ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN ILMOITUS

HK Ruokatalo Oyj    PÖRSSITIEDOTE 6.8.2004, klo 10.00   1(1)

ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisesti ilmoitamme, että
HK Ruokatalo Oyj:n tietoon on tulleet seuraavat muutokset yhtiön
omistuksessa.

LRF Re AG:n omistusosuus HK Ruokatalo Oyj:n osakepääomasta on 5.8.2004
sovitun osakejärjestelyn seurauksena alittanut yhden kymmenesosan
(1/10) rajan.

LRF Re AG omistaa seuraavasti:

         kpl-määrä     osuus osake-  osuus ääni-
                  pääomasta   määrästä

A-osakkeita    0         0 %      0 %
K-osakkeita    0         0 %      0 %
--------------------------------------------------------------
Yhteensä     0         0 %      0 %


LRF Re AG:n ilmoituksen mukaan HK Ruokatalo Oyj:n osakkeiden myynti on
ehdollinen ja sitä koskevan transaktion loppuunsaattamisen (closing)
odotetaan toteutuvan lokakuun loppuun mennessä.

Omistajan tiedot: LRF Re AG (Zug, Sveitsi),
rekisterinumero: CH-020.3.000.820-9
Danish Crown AmbA:n omistusosuus HK Ruokatalo Oyj:n osakepääomasta on
5.8.2004 sovitun osakejärjestelyn seurauksena ylittänyt yhden
kymmenesosan (1/10) rajan.

Danish Crown omistaa seuraavasti:

         kpl-määrä     osuus osake-  osuus ääni-
                  pääomasta   määrästä

A-osakkeita    2.620.810     12,82 %    12,82 %
K-osakkeita    0         0       0
--------------------------------------------------------------
Yhteensä     2.620.810     10,14 %    2,04 %

HK Ruokatalo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 25.847.395 kpl:sta
osakkeita (A-osakkeita 20.447.395 kpl ja K-osakkeita 5.400.000 kpl),
ja ääniä osakkeilla on yhteensä 128.447.395 kpl. (Kullakin A-
osakkeella on yksi ääni, kullakin K-osakkeella on 20 ääntä).


Danish Crownin ilmoituksen mukaan HK Ruokatalo Oyj:n osakkeiden osto
on ehdollinen ja sitä koskevan transaktion loppuunsaattamisen
(closing) odotetaan toteutuvan lokakuun loppuun mennessä.

Omistajan tiedot: Danish Crown AmbA (Randers, Tanska),
rekisterinumero: 21 64 39 39


HK Ruokatalo OyjSimo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa