi merkittävästi 16,8 prosenttiin. Kaikki kolme liiketoiminta-aluetta vaikuttivat myönteiseen kehitykseen. Tulos oli jälleen erittäin vahva kehittyvillä markkinoilla”, Henkelin pääjohtaja Hans Van Bylen kertoo. 

Nykyisestä tilivuodesta Van Bylen totesi: ”Odotamme markkinatilanteen jatkuvan haastavana vuonna 2016. Maailmanlaajuinen talouskasvu on maltillista, markkinoilla on epävarmuutta ja valuuttakurssit kehittyvät epäsuotuisasti. Tämän vuoksi keskitymme vahvoihin tuotemerkkeihimme, johtavaan markkina-asemaamme ja innovaatiokykyymme, joiden avulla voimme saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme.” 

      * Oikaistu kertaluonteisilla     kuluilla/voitoilla ja uudelleenjärjestelykuluilla            

Ohjeistus vuodelle 2016 vahvistettiin 

Van Bylen vahvisti näkymät kuluvalle tilivuodelle: ”Odotamme orgaanisen liikevaihdon kasvavan 2–4 prosenttia tilivuonna 2016. Odotamme oikaistun liikevoittoprosentin nousevan noin 16,5 prosenttiin ja oikaistun tuloksen kasvavan etuoikeutettua osaketta kohden 8–11 prosenttia. 

Liikevaihto- ja tuloskehitys vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 0,6 prosenttia 4 456 miljoonaan euroon. Suhteutettuna 3,4 prosentin negatiiviseen valuuttakurssivaikutukseen liikevaihto kasvoi 4,0 prosenttia. Orgaaninen liikevaihto, eli valuuttakurssien ja yritysostojen/yritysmyyntien vaikutuksella oikaistu liikevaihto, kasvoi 2,9 prosenttia. 

Laundry & Home Care ‑liiketoiminta-alue osoitti vakaata orgaanista kasvua 4,7 prosentillaan. Beauty Care -liiketoiminta-alueella orgaanisen liikevaihdon kasvu oli 2,6 prosenttia ja Adhesive Technologies -liiketoiminta-alueella 2,1 prosenttia. 

Kertaluonteisten voittojen, kertaluonteisten kulujen ja uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oikaistu liikevoitto (EBIT) parani 6,2 prosenttia 707 miljoonasta eurosta 751 miljoonaan euroon. Raportoitu liikevoitto kasvoi 10,7 prosenttia 648 miljoonasta eurosta 717 miljoonaan euroon.  

Oikaistu liikevoittoprosentti kasvoi vahvat 0,8 prosenttiyksikköä 16,8 prosenttiin. Raportoitu liikevoittoprosentti kasvoi 14,6 prosentista 16,1 prosenttiin. 

Henkelin taloudellinen tulos parani 2 miljoonaa euroa -7 miljoonaan euroon. Tuloksen takana on erityisesti hybridilainan takaisinmaksu marraskuussa 2015. Veroaste oli 24,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden neljänneksen 24,6 prosenttiin. 

Vuosineljänneksen oikaistu nettotulo vähemmistöosuuksien vähennyksen jälkeen kasvoi 7,6 prosenttia 510 miljoonasta eurosta 549 miljoonaan euroon. Vuosineljänneksen raportoitu nettotulo kasvoi 11,6 prosenttia 482 miljoonasta eurosta 538 miljoonaan euroon. Vähemmistöosuuksien 13 miljoonan euron vähennyksen jälkeen nettotulo kasvoi 525 miljoonaan euroon (edellisvuoden neljännes: 470 miljoonaa euroa). 

Oikaistu tulos etuoikeutettua osaketta kohden (EPS) nousi 7,6 prosenttia 1,18 eurosta 1,27 euroon. Raportoitu EPS nousi 1,09 eurosta 1,21 euroon. 

Nettokäyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon nousi 0,8 prosenttiyksikköä 5,4 prosenttiin pääasiassa valuuttakurssivaikutusten ja alhaisen inventaariotason ansiosta. 

Henkelin nettorahoitusasema 31.3.2016 oli 452 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden joulukuussa (31.12.2015) vastaava lukema oli 335 miljoonaa euroa. 

Liiketoiminta-alueiden kehitys vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 

Laundry & Home Care ‑liiketoiminta-alueen kannattava kasvu jatkui vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Aiempaa parempien markkinaosuuksien ansiosta sen orgaaninen liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia vuodentakaisesta ja ylitti markkinoiden kehityksen. Liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia 1 333 miljoonaan euroon (edellisvuoden neljännes: 1 298 miljoonaa euroa). 

