Hilti-konserni kasvoi kaksinumeroisesti

Report this content

Espoo, 7.2.2022 – Hilti-konsernin vuoden 2021 tulos on lähes 6 miljardia Sveitsin frangia. Kasvua on 12,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Paikallisissa valuutoissa kasvu on 12,2 posenttia.

Rakennusalan palautuminen jatkui vuoden 2021 viimeisen neljän kuukauden ajan. Pystyimme ylläpitämään kaksinumeroisen kasvun suhteellisen vakaassa valuuttaympäristössä ja korvaamaan täysin koronaan liittyneen myynnin laskun edellisenä vuonna. Tämä mahdollisti vuoden sulkemisen kriisiä edeltänyttä aikaa korkeammalla tasolla paikallisissa valuutoissa”, kertoo konsernin toimitusjohtaja Christoph Loos.

Euroopassa myynti kasvoi 13,8 prosenttia paikallisissa valuutoissa. Erityisesti Välimeren alueiden maat kokivat merkittävästi kohentuneen toimintaympäristön. Amerikat tuottivat 10,5 prosentin myynnin kasvun, Latinalaisen Amerikan tuottaessa suhteessa suuria kasvulukuja. Aasian/Tyynenmeren alueen kasvu oli 8,9 prosenttia. Erityisesti Kaakkois-Aasia joutui edelleen kamppailemaan tiukkojen COVID-19 -rajoitteiden kanssa. Euroopan/Lähi-Idän/Afrikan alueella erityisesti Itä-Euroopan maat edistivät merkittävää 12.3 prosentin kasvua. Persianlahdella jäätiin odotetusti tavoitteista tilanteen jatkuessa haastavana ja myös Turkin valuutan arvon laskulla oli negatiivinen vaikutus.

Riippumatta COVID-19 -tilanteesta, globaalien toimitusketjujen haasteista ja poliittisista jännitteistä, Hilti-konserni odottaa rakennusalan kehittyvän positiivisesti vuonna 2022 ja tavoittelee jälleen kaksinumeroista kasvua.

2021 myynnin kasvu verrattuna edelliseen vuoteen
2021milj. CHF 2020milj. CHF Muutos CHF (%) Muutos paikallisissa valuutoissa (%)
Eurooppa 3,128 2,718 15.1 13.8
Amerikat 1,526 1,405 8.6 10.5
Aasia/Tyynimeri 732 670 9.3 8.9
Itä-Eurooppa / Lähi-Itä / Afrikka 592 539 9.8 12.3
Hilti-konserni 5,978 5,332 12.1 12.2

Huom.: Vuoden 2021 tarkka tulos julkaistaan 18.3.2022.

Hilti-konserni tuottaa rakennus- ja energiatoimialoille globaalisti teknisesti johtavia tuotteita, järjestelmiä, ohjelmistoja ja palveluita. Yrityksen noin 31 000 työntekijää yli 120 maassa takaavat suorat asiakaskontaktit, laadun ja innovaatioita. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli lähes 6 miljardia Sveitsin frangia (CHF). Konsernin pääkonttori on sijainnut Schaanissa, Liechtensteinissä yrityksen perustamisvuodesta 1941 asti. Perheomisteisen yrityksen omistaa Martin Hilti Family Trust. Hilti-konsernin strategia perustuu välittävään ja tulosorientoituneeseen kulttuuriin sekä tavoitteeseen luoda innostuneita asiakkaita ja rakentaa parempaa tulevaisuutta. 

Tilaa