Koko vuoden tavoitetta osakekohtaisesta tuloksesta nostettiin: Henkelin 3. vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vahvasti

  • Liikevaihto: +8,4 % 4 590 miljoonaan euroon (orgaaninen: +3,2 %)

  • Liikevoitto*: +12,3 % 778 miljoonaan euroon

  • Liikevoittoprosentti*: +0,5 prosenttiyksikköä 16,9 %:iin

  • Tulos per etuoikeutettu osake*: +11,1 % 1,30 euroon

  • Orgaanisen liikevaihdon vahva kasvu kehittyvillä markkinoilla: +6,5 %

Düsseldorf – ”Henkelin kolmannen vuosineljänneksen tulos oli vahva, vaikka markkinaympäristö pysyi edelleen haastavana. Sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoivat merkittävästi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Orgaaninen liikevaihto oli vahva kehittyvillä markkinoilla, mikä vaikutti kasvuun jälleen kerran keskimääräistä enemmän. Kehittyneiden markkinoiden kehitys oli myönteistä, ja sitä edisti erityisesti Pohjois-Amerikan vahva tulos. Liiketoimintamme kasvoi alueella jo kolmannen vuosineljänneksen peräkkäin”, kertoo Henkelin pääjohtaja Kasper Rorsted. ”Oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoittoprosentti saavuttivat ennätystason kolmannella vuosineljänneksellä, ja ne olivat edellisvuotta suurempia kaikilla liiketoiminta-alueilla.”

”Vahva tulos kolmannella vuosineljänneksellä on osoitus siitä, että pystymme mukautumaan vaikeaan taloudelliseen ympäristöön haastavilla ja epävakailla markkinoilla. Ketteryys ja joustavuus ovat edelleen menestystekijöitämme. Ne vahvistavat strategiaamme mukautumisesta ja rakenteidemme ja prosessiemme yksinkertaistamisesta muuttuvien markkinaolosuhteiden mukaan.”

* Oikaistu kertaluonteisilla kuluilla/voitoilla ja uudelleenjärjestelykuluilla

Tavoitetta osakekohtaisesta tuloksesta nostettiin

Henkel tarkensi orgaanisen liikevaihdon kasvunäkymiä ja nosti osakekohtaisen tuloksen kasvutavoitteita tilivuodelle 2015: ”Odotamme orgaanisen liikevaihdon kasvavan noin 3 prosenttia vuonna 2015. Lisäksi odotamme oikaistun liikevoittoprosentin nousevan noin 16 prosenttiin ja oikaistun tuloksen kasvavan etuoikeutettua osaketta kohden yli 10 prosenttia.”

Liikevaihto- ja tuloskehitys vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä

Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi merkittävät 8,4 prosenttia 4 590 miljoonaan euroon. Suhteutettuna 2,3 prosentin positiiviseen valuuttakurssivaikutukseen liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia. Orgaaninen liikevaihto, eli valuuttakurssien ja yritysostojen/yritysmyyntien vaikutuksella oikaistu liikevaihto, kasvoi 3,2 prosenttia.

Laundry & Home Care ‑liiketoiminta-alueen orgaaninen liikevaihto kasvoi vahvat 5,5 prosenttia. Beauty Caren orgaaninen liikevaihto kasvoi vakaasti 2,1 prosenttia. Kasvu oli vakaata myös Adhesive Technologies ‑liiketoiminta-alueella, jonka orgaaninen liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia.

Kertaluonteisten voittojen, kertaluonteisten kulujen ja uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oikaistu liikevoitto nousi 12,3 prosenttia 693 miljoonasta eurosta 778 miljoonaan euroon. Raportoitu liikevoitto kasvoi 10,4 prosenttia 603 miljoonasta eurosta 666 miljoonaan euroon.

Oikaistu liikevoittoprosentti kasvoi 0,5 prosenttiyksikköä 16,9 prosenttiin. Raportoitu liikevoittoprosentti kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä 14,5 prosenttiin.

Henkelin taloudellinen tulos oli –11 miljoonaa euroa eli pysyi edellisvuoden neljänneksen tasolla. Veroaste oli 24,6 prosenttia (edellisvuoden neljännes: 24,0 prosenttia).

Vuosineljänneksen oikaistu nettotulo vähemmistöosuuksien vähennyksen jälkeen kasvoi 11,0 prosenttia 508 miljoonasta eurosta 564 miljoonaan euroon. Vuosineljänneksen raportoitu nettotulo kasvoi 9,8 prosenttia 450 miljoonasta eurosta 494 miljoonaan euroon. Vähemmistöosuuksien 10 miljoonan euron vähennyksen jälkeen vuosineljänneksen nettotulo kasvoi 484 miljoonaan euroon (edellisvuoden neljännes: 440 miljoonaa euroa).

Oikaistu tulos etuoikeutettua osaketta kohden (EPS) nousi 11,1 prosenttia 1,17 eurosta 1,30 euroon. Raportoitu EPS kasvoi 10,9 prosenttia 1,01 eurosta 1,12 euroon.

Nettokäyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon nousi vuodentakaisesta 0,4 prosenttiyksikköä 6,0 prosenttiin. Nousu johtui pääasiassa yritysostoista.