Liiketoiminta-alueen vakaata orgaanista kasvua selittää ennen kaikkea kehittyvien markkinoiden tulos. Kasvuluvut olivat kaksinumeroisia sekä Itä-Euroopassa että Aasiassa (Japania lukuun ottamatta). Afrikan ja Lähi-Idän liikevaihto parani vahvasti vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Latinalaisessa Amerikassa liikevaihto kehittyi vakaasti. Liikevaihto kasvoi positiivisesti myös kypsillä markkinoilla. Kiivaasti kilpailluilla Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla liikevaihto kehittyi myönteisesti. 

Laundry & Home Care -liiketoiminta-alueen oikaistu liikevoitto nousi yli 9,5 prosenttia 243 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoittoprosentti kasvoi huimat 1,1 prosenttiyksikköä 18,2 prosenttiin. Raportoitu liikevoitto kasvoi 23,3 prosenttia 192 miljoonasta eurosta 236 miljoonaan euroon.  

Beauty Care ‑liiketoiminta-alueen kannattava kasvu jatkui vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Markkinaosuuksien paranemisen myötä liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 2,6 prosenttia ja ohitti jälleen markkinoiden kehityksen. Liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia 950 miljoonaan euroon (edellisvuoden neljännes: 940 miljoonaa euroa). 

Liiketoiminta-alueen orgaanisen liikevaihdon erittäin vahva kasvu kehittyvillä markkinoilla jatkui. Erityisesti Itä-Euroopassa päästiin hyviin kaksinumeroisiin lukuihin. Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa (Japania lukuun ottamatta) liikevaihto kehittyi myönteisesti. Afrikassa ja Lähi-Idässä kasvu oli vakaata. Liikevaihto kasvoi positiivisesti myös kypsillä markkinoilla edellisvuoteen nähden. Erityisesti Pohjois-Amerikassa kasvu oli voimakasta. Aasian ja Tyynenmeren alueen kypsillä markkinoilla kasvu oli niin ikään positiivista. Länsi-Euroopassa liikevaihto jäi intensiivisen kilpailun ja kovien hintapaineiden vuoksi alle edellisvuoden neljänneksen. 

Beauty Care -liiketoiminta-alueen oikaistu liikevoitto nousi edellisvuoden neljännekseltä 5,0 prosenttia 157 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoittoprosentti kasvoi vahvasti 0,6 prosenttiyksikköä 16,5 prosenttiin. Liikevoitto kasvoi 7,5 prosenttia 143 miljoonaan euroon. 

Adhesive Technologies -liiketoiminta-alueen ensimmäisen neljänneksen orgaaninen kasvu oli 2,1 prosenttia. Liikevaihto kasvoi hienoiset 0,8 prosenttia 2 144 miljoonaan euroon (edellisvuoden neljännes: 2 160 miljoonaa euroa). 

Kehittyvillä markkinoilla nähtiin jälleen vakaata orgaanisen liikevaihdon kasvua. Latinalaisessa Amerikassa kasvulukemat olivat kaksinumeroisia. Itä-Euroopan liikevaihto kasvoi voimakkaasti, vaikka poliittinen tilanne oli paikoitellen vaikea. Aasiassa (Japania lukuun ottamatta) liikevaihto kehittyi myönteisesti. Afrikan ja Lähi-Idän alueella liikevaihto jäi alle vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen. Kypsillä markkinoilla liikevaihto säilyi vakaana. Erityisesti Pohjois-Amerikassa kehitys oli myönteistä, ja Aasian ja Tyynenmeren alueen ja Länsi-Euroopan kypsien markkinoiden liikevaihto jäi hieman alle edellisvuoden neljänneksen. 

Adhesive Technologies -liiketoiminta-alueen oikaistu liikevoitto nousi vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä yli 6,4 prosenttia 376 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoittoprosentti kasvoi vahvat 1,1 prosenttiyksikköä 17,5 prosenttiin. Liikevoitto kasvoi 5,5 prosenttia 364 miljoonaan euroon. 

Alueellinen kehitys vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 

Länsi-Euroopan orgaaninen liikevaihto erittäin kilpaillussa markkinaympäristössä oli 0,5 prosenttia pienempi kuin edellisvuoden neljänneksellä. Etelä-Euroopan vakaa tulos ja kasvu Ranskassa eivät riittäneet korvaamaan Saksassa tapahtunutta laskua. Raportoitu liikevaihto laski hienoisesti 1 528 miljoonaan euroon. Etelä-Euroopassa orgaaninen liikevaihto nousi kaksinumeroisesti 10,9 prosenttia. Kasvu oli vahvinta Venäjällä ja Turkissa. Raportoitu liikevaihto ylsi 629 miljoonaan euroon ja kasvoi näin edellisvuodesta hieman. Afrikan ja Lähi-Idän markkinoilla orgaaninen liikevaihto kasvoi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vakaat 3,5 prosenttia siitä huolimatta, että osassa maista poliittinen ja taloudellinen epävakaus vaikeutti liiketoiminnan kehittämistä. Raportoitu liikevaihto oli 349 miljoonaa euroa eli hieman vähemmän kuin edellisvuonna. 

