Ohjeistus koko vuodelle vahvistettiin haastavasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta: Henkel teki vahvan tuloksen toisella neljänneksellä

  • Liikevaihto: +13,5 % 4 695 miljoonaan euroon (orgaaninen: +2,4 %)

  • Liikevoitto*: +14,0 % 768 miljoonaan euroon

  • Liikevoittoprosentti*: +0,1 prosenttiyksikköä 16,4 %

  • Tulos / etuoikeutettu osake* (EPS): +11,2 % 1,29 euroon

  • Orgaanisen liikevaihdon vahva kasvu kehittyvillä markkinoilla: +5,1 %

Düsseldorf – ”Henkel teki vahvan kokonaistuloksen toisella neljänneksellä edelleen haastavassa markkinaympäristössä. Saavutimme jälleen kaksinumeroisen kasvuluvun sekä liikevaihdon että liikevoiton suhteen. Kasvun pääasiallisia vetureita olivat vakaa orgaanisen liikavaihdon kasvu, viime vuonna tehdyt yritysostot ja ennen kaikkea vahva Yhdysvaltain dollari. Orgaaninen liikevaihto oli vahva kehittyvillä markkinoilla, mikä vaikutti kasvuun jälleen kerran keskimääräistä enemmän”, Henkelin pääjohtaja Kasper Rörsted sanoi.

Henkelin vuoden 2015 ensimmäisten kuuden kuukauden tuloksesta Rörsted totesi: ”Vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana pystyimme lisäämään liikevaihtoa lähes 1,1 miljardilla eurolla yli 9,1 miljardiin euroon. Orgaaninen liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia, oikaistu liikevoittoprosentti oli 16,2 prosenttia ja oikaistu osakekohtaisen tuloksen kasvu oli 12,3 prosenttia, joten olemme aikataulussa koko vuoden tavoitteen saavuttamisen suhteen.”

Tilivuodesta 2015 Rörsted sanoi: ”Odotamme globaalin taloudellisen tilanteen pysyvän vaikeana jatkossakin. Markkinat ovat edelleen erittäin epävakaita. Tässä kontekstissa nopeus ja joustavuus ovat menestyksen avaintekijöitä. Sen vuoksi jatkamme rakenteidemme ja prosessiemme mukautusta, suoraviivaistamista ja tehostamista muuttuvien markkinaolosuhteiden mukaan.”

Ohjeistus vuodelle 2015 vahvistettiin

Haastavasta ympäristöstä huolimatta Rörsted vahvisti näkymät koko vuodelle: ”Odotamme orgaanisen liikevaihdon kasvavan 3–5 prosenttia vuonna 2015. Odotamme oikaistun liikevoittoprosentin kasvavan noin 16 prosenttiin ja oikaistun tuloksen etuoikeutettua osaketta kohden kasvavan noin 10 prosenttia.”

Liikevaihto- ja tuloskehitys vuoden 2015 toisella neljänneksellä

Vuoden 2015 toisella neljänneksellä liikevaihdon kasvu oli jälleen kerran kaksinumeroinen. Se kasvoi 13,5 prosenttia 4 695 miljoonaan euroon. Suhteutettuna 7,3 prosentin positiiviseen valuuttakurssivaikutukseen liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia. Orgaaninen liikevaihto, eli valuuttakurssien ja yritysostojen/yritysmyyntien vaikutuksella oikaistu liikevaihto, kasvoi 2,4 prosenttia.

Laundry & Home Care (pesu- ja puhdistusaineet) osoitti vakaata orgaanista kasvua 4,3 prosentillaan. Beauty Care (kauneudenhoito) -liiketoiminta-alueella orgaanisen liikevaihdon kasvu oli 1,9 prosenttia. Adhesive Technologies (liimatuotteet) osoitti niin ikään myönteistä orgaanista kasvua 1,7 prosentillaan.

Kertaluonteisten voittojen, kertaluonteisten kulujen ja uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oikaistu liikevoitto nousi 14,0 prosenttia 674 miljoonasta eurosta 768 miljoonaan euroon. Raportoitu liikevoitto (EBIT) kasvoi 21,4 prosenttia 589 miljoonasta eurosta 715 miljoonaan euroon.

Oikaistu liikevoittoprosentti kasvoi 0,1 prosenttiyksikköä 16,4 prosenttiin. Raportoitu liikevoittoprosentti kasvoi 1,0 prosenttiyksikön 14,2 prosentista 15,2 prosenttiin.

Henkelin taloudellinen tulos oli -11 miljoonaa euroa eli pysyi edellisvuoden neljänneksen tasolla. Veroaste oli 24,6 prosenttia (edellisvuoden neljännes: 22,8 prosenttia).

Neljänneksen oikaistu nettotulo vähemmistöosuuksien vähennyksen jälkeen kasvoi 11,8 prosenttia 499 miljoonasta eurosta 558 miljoonaan euroon. Neljänneksen raportoitu nettotulo kasvoi 19,1 prosenttia 446 miljoonasta eurosta 531 miljoonaan euroon. Vähemmistöosuuksien 10 miljoonan euron vähennyksen jälkeen neljänneksen nettotulo kasvoi 521 miljoonaan euroon (edellisvuoden neljännes: 441 miljoonaa euroa).