Vuoden 2015 liiketoiminnan yhdeksän kuukauden tulos

Vuoden 2015 ensimmäisinä yhdeksänä kuukautena Henkelin liikevaihto kasvoi 1 413 miljoonalla eurolla 13 715 miljoonaan euroon eli täysin uudelle tasolle. Kasvua oli 11,5 prosenttia verrattuna vuoden 2014 ensimmäisiin yhdeksään kuukauteen. Suhteutettuna valuuttakursseihin liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia. Orgaaninen liikevaihto, eli valuuttakurssien ja yritysostojen/yritysmyyntien vaikutuksella oikaistu liikevaihto, kasvoi 3,1 prosenttia Henkelin kaikkien kolmen liiketoiminta-alueen ansiosta.

Oikaistu liikevoitto kasvoi 267 miljoonalla eurolla 1 986 miljoonasta eurosta 2 253 miljoonaan euroon (+13,4 prosenttia). Oikaistu liikevoittoprosentti kasvoi 16,1 prosentista 16,4 prosenttiin.

Ensimmäisten yhdeksän kuukauden oikaistu nettotulo vähemmistöosuuksien vähennyksen jälkeen kasvoi 11,9 prosenttia 1 459 miljoonasta eurosta 1 632 miljoonaan euroon.

Oikaistu tulos etuoikeutettua osaketta kohden (EPS) nousi 11,9 prosenttia 3,37 eurosta 3,77 euroon.

Henkelin nettorahoitusasema oli 30.9.2015 –336 miljoonaa euroa (31.12.2014: –153 miljoonaa euroa). Muutos vuoden 2014 loppuun verrattuna johtuu pääasiassa osinkojen ja yritysostojen maksuista.

Henkel-konsernin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2015

Henkel tarkensi orgaanisen liikevaihdon kasvunäkymiään tilivuodelle 2015 ja odottaa kasvun olevan nyt noin 3 prosenttia. Laundry & Home Care ‑liiketoiminta-alueen orgaanisen liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 4–5 prosenttia. Beauty Care ‑liiketoiminta-alueella Henkel odottaa orgaanisen kasvun olevan edelleen 2 prosentin luokkaa. Kiinan erityisen hitaan kasvun vuoksi Henkel odottaa, että orgaaninen liikevaihto Adhesive Technologies ‑liiketoiminta-alueella kasvaa 2–3 prosenttia. Henkel ennakoi aiempaan tapaan myyntiosuutensa kasvavan vakaasti kasvavilla markkinoilla. Henkel vahvistaa tavoitteensa oikaistulle liikevoittoprosentille ja odottaa sen nousevan noin 16 prosenttiin (2014: 15,8 prosenttia) kaikkien liiketoiminta-alueiden vaikutuksesta. Henkel on lisäksi nostanut tavoitteitaan oikaistusta tuloksesta etuoikeutettua osaketta kohden ja odottaa sen kasvavan noin 10 prosenttia (2014: 4,38 euroa).

Tämä lehdistötiedote on lyhennetty versio alkuperäisestä lehdistötiedotteesta. Vuoden 2015 kolmannen neljänneksen katsaus, muuta ladattavaa materiaalia ja linkki videokonferenssilähetykseen löytyvät osoitteista

www.henkel.com/ir

www.henkel.com/press.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Henkel AG & Co. KGaA:n johdon nykyisiin arvioihin ja oletuksiin. Tulevaisuutta koskevissa lausumissa käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, aikoa, suunnitella, ennustaa, olettaa, uskoa, arvioida ja ennakoida sekä vastaavia ilmaisuja. Kyseisiä lausumia ei pidä ymmärtää takeena siitä, että kyseiset odotukset osoittautuvat oikeiksi. Henkel AG & Co. KGaA:n ja sen tytäryhtiöiden tulevaan kehitykseen ja saavuttamiin tuloksiin vaikuttavat monet riskit ja epävarmuustekijät, minkä vuoksi ne voivat erota merkittävästi tulevaisuutta koskevista lausumista. Monet näistä tekijöistä ovat Henkelin hallitsemattomissa eikä niitä voi tarkasti arvioida etukäteen. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi taloudellisen ympäristön kehittyminen sekä kilpailijoiden ja muiden markkinatoimijoiden toimenpiteet. Henkel ei suunnittele tulevaisuutta koskevien lausumien päivitystä eikä sitoudu niiden päivittämiseen.

Lisätietoa:

Cecilia L Destoup, Corporate Communications Manager, Henkel Norden

Sähköposti: Cecilia.l.destoup@henkel.com

Puhelin: 46 10 480 76 11

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden parissa kolmella toimialalla: Beauty Care (kauneudenhoito), Laundry & Home Care (pesu- ja puhdistusaineet), Adhesive Technologies (liima, tiiviste ja pintakäsittely). Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, parissa.  Henkelillä on noin 50 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2014 16 428 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 588 miljoonan euron voitosta. Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin.  Henkel Nordenilla on noin 400 työntekijää liikevaihdon oltua 228,5 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Avainsanat:

Yrityksestä

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden parissa kolmella toimialalla: Beauty Care, pyykinpesu ja kodinsiivous sekä liima, tiiviste ja pintakäsittely. Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, parissa. Henkelillä on noin 47 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2012 16 510 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 335 miljoonan euron voitosta. Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin. Henkel Nordenilla on noin 430 työntekijää liikevaihdon oltua 207,6 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Liitteet & linkit