Pohjois-Amerikassa orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 2,4 prosenttia, ja kasvua tapahtui tasaisesti kaikilla liiketoiminta-alueilla. Raportoitu liikevaihto nousi 885 miljoonasta eurosta 926 miljoonaan euroon. Latinalaisessa Amerikassa orgaaninen liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia. Vahvan tuloksen takana oli erityisesti Meksikon markkinoiden merkittävä kasvu. Raportoitu liikevaihto oli 247 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen 274 miljoonaan euroon. Kiinan hidastuvasta kasvusta huolimatta Aasian ja Tyynenmeren alueen orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 2,2 prosenttia. Myynnin kehitys oli kuitenkin positiivista Kiinassa. Alueen raportoitu liikevaihto nousi 732 miljoonasta eurosta 747 miljoonaan euroon. 

Kehittyvillä markkinoilla orgaaninen liikevaihdon kasvu pysyi vahvana 6,3 prosentissa, ja kehitys oli hyvää kaikilla liiketoiminta-alueilla. Epäsuotuisien valuuttakurssivaikutusten vuoksi raportoitu liikevaihto heikkeni 1,8 prosenttia 1 837 miljoonaan euroon ja konsernin kehittyvien markkinoiden liikevaihdon osuus, 41 prosenttia, jäi hieman alle edellisvuoden lukemien. Kypsillä markkinoilla orgaaninen liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia 2 589 miljoonaan euroon. 

Henkel Groupin tulevaisuuden näkymät vuonna 2016 

Henkel odottaa orgaanisen liikevaihdon kasvavan 2–4 prosenttia tilivuonna 2016. Henkel pitää todennäköisenä, että liikevaihto kasvaa vastaavasti kaikilla liiketoiminta-alueilla. Henkel ennakoi myös myyntiosuutensa kasvavan jonkin verran kehittyvillä markkinoilla. Henkel odottaa oikaistun liikevoittoprosentin (EBIT) kasvavan edellisvuodesta noin 16,5 prosenttiin. Liiketoiminta-alueiden oikaistun liikevoittoprosentin odotetaan olevan edellisvuoden tasolla tai ylempänä. Henkel odottaa oikaistun tuloksen etuoikeutettua osaketta kohden kasvavan 8–11 prosenttia. 

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Henkel AG & Co. KGaA:n johdon nykyisiin arvioihin ja oletuksiin. Tulevaisuutta koskevissa lausumissa käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, aikoa, suunnitella, ennustaa, olettaa, uskoa, arvioida ja ennakoida sekä vastaavia ilmaisuja. Kyseisiä lausumia ei pidä ymmärtää takeena siitä, että kyseiset odotukset osoittautuvat oikeiksi. Henkel AG & Co. KGaA:n ja sen tytäryhtiöiden tulevaan kehitykseen ja saavuttamiin tuloksiin vaikuttavat monet riskit ja epävarmuustekijät, minkä vuoksi ne voivat erota merkittävästi tulevaisuutta koskevista lausumista. Monet näistä tekijöistä ovat Henkelin hallitsemattomissa eikä niitä voi tarkasti arvioida etukäteen. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi taloudellisen ympäristön kehittyminen sekä kilpailijoiden ja muiden markkinatoimijoiden toimenpiteet. Henkel ei suunnittele tulevaisuutta koskevien lausumien päivitystä eikä sitoudu niiden päivittämiseen. 

Lidija Ilic        
Head of Corporate
Communications, Nordic Region

+46 10 480 76 11 

http://www.henkel.fi
lidija.ilic@henkel.com                    

Henkel on globaali yritys, joka tarjoaa johtavia tuotemerkkejä ja teknologioita kolmella liiketoiminta-alueella: Laundry & Home Care, Beauty Care ja Adhesive Technologies. Henkel perustettiin vuonna 1876 ja sillä on maailmanlaajuinen johtoasema sekä kuluttaja- että teollisuusmarkkinoilla. Henkelin tunnettuja tuotemerkkejä ovat esimerkiksi Persil, Schwarzkopf ja Loctite. Henkel työllistää noin 50 000 ihmistä. Tilikaudella 2015 yrityksen liikevaihto oli 18,1 miljardia euroa ja oikaistu liikevoitto 2,9 miljardia euroa. Henkelin etuoikeutetut osakkeet on listattu Saksan osakeindeksiin (DAX). Henkel Nordenilla on noin 400 työntekijää liikevaihdon oltua 217,4 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Yrityksestä

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden parissa kolmella toimialalla: Beauty Care, pyykinpesu ja kodinsiivous sekä liima, tiiviste ja pintakäsittely. Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, parissa. Henkelillä on noin 47 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2012 16 510 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 335 miljoonan euron voitosta. Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin. Henkel Nordenilla on noin 430 työntekijää liikevaihdon oltua 207,6 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Liitteet & linkit