Herantis Pharma Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Herantis Pharma Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 12.3.2019 kello 15:00

Herantis Pharma Oyj:n (”Herantis” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tiistaina 12.3.2019.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellyt asiat

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan viidestä (5) kuuteen (6), ja että Yhtiön hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Ingrid Atteryd Heiman.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 30,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan antaa yhtiön liiketoiminnan edellyttämän kehitystyön, muun muassa CDNF- ja Lymfactin-lääkeaihoiden Vaiheen 2 ja Vaiheen 3 kliinisten tutkimusten valmisteluun liittyvien toimien sekä ei-invasiivisen CDNF-lääkeaihion prekliinisen kehityksen, rahoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin käyttötarkoituksiin.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa osakkeita myös yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja työntekijöille. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HERANTIS PHARMA OYJ

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön kliinisiin tutkimuksiin edenneet lääkeaihiot, CDNF ja Lymfactin, pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa. Molemmat tähtäävät läpimurtoon vaikeissa sairauksissa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin hoidossa, Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoidossa. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com

Tilaa