Herantis Pharma osallistuu kolmeen tulevaan virtuaaliseen sijoituskonferenssiin

Report this content

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote 4.3.2021 klo 8:00

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka kehittää biologisiin lääkkeisiin ja geeniterapiaan perustuvia hoitoja, ilmoitti tänään, että sen toimitusjohtaja Craig Cook pitää yhtiöesittelyn ja osallistuu henkilökohtaisiin tapaamisiin kolmessa virtuaalisessa sijoituskonferenssissa.

Tapahtuma: H.C. Wainwright Global Life Sciences Conference

Tapahtuman muoto: Yhtiöesittely ja henkilökohtaiset tapaamiset

Ajankohta: 9. - 10.3.2021

Webcast-linkki: https://journey.ct.events/view/e89fea7e-ce72-4238-a8b1-94459dd7fb9e

Webcast-taltiointi saatavilla 9.3.2021 klo 14 Suomen aikaa ja siihen on pääsy 90 päivän ajan.

Tapahtuma: Carnegie Nordic Healthcare Virtual Seminar 2021

Tapahtuman muoto: Yhtiöesittely ja henkilökohtaiset tapaamiset

Ajankohta: 9. - 10.3.2021

Yhtiöesittely: 12.3.2021, klo 10.00

Tapahtuma: BIO-Europe Spring Digital 2021

Tapahtuman muoto: Yhtiöesittely ja henkilökohtaiset tapaamiset

Ajankohta: 22. - 25.3.2021

Yhtiöesittely: Taltiointi saatavilla 22.3.2021 käyttäjille, jotka ovat rekisteröityneet BIO-Europe Spring Digital 2021 -tapahtumaan

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Tel: +46 (0)7 93 486 277 / +46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, jonka monipuolisen ja uraauurtavan lääkeaihioiden tuotekehityksen tavoitteena on pystyä muokkaamaan hermorappeumasairauksien ja imujärjestelmään liittyvien sairauksien taudinkulku. Herantis pyrkii tuomaan lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Hyödyntämällä syvällistä tieteellistä ymmärrystä proteostaasin roolista hermorappeumasairauksissa sekä kasvutekijöiden käytöstä imujärjestelmään liittyvissä sairauksissa, Herantis edistää regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen sekä geeniterapiaan perustuvaa monipuolista tuotekehitysputkeaan. CDNF on biologinen lääkeaihio, jonka toiminta perustuu Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien proteostaasiin liittyviin mekanismeihin. Lymfactin on VEGF-C-kasvutekijään perustuva geeniterapia, jonka tavoitteena on palauttaa imujärjestelmän rakenne ja toiminta normaaleiksi syöpähoitoihin liittyvän sekundäärisen lymfaturvotuksen ja muiden imujärjestelmään liittyvien tautien hoidossa. Herantiksen kehitysohjelmat tähtäävät tuomaan uusia kaivattuja innovaatioita näiden tautien hoitoon, jotta taudinkulkua voitaisiin muokata siten, että taudin etenemistä voitaisiin hidastaa, se voitaisiin pysäyttää tai jopa kääntää taudin kulku. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

Tilaa