Vahva tulos ensimmäisellä neljänneksellä: Henkelillä hyvä alku tilivuodelle 2015

  • Liikevaihto: +12,7 % 4 430 miljoonaan euroon (orgaaninen: +3,6 %)
  • Liikevoitto*: +14,1 % 707 miljoonaan euroon
  • Liikevoittoprosentti*: +0,2 prosenttiyksikköä 16,0 %:iin
  • Tulos/osake* (EPS): +13,5 % 1,18 euroon
  • Liikevaihdon erittäin vahva kasvu kasvavilla markkinoilla: Orgaaninen +7,7 %

Düsseldorf – ”Henkel teki haastavassa ympäristössä vahvan tuloksen ensimmäisellä neljänneksellä ja sai hyvän alun tilivuodelle 2015. Sekä liikevaihto että liikevoitto kasvoivat jälleen. Neljänneksen liikevaihto oli kaikkien aikojen suurin, mikä johtui orgaanisen liikevaihdon kasvusta, viime vuonna tehtyjen yritysostojen vaikutuksesta ja vahvasta Yhdysvaltain dollarista. Kaikki liiketoiminta-alueet edistivät neljänneksen tulosta. Tulos oli jälleen erittäin vahva kasvavilla markkinoilla”, Henkelin pääjohtaja Kasper Rörsted sanoi.

Tilivuodesta 2015 Rörsted totesi: ”Odotamme taloudellisen ympäristön pysyvän vaikeana. Venäjän ja Ukrainan välisen pitkittyneen konfliktin vuoksi odotamme edelleen nollakasvua Itä-Euroopan taloudessa vuonna 2015. Tässä kontekstissa nopeus ja joustavuus ovat edelleen avaintekijöitä menestyksen kannalta. Sen vuoksi jatkamme rakenteidemme ja prosessiemme suoraviivaistamista ja tehostamista.”

Vuoden 2015 näkymät vahvistettiin

Rörsted vahvisti näkymät kuluvalle tilivuodelle: ”Odotamme orgaanisen liikevaihdon kasvavan 3–5 % vuonna 2015. Odotamme oikaistun liikevoittoprosentin kasvavan noin 16 %:iin ja oikaistun tuloksen osaketta kohden kasvavan noin 10 %.”

Liikevaihto- ja tuloskehitys vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 12,7 % uuteen huippulukemaan eli 4 430 miljoonaan euroon. Suhteutettuna 5,8 %:n positiiviseen valuuttakurssivaikutukseen liikevaihto kasvoi 6,9 %. Orgaaninen liikevaihto, eli valuuttakurssien ja yritysostojen/yritysmyyntien vaikutuksella oikaistu liikevaihto, kasvoi 3,6 %.

Laundry & Home Care -liiketoiminta-alueen orgaaninen liikevaihto kasvoi 5,2 %. Beauty Care -liiketoiminta-alueella orgaanisen liikevaihdon kasvu oli 2,1 % ja Adhesive Technologies -liiketoiminta-alueella 3,3 %.

Kertaluonteisten voittojen, kertaluonteisten kulujen ja uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oikaistu liikevoitto nousi 14,1 % 619 miljoonasta eurosta 707 miljoonaan euroon. Raportoitu liikevoitto (EBIT) kasvoi 6,5 % 608 miljoonasta eurosta 648 miljoonaan euroon.

Oikaistu liikevoittoprosentti (EBIT) kasvoi 0,2 prosenttiyksikköä 16,0 %:iin. Raportoitu liikevoittoprosentti oli 14,6 % vuodentakaisen vertailukauden 15,5 %:iin verrattuna.

Henkelin taloudellinen tulos parani 6 miljoonaa euroa -9 miljoonaan euroon. Tämä johtui parantuneesta korkokatteesta ja valuuttakurssivaikutuksesta. Korkokate parani osittain joukkovelkakirjan takaisinmaksun ja maaliskuussa 2014 erääntyneiden korkosopimusten seurauksena. Veroaste oli 24,6 % verrattuna edellisvuoden neljänneksen 23,1 %:iin.

