• news.cision.com/
  • Herantis Pharma Oyj/
  • Herantis Pharma pitää esitelmän ja posteriesityksen CDNF:n ensimmäisestä kliinisestä tutkimuksesta AD/PD™ virtuaalisessa konferenssissa

Herantis Pharma pitää esitelmän ja posteriesityksen CDNF:n ensimmäisestä kliinisestä tutkimuksesta AD/PD™ virtuaalisessa konferenssissa

Report this content

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote, 11.3.2021 klo 08:00

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka kehittää biologisiin lääkkeisiin ja geeniterapiaan perustuvia hoitoja, ilmoitti tänään, että yhtiö pitää esitelmän ja posteriesityksen CDNF-proteiinilla tehdyn ensimmäisen Vaiheen 1-2 kliinisen tutkimuksen tuloksista AD/PD™-konferenssissa (15th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Disease, AD/PD™ 2021 Virtual Conference, 9.-14.3.2021).

“Phase I-II First-In-Man Clinical Trial of Intraputamenal CDNF In Parkinson’s Disease: Topline Results of the 12-Month Treatment Period” -esityksen pitää yhtiön tieteellinen johtaja, dosentti Henri Huttunen. Webcast-esitelmässä kerrotaan tutkimuksen päätuloksista, joista on tiedotettu yhtiötiedotteella 27.8.2020 (linkki yhtiötiedotteeseen).

Posteriesityksen otsikko on “Phase I-II First-In-Man Clinical Trial of Intraputamenal CDNF In Parkinson’s Disease: Exploratory Fluid-Based Biomarker Endpoints of the 12-Month Treatment Period”.

Esitysten pääkohdat:

  • Vaiheen 1-2 kliininen tutkimus saavutti ensisijaiset turvallisuuteen liittyvät päätetapahtumat. Kokeellisten vastemuuttujien avulla saatiin merkittävää lisätietoa hoidon vaikutuksista.
  • Yksittäisillä potilailla havaittiin muutoksia mahdollisena vasteena CDNF-hoitoon.
  • Aivo-selkäydinnesteen biomarkkeriprofiilissa havaittiin muutoksia, mitkä viittaavat CDNF-hoidon vaikuttaneen proteostaasiin.

Linkit esitysten tiivistelmiin: (Link to ADPD Conference)

Konferenssin päättymisen jälkeen tiivistelmät löytyvät Herantiksen verkkosivuilta: (Link to website)

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Tel: +46 (0)7 93 486 277 / +46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

CDNF

CDNF on ihmisessä luontaisesti esiintyvä proteiini. Sen löysi professori Mart Saarman johtama Helsingin yliopiston tutkimusryhmä ja löytö julkaistiin vuonna 2007 Nature -tiedejulkaisussa. Tutkimustuloksiin perustuen Herantis patentoi CDNF:n maailmanlaajuisesti ja aloitti lääkekehitysohjelman. Parkinsonin taudin monien toimintamekanismien tuntemukseen perustuva tutkimus- ja kehitysohjelma on vahvistanut CDNF:n olevan lupaava lääkeaihio hermoston rappeutumista ehkäisevän hoidon kehittämiseksi. CDNF:n on todettu suojavan hermosoluja rappeutumiselta, ylläpitävän proteostaasia ja palauttavan jo vaurioituneiden solujen toimintaa. Tutkimustulosten perusteella CDNF:llä voidaan olettaa olevan kyky pysäyttää Parkinsonin taudin eteneminen, mikä tulisi olemaan huomattava edistysaskel potilaiden elämässä. Onnistuessaan CDNF-terapia edistäisi olennaisesti hyvän elämänlaadun säilymistä.

CDNF:n toimintamekanismi

CDNF vaikuttaa moniin aivojen toimintoihin edesauttamalla hermosolujen eloonjäämistä Parkinsonin tautia ja muita hermorappeumasairauksia sairastavilla potilailla. Tyypillinen piirre hermorappeumasairauksissa on aivojen proteostaattinen häiriötila, jossa ikääntyvään aivokudokseen kertyvät haitalliset sakkautuneet proteiinit aiheuttavat tulehdus- ja stressitilan. Tämä johtaa vähitellen hermosolujen välisten yhteyksien katkeamiseen, niiden toiminnan häiriintymiseen ja etenevään solukuolemaan.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, jonka monipuolisen ja uraauurtavan lääkeaihioiden tuotekehityksen tavoitteena on pystyä muokkaamaan hermorappeumasairauksien ja imujärjestelmään liittyvien sairauksien taudinkulku. Herantis pyrkii tuomaan lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Hyödyntämällä syvällistä tieteellistä ymmärrystä proteostaasin roolista hermorappeumasairauksissa sekä kasvutekijöiden käytöstä imujärjestelmään liittyvissä sairauksissa, Herantis edistää regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen sekä geeniterapiaan perustuvaa monipuolista tuotekehitysputkeaan. CDNF on biologinen lääkeaihio, jonka toiminta perustuu Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien proteostaasiin liittyviin mekanismeihin. Lymfactin on VEGF-C-kasvutekijään perustuva geeniterapia, jonka tavoitteena on palauttaa imujärjestelmän rakenne ja toiminta normaaleiksi syöpähoitoihin liittyvän sekundäärisen lymfaturvotuksen ja muiden imujärjestelmään liittyvien tautien hoidossa. Herantiksen kehitysohjelmat tähtäävät tuomaan uusia kaivattuja innovaatioita näiden tautien hoitoon, jotta taudinkulkua voitaisiin muokata siten, että taudin etenemistä voitaisiin hidastaa, se voitaisiin pysäyttää tai jopa kääntää taudin kulku. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

Tilaa

Liitteet & linkit