Herantis Pharma keskittyy CDNF- ja xCDNF-ohjelmiin

Report this content

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto

29.03.2021 klo 21:00

Herantis Pharma Oyj (“Herantis” tai “Yhtiö”), innovatiivinen kliinisen vaiheen lääkekehitysyhtiö, joka kehittää uusia sairauden kulkuun vaikuttavia regeneratiivisia hoitoja, tiedotti tänään yhtiön hallituksen päättäneen keskittää Herantiksen resurssit yhtiön CDNF- ja xCDNF-ohjelmiin ja aloittaa lisensointikumppanin etsimisen Lymfactinin kliiniselle kehitysohjelmalle rintasyöpähoitoihin liittyvän lymfaturvotuksen hoitoon.

Kuten aikaisemmassa Yhtiön tiedotteessa 2.3.2021 kerrottiin, Lymfactinin turvallisuusprofiili on hyvä ja Vaiheen 2 tutkimuksessa havaittiin merkkejä Lymfactinin potentiaalisesta aktiivisuudesta, mutta tutkimuksen tulosten perusteella ei voitu tehdä päätelmiä Lymfactinin tehosta.

Tämän seurauksena on suoritettu Lymfactin-kehitysohjelman kokonaisvaltainen tarkastelu ja resurssien tarpeen kartoittaminen ohjelman viemiseksi eteenpäin. Tutkimuksesta saatujen oppien perusteella arvioitiin, miten hoidon tehoa tulisi mitata tarkasti ja miten tämä vaikuttaisi kehitysohjelmaan jatkossa. Lisäksi arvioitiin, millaisia resursseja Lymfactin-ohjelma jatkossa vaatisi ja miten ohjelma asemoituu strategisesti suhteessa Herantiksen keskushermostosairauksiin keskittyviin lääkeaihioihin. Kattavan arvion päätteeksi Herantiksen hallitus on päättänyt, että Yhtiön edun mukaista on keskittää sen koko kehitystoiminta, strategia ja resurssit keskushermostosairauksiin liittyviin lääkekehitysprojekteihin ja etsiä sopiva kumppani jatkamaan Lymfactinin kehitystä.

“Olemme nyt käännepisteessä ja tämä on strategisesti hyvin merkittävä päätös. Nyt on oikea aika erottaa Yhtiön erityyppiset aihiot toisistaan. Herantis tulee jatkossa olemaan neurotieteen alalla toimiva yritys, joka keskittyy CDNF ja xCDNF -kehitysohjelmiin. Olemme hyvin kiitollisia Lymfactinin kehityksessä mukana olleille potilaille sekä tutkijoille ja muille lääketieteen ammattilaisille. Ilman heidän ensiarvoisen tärkeää panostaan Lymfactin-ohjelman uraauurtavassa tutkimuksessa rintasyöpähoitoihin liittyvän lymfaturvotuksen hoidossa ei olisi voitu edetä,” kommentoi toimitusjohtaja Craig Cook.

Tämän päätöksen mukaisesti Herantis keskittää jatkossa kaiken tutkimus- ja lääkekehitystoimintansa Parkinsonin tautiin ja muihin hermorappeumasairauksiin liittyviin projekteihin.

Herantis järjestää 30.03.2021 klo 11:00-11:30 yhtiön uutta strategiaa koskevan webinaarin, jossa esiintyvät toimitusjohtaja Craig Cook ja operatiivinen johtaja Antti Vuolanto.

Webinaari pidetään englanniksi: ”Herantis Pharma Company Update: Focus on CDNF and xCDNF Programs.”

Webinaariin voi rekisteröityä alle olevasta linkistä.

https://attendee.gotowebinar.com/register/317179831752146192

Rekisteröitymisen jälkeen saat vahvistussähköpostin, missä on tietoa webinaariin liittymisestä. After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

CDNF ja xCDNF

Herantis keskittyy lääkekehityksessään hermosoluja suojaavan proteostaasi-mekanismin toiminnan palauttamiseen tavoitteenaan hermorappeumasairauksien etenemisen pysäyttäminen. Avainasemassa oleva proteostaasi säätelee kehon kaikkien proteiinien toimintaa alkaen niiden synteesistä ja päättyen hajoamiseen. Sen toimintahäiriö aiheuttaa proteiinien patologisen kasautumisen ja edelleen solustressin ja hermoston tulehdustilan, jotka ovat monen hermorappeumasairauden kuten Parkinsonin ja Alzheimerin tautien puhkeamisen taustalla. CDNF on kehon oma proteiini, jonka tehtävä on suojata hermosoluja pitämällä proteostaasia tasapainossa ja siten ehkäistä sairauksien syntymekanismien toimintaa. Tätä CDNF:n luontaista kykyä hyödyntäen Herantis kehittää hoitoa hermorappeumasairauksiin. CDNF – biologinen proteiini – on Herantiksen kärkiprojekti ja kliinisen vaiheen lääkeaihio. xCDNF – CDNF:stä kehitetty synteettinen peptidi – on yhtiön CDNF-aihion jatko-ohjelma. Sekä CDNF:llä että xCDNF:llä on niiden toimintamekanismiin perustuen potentiaalia kohentaa ja ylläpitää hermosolujen elossa pysymistä ja siten vaikuttaa potilaiden elämään merkittävällä tavalla pysäyttämällä Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien kulku.

Lymfactin

Lymfactin on maailman ensimmäinen ja ainoa kliiniseen vaiheeseen edennyt geeniterapia, joka korjaa imunestejärjestelmän vaurioita. Se tuottaa imuteiden kasvulle välttämätöntä VEGF-C-imusuonikasvutekijää, joka prekliinisten tutkimusten perusteella edistää uusien toimintakykyisten imuteiden kasvua ja korjaa siten sekundäärisen lymfaturvotuksen kehittymiseen johtavia imujärjestelmän vaurioita. Ensimmäinen Lymfactinin lääkekehityksen kliininen indikaatio on rintasyöpähoitoihin liittyvän sekundäärisen lymfaturvotuksen hoito. Herantis uskoo, että Lymfactin voi soveltua myös muiden sekundääristen lymfaturvotusten hoitoon, mikäli sen turvallisuus ja teho voidaan osoittaa ensimmäisessä indikaatiossa.

Herantiksen patentoima Lymfactin perustuu akatemiaprofessori Kari Alitalon johtaman tieteen huippuyksikön kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen Helsingin yliopistossa.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh. +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka pyrkii tuomaan lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Herantiksen regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen perustuviin lääkeaihioihin kuuluvat i. CDNF – biologinen lääkeaihio, jonka toiminta perustuu Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien proteostaasiin liittyviin mekanismeihin sekä ii. Lymfactin – VEGF-C-kasvutekijään perustuva geeniterapia, jonka tavoitteena on palauttaa imujärjestelmän rakenne ja toiminta normaaleiksi syöpähoitoihin liittyvän sekundäärisen lymfaturvotuksen ja muiden imujärjestelmään liittyvien tautien hoidossa. Herantiksen kehitysohjelmat tähtäävät tuomaan uusia kaivattuja innovaatioita näiden tautien hoitoon. Tavoitteena on taudinkulun muokkaaminen siten, että taudin etenemistä voitaisiin hidastaa, se voitaisiin pysäyttää tai jopa kääntää taudin kulku. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

Tilaa

Liitteet & linkit