Neljänneksen oikaistu nettotulo vähemmistöosuuksien vähennyksen jälkeen kasvoi 12,8 % 452 miljoonasta eurosta 510 miljoonaan euroon. Neljänneksen raportoitu nettotulo kasvoi 5,7 % 456 miljoonasta eurosta 482 miljoonaan euroon. Vähemmistöosuuksien 12 miljoonan euron vähennyksen jälkeen nettotulo kasvoi 470 miljoonaan euroon (vertailukausi: 449 miljoonaa euroa).

Oikaistu tulos osaketta kohden (EPS) nousi 13,5 % 1,04 eurosta 1,18 euroon. Raportoitu EPS nousi 1,04 eurosta 1,09 euroon.

Nettokäyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon parani edellisvuodesta 1,4 prosenttiyksikköä 6,2 %:iin. Nousu johtui pääasiassa vuonna 2014 tehdyistä yritysostoista ja valuuttakurssien vaikutuksesta.

Henkelin nettorahoitusasema 31.3.2015 oli 10 miljoonaa euroa. Nettorahoitusasema 31.12.2014 oli -153 miljoonaa euroa.

Henkel Groupin tulevaisuuden näkymät vuonna 2015

Henkel odottaa edelleen orgaanisen liikevaihdon kasvavan 3–5 % tilivuonna 2015. Henkel odottaa kasvun olevan tämän tavoitteen sisällä Adhesive Technologies- sekä Laundry & Home Care -liiketoiminta-alueilla. Beauty Care ‑liiketoiminta-alueella Henkel odottaa kasvun olevan 2 %:n luokkaa. Henkel ennakoi aiempaan tapaan myyntiosuutensa kasvavan vakaasti kasvavilla markkinoilla. Vuoden 2014 lukuihin verrattuna Henkel odottaa oikaistun liikevoittoprosentin kasvavan noin 16 %:iin ja oikaistun tuloksen osaketta kohden kasvavan noin 10 %.

Tämä on lyhennetty versio pidemmästä lehdistötiedotteesta. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen koko katsaus, muita ladattavia materiaaleja ja linkki puhelinkonferenssilähetykseen on saatavana sivustosta www.henkel.com/press

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Henkel AG & Co. KGaA:n johdon nykyisiin arvioihin ja oletuksiin. Tulevaisuutta koskevissa lausumissa käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, aikoa, suunnitella, ennustaa, olettaa, uskoa, arvioida ja ennakoida sekä vastaavia ilmaisuja. Kyseisiä lausumia ei pidä ymmärtää takeena siitä, että kyseiset odotukset osoittautuvat oikeiksi. Henkel AG & Co. KGaA:n ja sen tytäryhtiöiden tuleva kehitys ja saavutetut tulokset riippuvat monista riskeistä ja epävarmuustekijöistä, minkä vuoksi ne voivat erota merkittävästi tulevaisuutta koskevista lausumista. Monet näistä tekijöistä ovat Henkelin hallitsemattomissa eikä niitä voi tarkasti arvioida etukäteen. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi taloudellisen ympäristön kehittyminen sekä kilpailijoiden ja muiden markkinatoimijoiden toimenpiteet. Henkel ei suunnittele tulevaisuutta koskevien lausumien päivitystä eikä sitoudu niiden päivittämiseen.

Lisätietoa:

Cecilia L Destoup, Corporate Communications Manager, Henkel Norden

Sähköposti: Cecilia.l.destoup@henkel.com

Puhelin: 46 10 480 76 11

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden parissa kolmella toimialalla:  Beauty Care (kauneudenhoito), Laundry & Home Care (pesu- ja puhdistusaineet), Adhesive Technologies (tiiviste ja pintakäsittely). Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, parissa.  Henkelillä on noin 50 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2014 16 428 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 588 miljoonan euron voitosta. Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin.  Henkel Nordenilla on noin 400 työntekijää liikevaihdon oltua 228,5 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Avainsanat:

Yrityksestä

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden parissa kolmella toimialalla: Beauty Care, pyykinpesu ja kodinsiivous sekä liima, tiiviste ja pintakäsittely. Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, parissa. Henkelillä on noin 47 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2012 16 510 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 335 miljoonan euron voitosta. Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin. Henkel Nordenilla on noin 430 työntekijää liikevaihdon oltua 207,6 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Liitteet & linkit