Hyvä tulos haastavassa ympäristössä

  • Liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia 16 428 miljoonaan euroon (orgaaninen kasvu: +3,4 %)
  • Liikevoitto*: +2,9 prosenttia 2 588 miljoonaan euroon
  • Liikevoittoprosentti*: +0,4 prosenttiyksikköä 15,8 prosenttiin
  • Tulos / etuoikeutettu osake* (EPS): +7,6 prosenttia 4,38 euroon
  • Ehdotettu osinko: +7,4 prosenttia 1,31 euroon / etuoikeutettu osake

Düsseldorf – ”Vuosi 2014 oli Henkelille menestyksekäs. Saavutimme haastavassa ja erittäin kilpaillussa markkinaympäristössä taloudelliset tavoitteemme ja edistyimme hyvin vuoden 2016 strategian toteuttamisessa”, Henkelin pääjohtaja Kasper Rorsted sanoi. ”Kaikki kolme liiketoiminta-aluetta myötävaikuttivat hyvään tulokseen kannattavalla orgaanisella kasvulla. Kehittyvät markkinat olivat jälleen Henkelin kasvun pääasiallinen veturi lähes 8 prosentin erittäin vahvan orgaanisen liikevaihdon kasvun ansiosta. Myös kehittyneillä markkinoilla orgaaninen liikevaihto kasvoi hieman.”

Koko tilikaudesta 2015 Rorsted totesi: ”Taloudellinen ympäristö pysyy haastavana ja hyvin epävakaana. Venäjän ja Ukrainan välisen pitkittyneen konfliktin vuoksi odotamme nollakasvua Itä-Euroopassa vuonna 2015 sekä Venäjän talouteen ja valuuttaan kohdistuvia lisäpaineita. Jatkamme prosessiemme ja rakenteidemme mukauttamista, mikä tekee toiminnastamme entistä joustavampaa ja tehokkaampaa. Keskitymme strategian toteuttamiseen, jotta voimme saavuttaa vuodelle 2016 asetetut kunnianhimoiset taloudelliset tavoitteet.”

* Oikaistu kertaluonteisilla kuluilla/voitoilla ja uudelleenjärjestelykuluilla

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2015:

”Odotamme orgaanisen liikevaihdon kasvavan 3–5 prosenttia tilivuonna 2015. Odotamme oikaistun liikevoittoprosentin kasvavan noin 16 prosenttiin ja oikaistun tuloksen etuoikeutettua osaketta kohden kasvavan noin 10 prosenttia”, Rorsted totesi vuoden 2015 taloudellisista tavoitteista.

Liikevaihto- ja tuloskehitys vuonna 2014

Liikevaihto tilikaudella 2014 oli 16 428 miljoonaa euroa eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Suhteutettuna 4,0 prosentin negatiiviseen valuuttakurssivaikutukseen liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia. Orgaaninen liikevaihto, jossa ei ole huomioitu valuuttakurssien ja yritysostojen/yritysmyyntien vaikutusta, kasvoi 3,4 prosenttia.

Kaikkien liiketoiminta-alueiden orgaaninen liikevaihto kasvoi vahvasti, ja ne kasvattivat markkinaosuuttaan omilla markkinoillaan. Laundry & Home Care (pesu- ja puhdistusaineet) -liiketoiminta-alueen orgaaninen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Beauty Care (kauneudenhoito) -liiketoiminta-alueella orgaanisen liikevaihdon kasvu oli 2,0 prosenttia ja Adhesive Technologies (liimateknologiat) -liiketoiminta-alueella 3,7 prosenttia.

Henkel Groupin tulevaisuuden näkymät vuonna 2015

Henkel odottaa orgaanisen liikevaihdon kasvavan 3–5 prosenttia tilikaudella 2015. Henkel odottaa kasvun olevan tämän tavoitteen sisällä liimateknologioiden sekä pesu- ja puhdistusaineiden osalta. Kauneudenhoitotuotteissa Henkel odottaa kasvun olevan 2 prosentin luokkaa. Henkel ennakoi myös myyntiosuutensa kasvavan vakaasti kehittyvillä markkinoilla. Vuoden 2014 lukuihin verrattuna Henkel odottaa oikaistun liikevoittoprosentin kasvavan noin 16 prosenttiin ja oikaistun tuloksen etuoikeutettua osaketta kohden kasvavan noin 10 prosenttia.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Henkel AG & Co. KGaA:n johdon nykyisiin arvioihin ja oletuksiin. Tulevaisuutta koskevissa lausumissa käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, aikoa, suunnitella, ennustaa, olettaa, uskoa, arvioida ja ennakoida sekä vastaavia ilmaisuja. Kyseisiä lausumia ei pidä ymmärtää takeena siitä, että kyseiset odotukset osoittautuvat oikeiksi. Henkel AG & Co. KGaA:n ja sen tytäryhtiöiden tuleva kehitys ja saavutetut tulokset riippuvat monista riskeistä ja epävarmuustekijöistä, minkä vuoksi ne voivat erota merkittävästi tulevaisuutta koskevista lausumista. Monet näistä tekijöistä ovat Henkelin hallitsemattomissa eikä niitä voi tarkasti arvioida etukäteen. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi taloudellisen ympäristön kehittyminen sekä kilpailijoiden ja muiden markkinatoimijoiden toimenpiteet. Henkel ei suunnittele tulevaisuutta koskevien lausumien päivitystä eikä sitoudu niiden päivittämiseen.

Tämä lehdistötiedote on lyhennetty versio globaalista tiedotteesta.

Vuoden 2014 vuosikertomus, tilikauteen 2014 liittyviä lisätietoja, ladattavaa materiaalia ja linkki suoraan webcast-lähetykseen tilikauden 2014 lehdistötilaisuudesta on lehdistöosiossa osoitteessa:

http://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2015-03-04-publication-of-2014-annual-report-and-sustainability-report/395534

Cecilia Levin Destoup, Head of Corporate Communications, Nordic Region

Henkel Norden AB

+46 10 480 76 11 cecilia.l.destoup@henkel.com www.henkel.fi  

Henkel toimii kaikkialla maailmassa ja tarjoaa johtavia tuotemerkkejä ja teknologioita kolmella liiketoiminta-alueella: Laundry & Home Care (pesu- ja puhdistusaineet), Beauty Care (kauneudenhoito) ja Adhesive Technologies (liimateknologiat). Vuonna 1876 perustetulla Henkelillä on maailmanlaajuinen johtoasema sekä kuluttaja- että teollisuusmarkkinoilla. Henkelin tunnettuja tuotemerkkejä ovat esimerkiksi Persil, Schwarzkopf ja Loctite. Henkel työllistää lähes 50 000 ihmistä. Tilikaudella 2014 yhtiön liikevaihto oli 16,4 miljardia euroa ja oikaistu liikevoitto 2,6 miljardia euroa. Henkelin etuoikeutetut osakkeet on listattu Saksan osakeindeksiin (DAX).

Avainsanat:

Yrityksestä

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden parissa kolmella toimialalla: Beauty Care, pyykinpesu ja kodinsiivous sekä liima, tiiviste ja pintakäsittely. Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, parissa. Henkelillä on noin 47 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2012 16 510 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 335 miljoonan euron voitosta. Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin. Henkel Nordenilla on noin 430 työntekijää liikevaihdon oltua 207,6 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Liitteet & linkit