Oikaistu tulos etuoikeutettua osaketta kohden (EPS) nousi 11,2 prosenttia 1,16 eurosta 1,29 euroon. Raportoitu EPS nousi 1,02 eurosta 1,20 euroon.

Nettokäyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon parani edellisvuodesta 0,6 prosenttiyksikköä 6,6 prosenttiin. Nousu johtui pääasiassa yritysostoista ja valuuttakurssien vaikutuksesta.

Liiketoiminnan tulos oli hyvä vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla

Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla Henkelin liikevaihto kasvoi 1 059 miljoonalla eurolla 9 125 miljoonaan euroon. Kasvua oli 13,1 prosenttia verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen puoliskoon. Suhteutettuna valuuttakursseihin liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia. Orgaaninen liikevaihto, eli valuuttakurssien ja yritysostojen/yritysmyyntien vaikutuksella oikaistu liikevaihto, kasvoi 3,0 prosenttia. Kaikki Henkelin liiketoimintayksiköt tekivät vahvan tuloksen.

Oikaistu liikevoitto kasvoi 182 miljoonalla eurolla 1 293 miljoonasta eurosta 1 475 miljoonaan euroon (+14,0 prosenttia). Oikaistu liikevoittoprosentti kasvoi 16,0 prosentista 16,2 prosenttiin.

Vuosipuoliskon oikaistu nettotulo vähemmistöosuuksien vähennyksen jälkeen kasvoi 12,3 prosenttia 951 miljoonasta eurosta 1 068 miljoonaan euroon.

Oikaistu tulos etuoikeutettua osaketta kohden (EPS) nousi 12,3 prosenttia tai 0,27 euroa 2,20 eurosta 2,47 euroon.

Henkelin nettorahoitusasema oli 30.6.2015 -634 miljoonaa euroa (31.12.2014: -153 miljoonaa euroa). Muutos vuoden 2014 loppuun verrattuna johtuu pääasiassa osinkojen maksusta.

Henkel Groupin tulevaisuuden näkymät vuonna 2015

Henkel odottaa edelleen orgaanisen liikevaihdon kasvavan 3–5 prosenttia tilivuonna 2015. Henkel odottaa kasvun olevan tämän tavoitteen sisällä Adhesive Technologies- sekä Laundry & Home Care -liiketoiminta-alueilla. Beauty Care -liiketoiminta-alueella Henkel odottaa kasvun olevan 2 prosentin luokkaa. Henkel ennakoi aiempaan tapaan myyntiosuutensa kasvavan vakaasti kasvavilla markkinoilla. Vuoden 2014 lukuihin verrattuna Henkel odottaa oikaistun liikevoittoprosentin kasvavan noin 16 prosenttiin ja oikaistun tuloksen etuoikeutettua osaketta kohden kasvavan noin 10 prosenttia.

Tämä on lyhennetty versio pidemmästä lehdistötiedotteesta. Vuoden 2015 toisen neljänneksen koko katsaus, muita ladattavia materiaaleja ja linkki puhelinkonferenssilähetykseen on saatavana sivustosta www.henkel.com/press

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Henkel AG & Co. KGaA:n johdon nykyisiin arvioihin ja oletuksiin. Tulevaisuutta koskevissa lausumissa käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, aikoa, suunnitella, ennustaa, olettaa, uskoa, arvioida ja ennakoida sekä vastaavia ilmaisuja. Kyseisiä lausumia ei pidä ymmärtää takeena siitä, että kyseiset odotukset osoittautuvat oikeiksi. Henkel AG & Co. KGaA:n ja sen tytäryhtiöiden tuleva kehitys ja saavutetut tulokset riippuvat monista riskeistä ja epävarmuustekijöistä, minkä vuoksi ne voivat erota merkittävästi tulevaisuutta koskevista lausumista. Monet näistä tekijöistä ovat Henkelin hallitsemattomissa eikä niitä voi tarkasti arvioida etukäteen. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi taloudellisen ympäristön kehittyminen sekä kilpailijoiden ja muiden markkinatoimijoiden toimenpiteet. Henkel ei suunnittele tulevaisuutta koskevien lausumien päivitystä eikä sitoudu niiden päivittämiseen.

Lisätietoa:

Cecilia L Destoup, Corporate Communications Manager, Henkel Norden

Sähköposti: Cecilia.l.destoup@henkel.com

Puhelin: 46 10 480 76 11

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden parissa kolmella toimialalla: Beauty Care (kauneudenhoito), Laundry & Home Care (pesu- ja puhdistusaineet), Adhesive Technologies (liima, tiiviste ja pintakäsittely). Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, parissa.  Henkelillä on noin 50 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2014 16 428 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 588 miljoonan euron voitosta. Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin.  Henkel Nordenilla on noin 400 työntekijää liikevaihdon oltua 228,5 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Avainsanat:

Yrityksestä

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden parissa kolmella toimialalla: Beauty Care, pyykinpesu ja kodinsiivous sekä liima, tiiviste ja pintakäsittely. Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, parissa. Henkelillä on noin 47 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2012 16 510 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 335 miljoonan euron voitosta. Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin. Henkel Nordenilla on noin 430 työntekijää liikevaihdon oltua 207,6 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Liitteet & linkit