Herantis Pharma Oyj:n tulosjulkistusten ajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2021

Report this content

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 23.12.2020 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka kehittää biologisiin lääkkeisiin ja geeniterapiaan perustuvia hoitoja, julkaisee tulosjulkistusten ja varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdat vuonna 2021:

  • Hiljainen aika ennen 2020 tilinpäätöstiedotetta                1.2.2021 – 3.3.2021

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote                                      3.3.2021

  • Aikaraja ehdotusten antamiseksi yhtiökokoukselle           15.2.2021
  • 2020 vuosikertomuksen julkaisu                                     25.3.2021
  • Varsinainen yhtiökokous                                                  15.4.2021
  • Hiljainen aika ennen puolivuotiskatsausta                       27.7.-26.8.2021
    Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2021                     26.8.2021                             

Päivämäärät voivat muuttua.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh. +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

———————————

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi:  +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, jonka monipuolisen ja uraauurtavan lääkeaihioiden tuotekehityksen tavoitteena on pystyä muokkaamaan hermorappeumasairauksien ja imujärjestelmään liittyvien sairauksien taudinkulku. Herantis pyrkii tuomaan lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Hyödyntämällä syvällistä tieteellistä ymmärrystä proteostaasin roolista hermorappeumasairauksissa sekä kasvutekijöiden käytöstä imujärjestelmään liittyvissä sairauksissa, Herantis edistää regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen sekä geeniterapiaan perustuvaa monipuolista tuotekehitysputkeaan. CDNF on biologinen lääkeaihio, jonka toiminta perustuu Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien proteostaasiin liittyviin mekanismeihin. Lymfactin on VEGF-C-kasvutekijään perustuva geeniterapia, jonka tavoitteena on palauttaa imujärjestelmän rakenne ja toiminta normaaleiksi syöpähoitoihin liittyvän sekundäärisen lymfaturvotuksen ja muiden imujärjestelmään liittyvien tautien hoidossa. Herantiksen kehitysohjelmat tähtäävät tuomaan uusia kaivattuja innovaatioita näiden tautien hoitoon, jotta taudinkulkua voitaisiin muokata siten, että taudin etenemistä voitaisiin hidastaa, se voitaisiin pysäyttää tai jopa kääntää taudin kulku. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

Tilaa

Liitteet & linkit