Roadnet Finland siirtää terminaali- ja kappaletavaraliiketoiminnan HIT Groupin yhtiöille

Roadnet Finland Oy on sopinut HIT Groupin kotimaan yhtiöiden eli HIT Finland Oy:n ja Sal-Trans Oy:n kanssa liiketoimintajärjestelystä, jossa Roadnet Finlandin terminaali- ja kappaletavaraliiketoiminta siirtyy HIT Groupin yhtiöiden operoitavaksi 2.10.2006 alkaen. Järjestely perustuu Hämeen Kuljetus Oy:n omistaman Roadnet Finlandin uusiin strategisiin linjauksiin, joiden myötä se keskittyy jatkossa ydinliiketoimintoihinsa eli sopimusliikenteeseen ja koukkuvaihtolavakuljetuksiin.

Useissa Euroopan maissa toimiva HIT Group rantautui vuonna 2001 Suomeen perustamalla HIT Finland Oy:n, jonka toinen omistaja oli silloin Roadnet Finland Oy. Sittemmin Roadnet Finland Oy on ollut HIT Finland Oy:n kumppani ja palvelujen tuottaja Pirkanmaan alueella useiden vuosien ajan. ”Tämän yhteisen historian takia nyt tehtävä järjestely on varsin luonteva ratkaisu Roadnet Finlandille. Ennen kaikkea se kuitenkin varmistaa asiakkaille tuotettavien palvelujen laadukkuuden sekä kuljetusyrittäjien toiminnan jatkuvuuden”, sanoo Roadnet Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Ahola. Vaativiin, kansainvälisiin kuljetusratkaisuihin keskittynyt HIT Finland on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Viimeksi se laajensi toimintaansa avaamalla heinäkuussa 2006 uuden transitoterminaalin Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä. Järjestely Roadnetin kanssa lisää huomattavasti HIT Finlandin kotimaan liiketoimintojen kattavuutta nykyisten päätoimipisteiden Helsingin ja Turun ohella Tampereen alueella. ”Tämä parantaa merkittävästi kansainvälisten, räätälöityjen logistiikkaratkaisujen tarjontaamme Pirkanmaan alueen yrityksille”, kertoo HIT Finland Oy:n toimitusjohtaja Erkki Vehman. Roadnet Finland Oy vuokraa HIT Finlandille ja Sal-Transille liiketoimintaan tarvittavat terminaalitilat. Tiloja pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään aiempaa tehokkaammin. ”Toimintaa kehitetään erityisesti yöjakelukonseptin vahvistamiseksi. Terminaalin vaikutuspiirissä toimii päivittäin yli 30 kuljetusyrittäjää. Terminaalin kautta hoidetaan Raumalta Hämeenlinnaan kattavaa aluetta”, kertoo Sal-Trans Oy:n toimitusjohtaja Juhani Salminen. HIT Groupin tavoitteena on rakentaa tehokas palvelukokonaisuus Pohjois-Euroopan In-night -kuljetuksiin. Kasvua haetaan myös Venäjällä, jonne edetään nimenomaan Suomen kautta. ”Jo toteutuneen sekä ennakoidun tulevan kasvun takia olemme investoineet uuteen operatiiviseen tietojärjestelmään, joka otetaan käyttöön nyt Pirkanmaalle laajentumisemme yhteydessä”, sanoo Erkki Vehman. Lisätietoja: HIT Finland Oy, toimitusjohtaja Erkki Vehman, puh. 040 822 5801

Liitteet & linkit